Rola mediów społecznościowych w budowaniu wizerunku turniejów sportowych

master
dc.abstract.enGlobalization and the development of new technologies force the organizers of sports tournaments to search a new ways to gather an engaged community. Exercise of social media to promote sports events is becoming an increasingly popular and effective way to attract viewers attention. Using the new tools, trends, analytic platforms makes possible to stand out from the national and word sports events. Thus, it gives a chance for the success in development of the event. The aim of the Masters’ thesis is to learn the strategy that corresponds to the way in which sports events profiles are conducted on Facebook. Model of sports event image management was also checked. Moreover, it was also searched for the answear to the question which type of posts works the best. By implementing the research goal, the author has put forward the followig questions: Which of the strategies (conservative, adaptive, extensive, aggressive) is used to create the image of sports events on Facebook? Is sports events image management carried out in accordance with the presented model? What type of posts best meet assumed goals? What will be the future of promoting sports events in social media? The research tool used by the author was a questionnaire interview. The interview was conducted with five social media specialists who run Facebook profiles of sports events. Studies have shown that the conservative strategy is the most often used by respondents to create sports events image in social media. Futhermore, it was proved that the management of the sports events image is in the line with the model. Posts containing video materials provide the best results.pl
dc.abstract.plGlobalizacja i rozwój nowych technologii wymuszają na organizatorach wydarzeń sportowych, poszukiwanie nowych dróg do stworzenia aktywnej społeczności. Wykorzystanie mediów społecznościowych do promocji eventów sportowych, staje się coraz popularniejszym i coraz skuteczniejszym sposobem na przyciągnięcie widzów. Korzystanie z pojawiających się narzędzi, trendów, pogłębiona analityka umożliwiają wyróżnienie się na tle krajowych i światowych widowisk sportowych. Tym samym dają szansę na rozwój wydarzenia. Celem pracy jest poznanie strategii, która odpowiada sposobowi, w jaki prowadzone są profile turniejów na Facebooku. Przeanalizowano, czy zarządzanie wizerunkiem eventów sportowych odbywa się zgodnie z zaprezentowanym modelem oraz jaki typ postów sprawdza się najlepiej. Realizując cel badawczy, autorka postawiła następujące pytania badawcze: która spośród strategii (konserwatywna, dopasowania, ekspansywna, agresywna) jest wykorzystywana do kreowania wizerunku na portalu Facebook? Czy zarządzanie wizerunkiem odbywa się zgodnie z przedstawionym w niniejszej pracy modelem? Jakie posty najlepiej realizują założone cele? Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz wywiadu. Wywiad przeprowadzono z pięcioma specjalistami ds. mediów społecznościowych, którzy zajmują się prowadzeniem facebookowych profili eventów sportowych. Analiza kwestionariuszy wykazała, że do kreowania wizerunku eventów sportowych w mediach społecznościowych respondenci najczęściej wykorzystują strategię konserwatywną. Ponadto dowiedziono, że zarządzanie wizerunkiem eventów sportowych na profilach prowadzonych przez badanych odbywa się zgodnie z zaprezentowanym modelem. Według badanych posty zawierające materiały video dają najlepsze efekty.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNessel, Karolinapl
dc.contributor.authorKucharska, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerNessel, Karolinapl
dc.contributor.reviewerWszendybył-Skulska, Ewa - 132794 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:19:16Z
dc.date.available2020-11-01T23:19:16Z
dc.date.submitted2020-10-30pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sporciepl
dc.identifier.apddiploma-140549-210294pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252145
dc.languagepolpl
dc.subject.enCREATING AN IMAGE – SOCIAL MEDIA – SPORT EVENTpl
dc.subject.plEVENT SPORTOWY – KREOWANIE WIZERUNKU – MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWEpl
dc.titleRola mediów społecznościowych w budowaniu wizerunku turniejów sportowychpl
