Nowy Jedwabny Szlak – zarys historii, rozwój i przyszłość przedsięwzięcia

master
dc.abstract.enThe Silk Road was essential for the development of trade in Europe and Asia. It has been the subject of various research and analysis. The first chapter is an attempt to present the historic Silk Road as a trade route that made China the trading power of the region, as well as an outline of development and the end of the Road. The second chapter describes China's historical and political changes. The transition from republic to socialism with Chinese characteristics is the path for Deng Xiaoping's reforms that opened China to the world and globalization. The third chapter presents the main principles of the Economic Belt, an outline of the development of the project and an attempt to describe the investments within the New Silk Road as well as their changes during a pandemic. Different research methods were used in the work. The analysis began with a literature review and an analysis of the existing data. Then the PEST analysis and the concept of dimensions of Hofstede's culture were applied.pl
dc.abstract.plJedwabny Szlak miał istotne znaczenie dla rozwoju handlu w Europie i Azji. Był obiektem wielu badań i analiz. Pierwszy rozdział pracy to próba przedstawienia historycznego Jedwabnego Szlaku jako trasy handlowej, która sprawiła, że Chiny były potęgą handlową regionu. To również zarys rozwoju i upadek Szlaku. W drugim rozdziale opisane są historyczne zmiany ustrojowe Chin. Przejście z republiki aż do socjalizmu z chińskimi cechami to ścieżka dla reform Deng Xiaopinga, które otworzyły Chin na świat i globalizacji. W trzecim rozdziale przedstawione są założenia Pasa Ekonomicznego, zarys rozwoju przedsięwzięcia oraz próba opisania inwestycji w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku i ich zmian w trakcie pandemii. W pracy zastosowano zróżnicowanie metody badawcze. Analizę rozpoczęto przeglądem literatury przedmiotu oraz analizą danych zastanych. Następnie zastosowano analizę PEST oraz koncepcję wymiarów kultury Hofstede’a.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorZachorowska-Mazurkiewicz, Anna - 132823 pl
dc.contributor.authorCzekaj, Klaudiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerZachorowska-Mazurkiewicz, Anna - 132823 pl
dc.contributor.reviewerŁasak, Piotr - 174451 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:19:27Z
dc.date.available2020-11-01T23:19:27Z
dc.date.submitted2020-10-26pl
dc.fieldofstudyekonomia menedżerskapl
dc.identifier.apddiploma-140553-194823pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252148
dc.languagepolpl
dc.subject.enNew Silk Road, China, history of Chinapl
dc.subject.plNowy Jedwabny Szlak, Chiny, historia Chinpl
dc.titleNowy Jedwabny Szlak – zarys historii, rozwój i przyszłość przedsięwzięciapl
dc.title.alternativeNew Silk Road - the outline of history, the development and the future of the venturepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The Silk Road was essential for the development of trade in Europe and Asia. It has been the subject of various research and analysis. The first chapter is an attempt to present the historic Silk Road as a trade route that made China the trading power of the region, as well as an outline of development and the end of the Road. The second chapter describes China's historical and political changes. The transition from republic to socialism with Chinese characteristics is the path for Deng Xiaoping's reforms that opened China to the world and globalization. The third chapter presents the main principles of the Economic Belt, an outline of the development of the project and an attempt to describe the investments within the New Silk Road as well as their changes during a pandemic. Different research methods were used in the work. The analysis began with a literature review and an analysis of the existing data. Then the PEST analysis and the concept of dimensions of Hofstede's culture were applied.
dc.abstract.plpl
Jedwabny Szlak miał istotne znaczenie dla rozwoju handlu w Europie i Azji. Był obiektem wielu badań i analiz. Pierwszy rozdział pracy to próba przedstawienia historycznego Jedwabnego Szlaku jako trasy handlowej, która sprawiła, że Chiny były potęgą handlową regionu. To również zarys rozwoju i upadek Szlaku. W drugim rozdziale opisane są historyczne zmiany ustrojowe Chin. Przejście z republiki aż do socjalizmu z chińskimi cechami to ścieżka dla reform Deng Xiaopinga, które otworzyły Chin na świat i globalizacji. W trzecim rozdziale przedstawione są założenia Pasa Ekonomicznego, zarys rozwoju przedsięwzięcia oraz próba opisania inwestycji w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku i ich zmian w trakcie pandemii. W pracy zastosowano zróżnicowanie metody badawcze. Analizę rozpoczęto przeglądem literatury przedmiotu oraz analizą danych zastanych. Następnie zastosowano analizę PEST oraz koncepcję wymiarów kultury Hofstede’a.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna - 132823
dc.contributor.authorpl
Czekaj, Klaudia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna - 132823
dc.contributor.reviewerpl
Łasak, Piotr - 174451
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:19:27Z
dc.date.available
2020-11-01T23:19:27Z
dc.date.submittedpl
2020-10-26
dc.fieldofstudypl
ekonomia menedżerska
dc.identifier.apdpl
diploma-140553-194823
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252148
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
New Silk Road, China, history of China
dc.subject.plpl
Nowy Jedwabny Szlak, Chiny, historia Chin
dc.titlepl
Nowy Jedwabny Szlak – zarys historii, rozwój i przyszłość przedsięwzięcia
dc.title.alternativepl
New Silk Road - the outline of history, the development and the future of the venture
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
111
Views per month
Views per city
Warsaw
21
Krakow
18
Gdynia
10
Żywiec
9
Gdansk
5
Katowice
5
Wroclaw
5
Dąbrowa Górnicza
3
Poznan
3
Rzeszów
3

No access

No Thumbnail Available