Kredyt bankowy a leasing jako źródła finansowania działalności inwestycyjnej na przykładzie firmy XYZ

master
dc.abstract.enThe goal of any economic unit is profit. To generate positive cash flow, however, you need capital and resources to run your business. However, it sometimes happens that the current resources are insufficient to maintain the going concern. An alternative solution is to include external financing. The most popular are bank loans and leasing. In this paper, an attempt was made to compare them from the point of view of an enterprise looking for external financing methods. It is enough to find a person interested in buying an item, and then the debt is repaid. When assessing the project strategy, a profitability assessment should be carried out. It is important due to the possibility of comparing costs and choosing a more favorable method. One of the measures used for these purposes is the NPV method. The prepared calculations allow to indicate a more profitable investment hypothesis and reduce the risk of its failure.pl
dc.abstract.plCelem każdej jednostki gospodarczej jest zysk. Aby wygenerować dodatnie przepływy pieniężne potrzeba jednak kapitału i zasobów umożliwiających prowadzenie firmy. Zdarza się jednak, że bieżące środki są niewystarczające, aby zachować kontynuację działalności. Alternatywnym rozwiązaniem jest włączenie zewnętrznych źródeł finansowania. Do najpopularniejszych zalicza się kredyt bankowy i leasing. W niniejszej pracy podjęto próbę ich porównania z punktu widzenia przedsiębiorstwa poszukującego zewnętrznych sposobów finansowania inwestycji. Wystarczy bowiem znaleźć osobę zainteresowaną kupnem przedmiotu, a następnie dochodzi do spłaty zadłużenia. Oceniając strategię projektu należy przeprowadzić ocenę opłacalności. Jest ona istotna ze względu na możliwość porównania kosztów i wybrania metody korzystniejszej. Jednym z mierników wykorzystywanych do tych celów jest metoda NPV. Przygotowane kalkulacje pozwalają wskazać bardziej zyskowną hipotezę inwestycyjną i ograniczają ryzyko jej niepowodzenia.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWyciślak, Sławomir - 132795 pl
dc.contributor.authorGądek, Lidiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWyciślak, Sławomir - 132795 pl
dc.contributor.reviewerAdamus, Wiktor - 102333 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:18:39Z
dc.date.available2020-11-01T23:18:39Z
dc.date.submitted2020-10-26pl
dc.fieldofstudyrachunkowość i zarządzanie finansamipl
dc.identifier.apddiploma-140489-201447pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252141
dc.languagepolpl
dc.subject.enleasing – loan – financing – income - investmentpl
dc.subject.plleasing – kredyt – finansowanie – przychód - inwestycjapl
dc.titleKredyt bankowy a leasing jako źródła finansowania działalności inwestycyjnej na przykładzie firmy XYZpl
dc.title.alternativeBank loan and leasing as a source of financing investment activities on the example of XYZ company.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The goal of any economic unit is profit. To generate positive cash flow, however, you need capital and resources to run your business. However, it sometimes happens that the current resources are insufficient to maintain the going concern. An alternative solution is to include external financing. The most popular are bank loans and leasing. In this paper, an attempt was made to compare them from the point of view of an enterprise looking for external financing methods. It is enough to find a person interested in buying an item, and then the debt is repaid. When assessing the project strategy, a profitability assessment should be carried out. It is important due to the possibility of comparing costs and choosing a more favorable method. One of the measures used for these purposes is the NPV method. The prepared calculations allow to indicate a more profitable investment hypothesis and reduce the risk of its failure.
dc.abstract.plpl
Celem każdej jednostki gospodarczej jest zysk. Aby wygenerować dodatnie przepływy pieniężne potrzeba jednak kapitału i zasobów umożliwiających prowadzenie firmy. Zdarza się jednak, że bieżące środki są niewystarczające, aby zachować kontynuację działalności. Alternatywnym rozwiązaniem jest włączenie zewnętrznych źródeł finansowania. Do najpopularniejszych zalicza się kredyt bankowy i leasing. W niniejszej pracy podjęto próbę ich porównania z punktu widzenia przedsiębiorstwa poszukującego zewnętrznych sposobów finansowania inwestycji. Wystarczy bowiem znaleźć osobę zainteresowaną kupnem przedmiotu, a następnie dochodzi do spłaty zadłużenia. Oceniając strategię projektu należy przeprowadzić ocenę opłacalności. Jest ona istotna ze względu na możliwość porównania kosztów i wybrania metody korzystniejszej. Jednym z mierników wykorzystywanych do tych celów jest metoda NPV. Przygotowane kalkulacje pozwalają wskazać bardziej zyskowną hipotezę inwestycyjną i ograniczają ryzyko jej niepowodzenia.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wyciślak, Sławomir - 132795
dc.contributor.authorpl
Gądek, Lidia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wyciślak, Sławomir - 132795
dc.contributor.reviewerpl
Adamus, Wiktor - 102333
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:18:39Z
dc.date.available
2020-11-01T23:18:39Z
dc.date.submittedpl
2020-10-26
dc.fieldofstudypl
rachunkowość i zarządzanie finansami
dc.identifier.apdpl
diploma-140489-201447
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252141
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
leasing – loan – financing – income - investment
dc.subject.plpl
leasing – kredyt – finansowanie – przychód - inwestycja
dc.titlepl
Kredyt bankowy a leasing jako źródła finansowania działalności inwestycyjnej na przykładzie firmy XYZ
dc.title.alternativepl
Bank loan and leasing as a source of financing investment activities on the example of XYZ company.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
128
Views per month
Views per city
Warsaw
26
Wroclaw
14
Starogard Gdański
9
Krakow
8
Poznan
6
Lublin
5
Gdansk
3
Kielce
3
Plewiska
2
Polkowice
2

No access

No Thumbnail Available