Segmentacja rynkowa uczestników biegów ulicznych w Polsce

master
dc.abstract.enThe subject of the presented thesis is market segmentation in regards to a specific group of sport consumers - participants of street running events in Poland. Running is one of the largest sectors of amateur sport market and yet segmentation has never been used in its study. The purpose of the master's thesis was to divide the street consumer market into homogenus segments. In the process of achieving the goal, the following research questions were also posed: Does the importance of individual motivation factors change depending on the number of starts in street runs per year? What are the differences in the involvement in street running depending on the frequency of starts in a year? The research tool was an online questionnaire. Method used in the study was a priori segmentation. Also the models examining the degree of running involvement and the importance of individual motivation factors were used. The factor according to which examined runners were divided into groups was the number of starts in street runs during the year preceding the study. In the process of analyzing the obtained answers, three segments were specified: occasional runners, regular runners and enthusiasts. Based on specific variables, the characteristics of each of the three segments were made. It has also been proven that the number of starts per year is a factor that has a significant impact on both the importance of individual motivation factors and the degree of involvement. Presented research is the first segmentation study of the runners' environment in Poland. It can be a source of tips for marketing activities of running event organizers but can also be the beginning for the next in-depth analyzes of this market.pl
dc.abstract.plTematem przedstawionej pracy była segmentacja w odniesieniu do specyficznej grupy konsumentów sportu, jaką są uczestnicy biegów ulicznych w Polsce. Bieganie stanowi jeden z największych sektorów sportu amatorskiego, a mimo to nigdy wcześniej nie wykorzystano w jego badaniu narzędzia segmentacji. Celem pracy magisterskiej było dokonanie podziału rynku konsumentów biegów ulicznych na homogeniczne segmenty. W procesie realizacji celu postawiono również następujące pytania badawcze: Czy w zależności od liczby startów w biegach ulicznych rocznie zmienia się znaczenie poszczególnych czynników motywacji? Jak wyglądają różnice w zaangażowaniu w biegi uliczne w zależności od częstotliwości startów w roku? Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety internetowej. W badaniu posłużono się metodą segmentacji a priori oraz modelami badającymi stopień zaangażowania biegowego oraz znaczenie poszczególnych czynników motywacji. Czynnikiem według którego dokonano podziału badanej grupy biegaczy była liczba startów w biegach ulicznych w ciągu roku poprzedzającego badanie. W procesie analizy uzyskanych odpowiedzi wyszczególniono 3 segmenty: biegaczy okazjonalnych, biegaczy regularnych oraz biegowych zapaleńców. Na podstawie określonych zmiennych dokonano charakterystyki każdego z trzech segmentów. Dowiedziono również, że liczba startów w roku jest czynnikiem, który ma istotny wpływ zarówno na znaczenie poszczególnych czynników motywacji, jak i stopień zaangażowania. Niniejsza praca jest pierwszym badaniem segmentacyjnym środowiska biegaczy w Polsce. Może stanowić źródło wskazówek do działań marketingowych organizatorów imprez biegowych, ale także być początkiem dla kolejnych tego typu pogłębionych analiz tego rynku.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNessel, Karolinapl
dc.contributor.authorSiwczyńska, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerNessel, Karolinapl
dc.contributor.reviewerPanasiuk, Aleksanderpl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:19:20Z
dc.date.available2020-11-01T23:19:20Z
dc.date.submitted2020-10-28pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sporciepl
dc.identifier.apddiploma-140550-264120pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252146
dc.languagepolpl
dc.subject.enamateur running – segmentation – sport consumerspl
dc.subject.plbieganie amatorskie – konsumenci sportu – segmentacjapl
dc.titleSegmentacja rynkowa uczestników biegów ulicznych w Polscepl
dc.title.alternativeSegmentation of street runs participants in Polandpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the presented thesis is market segmentation in regards to a specific group of sport consumers - participants of street running events in Poland. Running is one of the largest sectors of amateur sport market and yet segmentation has never been used in its study. The purpose of the master's thesis was to divide the street consumer market into homogenus segments. In the process of achieving the goal, the following research questions were also posed: Does the importance of individual motivation factors change depending on the number of starts in street runs per year? What are the differences in the involvement in street running depending on the frequency of starts in a year? The research tool was an online questionnaire. Method used in the study was a priori segmentation. Also the models examining the degree of running involvement and the importance of individual motivation factors were used. The factor according to which examined runners were divided into groups was the number of starts in street runs during the year preceding the study. In the process of analyzing the obtained answers, three segments were specified: occasional runners, regular runners and enthusiasts. Based on specific variables, the characteristics of each of the three segments were made. It has also been proven that the number of starts per year is a factor that has a significant impact on both the importance of individual motivation factors and the degree of involvement. Presented research is the first segmentation study of the runners' environment in Poland. It can be a source of tips for marketing activities of running event organizers but can also be the beginning for the next in-depth analyzes of this market.
dc.abstract.plpl
Tematem przedstawionej pracy była segmentacja w odniesieniu do specyficznej grupy konsumentów sportu, jaką są uczestnicy biegów ulicznych w Polsce. Bieganie stanowi jeden z największych sektorów sportu amatorskiego, a mimo to nigdy wcześniej nie wykorzystano w jego badaniu narzędzia segmentacji. Celem pracy magisterskiej było dokonanie podziału rynku konsumentów biegów ulicznych na homogeniczne segmenty. W procesie realizacji celu postawiono również następujące pytania badawcze: Czy w zależności od liczby startów w biegach ulicznych rocznie zmienia się znaczenie poszczególnych czynników motywacji? Jak wyglądają różnice w zaangażowaniu w biegi uliczne w zależności od częstotliwości startów w roku? Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety internetowej. W badaniu posłużono się metodą segmentacji a priori oraz modelami badającymi stopień zaangażowania biegowego oraz znaczenie poszczególnych czynników motywacji. Czynnikiem według którego dokonano podziału badanej grupy biegaczy była liczba startów w biegach ulicznych w ciągu roku poprzedzającego badanie. W procesie analizy uzyskanych odpowiedzi wyszczególniono 3 segmenty: biegaczy okazjonalnych, biegaczy regularnych oraz biegowych zapaleńców. Na podstawie określonych zmiennych dokonano charakterystyki każdego z trzech segmentów. Dowiedziono również, że liczba startów w roku jest czynnikiem, który ma istotny wpływ zarówno na znaczenie poszczególnych czynników motywacji, jak i stopień zaangażowania. Niniejsza praca jest pierwszym badaniem segmentacyjnym środowiska biegaczy w Polsce. Może stanowić źródło wskazówek do działań marketingowych organizatorów imprez biegowych, ale także być początkiem dla kolejnych tego typu pogłębionych analiz tego rynku.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Nessel, Karolina
dc.contributor.authorpl
Siwczyńska, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Nessel, Karolina
dc.contributor.reviewerpl
Panasiuk, Aleksander
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:19:20Z
dc.date.available
2020-11-01T23:19:20Z
dc.date.submittedpl
2020-10-28
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sporcie
dc.identifier.apdpl
diploma-140550-264120
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252146
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
amateur running – segmentation – sport consumers
dc.subject.plpl
bieganie amatorskie – konsumenci sportu – segmentacja
dc.titlepl
Segmentacja rynkowa uczestników biegów ulicznych w Polsce
dc.title.alternativepl
Segmentation of street runs participants in Poland
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
30
Views per month
Views per city
Wroclaw
7
Poznan
6
Krakow
4
Warsaw
4
Bochnia
2
Bialystok
1
Częstochowa
1
Dublin
1
Jaworzno
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available