Ekonomia rozwoju wobec problemów nędzy i nierówności społecznych na przykładzie Afryki

master
dc.abstract.enThis master’s thesis describes the economic development of Africa, taking into account social inequalities and misery in this area. International organizations and institutions are of great importance in the evolution of African countries. It is worth mentioning the contribution made by the World Bank, the World Trade Organization, the International Monetary Fund and the United Nations. Over the years, many development programs have appeared to improve the economic, social and political situation in Africa. Their actions brought various effects, positive but sometimes also negative. Thank to the support of international organizations, malnutrition and unemployment rates have decreased in Sub-Saharan African countries. Also access to electricity and water increased. It is known that the Africa needs further incentives to continue its economic transformation. However, all forms of assistance should take the country's individual needs into account as much as possible.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy opisano rozwój ekonomiczny Afryki z uwzględnieniem występujących na tym terenie nierówności społecznych oraz nędzy. Duże znaczenie w ewolucji państw afrykańskich mają międzynarodowe organizacje i instytucje. Warto tu wspomnieć o wkładzie wniesionym przez Bank Światowy, Światową Organizację Handlu, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Organizację Narodów Zjednoczonych. Na przestrzeni lat pojawiało się wiele programów rozwojowych mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej, społecznej i politycznej w Afryce. Ich działania przyniosły różne efekty, pozytywne ale czasem również negatywne. Dzięki wsparciu międzynarodowych organizacji w państwach Afryki Subsaharyjskiej zmniejszyło się niedożywienie oraz stopa bezrobocia. Wzrósł natomiast dostęp do energii elektrycznej oraz wody. Wiadomym jest, iż kontynent Afrykański potrzebuje dalszych bodźców do kontynuowania transformacji ekonomicznej. We wszelkich formach pomocy należy jednak uwzględniać w jak największym stopniu indywidualne potrzeby danego kraju.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGeryk, Marcinpl
dc.contributor.authorLys, Yuliyapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerGeryk, Marcinpl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:20:08Z
dc.date.available2020-11-01T23:20:08Z
dc.date.submitted2020-10-29pl
dc.fieldofstudyekonomia menedżerskapl
dc.identifier.apddiploma-140603-209655pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252159
dc.languagepolpl
dc.subject.enAfrica, development assistance, economic developmentpl
dc.subject.plAfryka, pomoc rozwojowa, rozwój gospodarczypl
dc.titleEkonomia rozwoju wobec problemów nędzy i nierówności społecznych na przykładzie Afrykipl
dc.title.alternativeDevelopment economics and the issue of misery and social inequalities on the example of Africapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This master’s thesis describes the economic development of Africa, taking into account social inequalities and misery in this area. International organizations and institutions are of great importance in the evolution of African countries. It is worth mentioning the contribution made by the World Bank, the World Trade Organization, the International Monetary Fund and the United Nations. Over the years, many development programs have appeared to improve the economic, social and political situation in Africa. Their actions brought various effects, positive but sometimes also negative. Thank to the support of international organizations, malnutrition and unemployment rates have decreased in Sub-Saharan African countries. Also access to electricity and water increased. It is known that the Africa needs further incentives to continue its economic transformation. However, all forms of assistance should take the country's individual needs into account as much as possible.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy opisano rozwój ekonomiczny Afryki z uwzględnieniem występujących na tym terenie nierówności społecznych oraz nędzy. Duże znaczenie w ewolucji państw afrykańskich mają międzynarodowe organizacje i instytucje. Warto tu wspomnieć o wkładzie wniesionym przez Bank Światowy, Światową Organizację Handlu, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Organizację Narodów Zjednoczonych. Na przestrzeni lat pojawiało się wiele programów rozwojowych mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej, społecznej i politycznej w Afryce. Ich działania przyniosły różne efekty, pozytywne ale czasem również negatywne. Dzięki wsparciu międzynarodowych organizacji w państwach Afryki Subsaharyjskiej zmniejszyło się niedożywienie oraz stopa bezrobocia. Wzrósł natomiast dostęp do energii elektrycznej oraz wody. Wiadomym jest, iż kontynent Afrykański potrzebuje dalszych bodźców do kontynuowania transformacji ekonomicznej. We wszelkich formach pomocy należy jednak uwzględniać w jak największym stopniu indywidualne potrzeby danego kraju.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Geryk, Marcin
dc.contributor.authorpl
Lys, Yuliya
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Geryk, Marcin
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:20:08Z
dc.date.available
2020-11-01T23:20:08Z
dc.date.submittedpl
2020-10-29
dc.fieldofstudypl
ekonomia menedżerska
dc.identifier.apdpl
diploma-140603-209655
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252159
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Africa, development assistance, economic development
dc.subject.plpl
Afryka, pomoc rozwojowa, rozwój gospodarczy
dc.titlepl
Ekonomia rozwoju wobec problemów nędzy i nierówności społecznych na przykładzie Afryki
dc.title.alternativepl
Development economics and the issue of misery and social inequalities on the example of Africa
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Gdansk
1
Mińsk Mazowiecki
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available