Badanie użyteczności i dostępności stron www dla osób niepełnosprawnych

master
dc.abstract.enThe master's thesis describes issues related to digital accessibility, addressing the issuesof digital exclusion among the disabled community.The aim of the subject was to present Disabled People as citizens with full rights and full accessto informations.The first chapters focus on the terminology and available standards in Poland, Europe and theworld. Persons with disabilities have been described with types of disability, and the disabilityitself has been presented as a multifaceted phenomenon that does not apply only to peopledefined by law as people with disabilities. Disability has many faces and can be considered interms of social exclusion that occurs in every human being.The work contains descriptions of tools, auditing and assistive technologies for Persons withDisabilities, which help in using the resources of the global Internet network. The mostimportant principles of the WCAG 2.0 global standard for digital accessibility of public entities(Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0), required in Poland since 2012, have beendescribed.pl
dc.abstract.plPraca magisterska opisuje zagadnienia związane z dostępnością cyfrową, poruszającproblematykę wykluczenia cyfrowego wśród społeczności Osób Niepełnosprawnych.Celem pracy było ukazanie Osób Niepełnosprawnych jako pełnoprawnych obywateli, którymprzysługuje pełne prawo dostępu do informacji.Pierwsze rozdziały skupiają się na terminologii oraz dostępnych standardach w Polsce, Europiei na świecie. Osoby Niepełnosprawne zostały opisane z podziałem na rodzajeniepełnosprawności, jak i sama niepełnosprawność przedstawiona została jako wieloaspektowezjawisko, które nie dotyczy jedynie osób zdefiniowanych w świetle prawa jako osoby zniepełnosprawnością. Niepełnosprawność posiada różne oblicza i może być rozpatrywana wkategoriach wykluczenia społecznego, pojawiającego się samoistnie u każdego człowieka.W pracy zawarto opisy narzędzi, technologii audytowych oraz asystujących dla OsóbNiepełnosprawnych, które pomagają w korzystaniu z zasobów globalnej sieci internetowej.Opisano najważniejsze zasady globalnego standardu dotyczącego dostępności cyfrowejpodmiotów publicznych WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0),obowiązującego w Polsce od 2012 roku.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorFlasiński, Mariusz - 127926 pl
dc.contributor.authorCioroch, Olgapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerFlasiński, Mariusz - 127926 pl
dc.contributor.reviewerJurek, Janusz - 128557 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:18:35Z
dc.date.available2020-11-01T23:18:35Z
dc.date.submitted2020-10-26pl
dc.fieldofstudyelektroniczne przetwarzanie informacjipl
dc.identifier.apddiploma-140483-144333pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252140
dc.languagepolpl
dc.subject.enWeb Accessibility, digital exclusion, disability, audit tools, webdevelopment, WCAG2.0, assistive technologiespl
dc.subject.plWeb Accessibility, dostępność, wykluczenie cyfrowe, niepełnosprawność, narzędziaaudytowe, webdevelopment, WCAG 2.0, technologie asystującepl
dc.titleBadanie użyteczności i dostępności stron www dla osób niepełnosprawnychpl
dc.title.alternativeStudy of the usability and accessibility of websites for people with disabilitiespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The master's thesis describes issues related to digital accessibility, addressing the issuesof digital exclusion among the disabled community.The aim of the subject was to present Disabled People as citizens with full rights and full accessto informations.The first chapters focus on the terminology and available standards in Poland, Europe and theworld. Persons with disabilities have been described with types of disability, and the disabilityitself has been presented as a multifaceted phenomenon that does not apply only to peopledefined by law as people with disabilities. Disability has many faces and can be considered interms of social exclusion that occurs in every human being.The work contains descriptions of tools, auditing and assistive technologies for Persons withDisabilities, which help in using the resources of the global Internet network. The mostimportant principles of the WCAG 2.0 global standard for digital accessibility of public entities(Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0), required in Poland since 2012, have beendescribed.
dc.abstract.plpl
Praca magisterska opisuje zagadnienia związane z dostępnością cyfrową, poruszającproblematykę wykluczenia cyfrowego wśród społeczności Osób Niepełnosprawnych.Celem pracy było ukazanie Osób Niepełnosprawnych jako pełnoprawnych obywateli, którymprzysługuje pełne prawo dostępu do informacji.Pierwsze rozdziały skupiają się na terminologii oraz dostępnych standardach w Polsce, Europiei na świecie. Osoby Niepełnosprawne zostały opisane z podziałem na rodzajeniepełnosprawności, jak i sama niepełnosprawność przedstawiona została jako wieloaspektowezjawisko, które nie dotyczy jedynie osób zdefiniowanych w świetle prawa jako osoby zniepełnosprawnością. Niepełnosprawność posiada różne oblicza i może być rozpatrywana wkategoriach wykluczenia społecznego, pojawiającego się samoistnie u każdego człowieka.W pracy zawarto opisy narzędzi, technologii audytowych oraz asystujących dla OsóbNiepełnosprawnych, które pomagają w korzystaniu z zasobów globalnej sieci internetowej.Opisano najważniejsze zasady globalnego standardu dotyczącego dostępności cyfrowejpodmiotów publicznych WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0),obowiązującego w Polsce od 2012 roku.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Flasiński, Mariusz - 127926
dc.contributor.authorpl
Cioroch, Olga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Flasiński, Mariusz - 127926
dc.contributor.reviewerpl
Jurek, Janusz - 128557
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:18:35Z
dc.date.available
2020-11-01T23:18:35Z
dc.date.submittedpl
2020-10-26
dc.fieldofstudypl
elektroniczne przetwarzanie informacji
dc.identifier.apdpl
diploma-140483-144333
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252140
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Web Accessibility, digital exclusion, disability, audit tools, webdevelopment, WCAG2.0, assistive technologies
dc.subject.plpl
Web Accessibility, dostępność, wykluczenie cyfrowe, niepełnosprawność, narzędziaaudytowe, webdevelopment, WCAG 2.0, technologie asystujące
dc.titlepl
Badanie użyteczności i dostępności stron www dla osób niepełnosprawnych
dc.title.alternativepl
Study of the usability and accessibility of websites for people with disabilities
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
128
Views per month
Views per city
Warsaw
22
Krakow
18
Wroclaw
15
Lodz
10
Mielec
7
Olszyna
4
Wojkowice
4
Bydgoszcz
3
Czerwonak
3
Gdansk
3

No access

No Thumbnail Available