dc.title.alternativeThe role of social media in building the image of sports tournaments.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Globalization and the development of new technologies force the organizers of sports tournaments to search a new ways to gather an engaged community. Exercise of social media to promote sports events is becoming an increasingly popular and effective way to attract viewers attention. Using the new tools, trends, analytic platforms makes possible to stand out from the national and word sports events. Thus, it gives a chance for the success in development of the event. The aim of the Masters’ thesis is to learn the strategy that corresponds to the way in which sports events profiles are conducted on Facebook. Model of sports event image management was also checked. Moreover, it was also searched for the answear to the question which type of posts works the best. By implementing the research goal, the author has put forward the followig questions: Which of the strategies (conservative, adaptive, extensive, aggressive) is used to create the image of sports events on Facebook? Is sports events image management carried out in accordance with the presented model? What type of posts best meet assumed goals? What will be the future of promoting sports events in social media? The research tool used by the author was a questionnaire interview. The interview was conducted with five social media specialists who run Facebook profiles of sports events. Studies have shown that the conservative strategy is the most often used by respondents to create sports events image in social media. Futhermore, it was proved that the management of the sports events image is in the line with the model. Posts containing video materials provide the best results.
dc.abstract.plpl
Globalizacja i rozwój nowych technologii wymuszają na organizatorach wydarzeń sportowych, poszukiwanie nowych dróg do stworzenia aktywnej społeczności. Wykorzystanie mediów społecznościowych do promocji eventów sportowych, staje się coraz popularniejszym i coraz skuteczniejszym sposobem na przyciągnięcie widzów. Korzystanie z pojawiających się narzędzi, trendów, pogłębiona analityka umożliwiają wyróżnienie się na tle krajowych i światowych widowisk sportowych. Tym samym dają szansę na rozwój wydarzenia. Celem pracy jest poznanie strategii, która odpowiada sposobowi, w jaki prowadzone są profile turniejów na Facebooku. Przeanalizowano, czy zarządzanie wizerunkiem eventów sportowych odbywa się zgodnie z zaprezentowanym modelem oraz jaki typ postów sprawdza się najlepiej. Realizując cel badawczy, autorka postawiła następujące pytania badawcze: która spośród strategii (konserwatywna, dopasowania, ekspansywna, agresywna) jest wykorzystywana do kreowania wizerunku na portalu Facebook? Czy zarządzanie wizerunkiem odbywa się zgodnie z przedstawionym w niniejszej pracy modelem? Jakie posty najlepiej realizują założone cele? Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz wywiadu. Wywiad przeprowadzono z pięcioma specjalistami ds. mediów społecznościowych, którzy zajmują się prowadzeniem facebookowych profili eventów sportowych. Analiza kwestionariuszy wykazała, że do kreowania wizerunku eventów sportowych w mediach społecznościowych respondenci najczęściej wykorzystują strategię konserwatywną. Ponadto dowiedziono, że zarządzanie wizerunkiem eventów sportowych na profilach prowadzonych przez badanych odbywa się zgodnie z zaprezentowanym modelem. Według badanych posty zawierające materiały video dają najlepsze efekty.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Nessel, Karolina
dc.contributor.authorpl
Kucharska, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Nessel, Karolina
dc.contributor.reviewerpl
Wszendybył-Skulska, Ewa - 132794
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:19:16Z
dc.date.available
2020-11-01T23:19:16Z
dc.date.submittedpl
2020-10-30
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sporcie
dc.identifier.apdpl
diploma-140549-210294
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252145
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
CREATING AN IMAGE – SOCIAL MEDIA – SPORT EVENT
dc.subject.plpl
EVENT SPORTOWY – KREOWANIE WIZERUNKU – MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
dc.titlepl
Rola mediów społecznościowych w budowaniu wizerunku turniejów sportowych
dc.title.alternativepl
The role of social media in building the image of sports tournaments.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
47
Views per month
Views per city
Krakow
8
Poznan
8
Wroclaw
6
Warsaw
4
Barcelona
2
Radom
2
Dublin
1
Jedlicze
1
Kalisz
1
Legnica
1

No access

No Thumbnail Available