Kreowanie wizerunku trenerów personalnych w mediach społecznościowych

master
dc.abstract.enNowadays social media are an inseparable part of human life. Taking care of the image presented in them has become very important also for the sake of building one's own brand and gaining customers. One of the professions for which functioning in social media is the foundation of building relations with the recipient is the profession of personal trainer. Thanks to such activities they ensure their recognition both in the real world and in the Internet.The aim of this work was to analyze the image created in social media by personal trainers on the basis of the created model of personal trainer image creation. The paper contains information about the Polish fitness market and the characteristics of the personal trainer's profession as well as his products. It also touched upon issues related to personal brand, image creation and social media. The essence of the research was to determine the existing relationships between the profession of a personal trainer and the image created by him or her, and social media. Thirty randomly selected profiles of personal trainers in Facebook and Instagram social networks were analyzed. The research tool used in the study was a form containing ten questions relating to the categories of publications and accompanying reactions.The analysis showed that trainers most often publish training related content such as instructional videos, dietary recipes or motivation texts. The dominant format of the are photographs or videos combined with text. The most frequently commented and reactive posts were those from the personal life category. As it results from the comparison of the number of responses to Facebook and Instagram posts, trainers with a strategy to expand their reach should run a fanpage on Facebook as it gives more opportunities to promote the posts, while those who place emphasis on building and deepening the relationship with the recipient should opt for Instagram.pl
dc.abstract.plObecnie media społecznościowe stanowią nieodłączny element życia człowieka. Dbałość o przedstawiany w nich wizerunek stała się bardzo istotna również przez wzgląd na budowanie własnej marki i pozyskanie klientów. Jednym z zawodów, dla którego funkcjonowanie w social mediach stanowi fundament budowania relacji z odbiorcą jest zawód trenera personalnego. Dzięki takim działaniom zapewniają sobie oni rozpoznawalność zarówno w świecie rzeczywistym, jak i w Internecie.Celem niniejszej pracy była analiza wizerunku kreowanego w mediach społecznościowych przez trenerów personalnych w oparciu o stworzony model kreowania wizerunku trenera personalnego. W pracy zawarto informacje dotyczące polskiego rynku fitness i charakterystykę zawodu trenera personalnego, a także jego produktów. Poruszono również zagadnienia związane z tematyką marki osobistej, kreowania wizerunku oraz mediów społecznościowych. Istotą przeprowadzonych badań było określnie istniejących zależności pomiędzy zawodem trenera personalnego i kreowanym przez niego wizerunkiem a mediami społecznościowymi. Analizie poddano trzydzieści losowo wybranych profili trenerów personalnych w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram. Narzędziem badawczym wykorzystanym w pracy był formularz zawierający dziesięć pytań odnoszących się do kategorii publikacji oraz towarzyszących im reakcjom.Przeprowadzona analiza wykazała, że trenerzy najczęściej publikują treści związane z treningiem, takie jak filmiki instruktażowe, przepisy dietetyczne czy teksty motywacyjne. Dominującym formatem dodawanych treści są zdjęcia lub filmy połączone z tekstem. Najchętniej komentowanymi i wzbudzającymi reakcję odbiorców postami były te z kategorii życia osobistego. Jak wynika z porównania liczby reakcji na posty na Facebook’u i Instagramie, trenerzy obierający strategię poszerzenia swoich zasięgów powinni prowadzić fanpage na Facebook’u, gdyż daje on większe możliwości promowania postów, natomiast ci, którzy stawiają nacisk na budowanie i pogłębianie relacji z odbiorcą powinni zdecydować się na Instagram.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNessel, Karolinapl
dc.contributor.authorBalon, Wiktoriapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerNessel, Karolinapl
dc.contributor.reviewerWszendybył-Skulska, Ewa - 132794 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:19:12Z
dc.date.available2020-11-01T23:19:12Z
dc.date.submitted2020-10-30pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sporciepl
dc.identifier.apddiploma-140539-264316pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252144
dc.languagepolpl
dc.subject.enPERSONAL BRAND – IMAGE – SOCIAL MEDIA – PERSONAL TRAINER – FITNESS MARKET – FACEBOOK – INSTAGRAMpl
dc.subject.plMARKA OSOBISTA – WIZERUNEK – MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE – TRENER PERSONALNY – RYNEK FITNESS – FACEBOOK – INSTAGRAMpl
dc.titleKreowanie wizerunku trenerów personalnych w mediach społecznościowychpl
dc.title.alternativeCreating the image of personal trainers in social mediapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Nowadays social media are an inseparable part of human life. Taking care of the image presented in them has become very important also for the sake of building one's own brand and gaining customers. One of the professions for which functioning in social media is the foundation of building relations with the recipient is the profession of personal trainer. Thanks to such activities they ensure their recognition both in the real world and in the Internet.The aim of this work was to analyze the image created in social media by personal trainers on the basis of the created model of personal trainer image creation. The paper contains information about the Polish fitness market and the characteristics of the personal trainer's profession as well as his products. It also touched upon issues related to personal brand, image creation and social media. The essence of the research was to determine the existing relationships between the profession of a personal trainer and the image created by him or her, and social media. Thirty randomly selected profiles of personal trainers in Facebook and Instagram social networks were analyzed. The research tool used in the study was a form containing ten questions relating to the categories of publications and accompanying reactions.The analysis showed that trainers most often publish training related content such as instructional videos, dietary recipes or motivation texts. The dominant format of the are photographs or videos combined with text. The most frequently commented and reactive posts were those from the personal life category. As it results from the comparison of the number of responses to Facebook and Instagram posts, trainers with a strategy to expand their reach should run a fanpage on Facebook as it gives more opportunities to promote the posts, while those who place emphasis on building and deepening the relationship with the recipient should opt for Instagram.
dc.abstract.plpl
Obecnie media społecznościowe stanowią nieodłączny element życia człowieka. Dbałość o przedstawiany w nich wizerunek stała się bardzo istotna również przez wzgląd na budowanie własnej marki i pozyskanie klientów. Jednym z zawodów, dla którego funkcjonowanie w social mediach stanowi fundament budowania relacji z odbiorcą jest zawód trenera personalnego. Dzięki takim działaniom zapewniają sobie oni rozpoznawalność zarówno w świecie rzeczywistym, jak i w Internecie.Celem niniejszej pracy była analiza wizerunku kreowanego w mediach społecznościowych przez trenerów personalnych w oparciu o stworzony model kreowania wizerunku trenera personalnego. W pracy zawarto informacje dotyczące polskiego rynku fitness i charakterystykę zawodu trenera personalnego, a także jego produktów. Poruszono również zagadnienia związane z tematyką marki osobistej, kreowania wizerunku oraz mediów społecznościowych. Istotą przeprowadzonych badań było określnie istniejących zależności pomiędzy zawodem trenera personalnego i kreowanym przez niego wizerunkiem a mediami społecznościowymi. Analizie poddano trzydzieści losowo wybranych profili trenerów personalnych w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram. Narzędziem badawczym wykorzystanym w pracy był formularz zawierający dziesięć pytań odnoszących się do kategorii publikacji oraz towarzyszących im reakcjom.Przeprowadzona analiza wykazała, że trenerzy najczęściej publikują treści związane z treningiem, takie jak filmiki instruktażowe, przepisy dietetyczne czy teksty motywacyjne. Dominującym formatem dodawanych treści są zdjęcia lub filmy połączone z tekstem. Najchętniej komentowanymi i wzbudzającymi reakcję odbiorców postami były te z kategorii życia osobistego. Jak wynika z porównania liczby reakcji na posty na Facebook’u i Instagramie, trenerzy obierający strategię poszerzenia swoich zasięgów powinni prowadzić fanpage na Facebook’u, gdyż daje on większe możliwości promowania postów, natomiast ci, którzy stawiają nacisk na budowanie i pogłębianie relacji z odbiorcą powinni zdecydować się na Instagram.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Nessel, Karolina
dc.contributor.authorpl
Balon, Wiktoria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Nessel, Karolina
dc.contributor.reviewerpl
Wszendybył-Skulska, Ewa - 132794
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:19:12Z
dc.date.available
2020-11-01T23:19:12Z
dc.date.submittedpl
2020-10-30
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sporcie
dc.identifier.apdpl
diploma-140539-264316
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252144
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
PERSONAL BRAND – IMAGE – SOCIAL MEDIA – PERSONAL TRAINER – FITNESS MARKET – FACEBOOK – INSTAGRAM
dc.subject.plpl
MARKA OSOBISTA – WIZERUNEK – MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE – TRENER PERSONALNY – RYNEK FITNESS – FACEBOOK – INSTAGRAM
dc.titlepl
Kreowanie wizerunku trenerów personalnych w mediach społecznościowych
dc.title.alternativepl
Creating the image of personal trainers in social media
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
124
Views per month
Views per city
Warsaw
22
Wroclaw
15
Poznan
13
Zagorz
7
Gdansk
5
Krakow
5
Czarna
4
Zgierz
4
Izdebki
3
Kostrzyn nad Odra
3

No access

No Thumbnail Available