Wpływ Nowych Mediów na komunikację gminy z mieszkańcami na przykładzie Gminy Zielonki

master
dc.abstract.enThis master thesis focuses on the analysis of the use of new media by the rural commune of Zielonki located in Lesser Poland, and their impact on communication with the inhabitants of the commune. The analysis was focused on accounts of the commune on Facebook, YouTube and Instagram. Triangulation of research methods was used to fully understand the picture of the commune's communication with its inhabitants. Analysis were based on existing data concerning website statistics, additionally an interview and a survey were conducted, thanks to which it was possible to conduct the analysis and confirm the hypothesis.The theoretical part presents the basic concepts related to the commune and its functioning, information and legal aspects of commune operations, providing public information, and presents issues in the field of media and social communication. The methodological part presented the issues related to the research methods used in the work, while the analytical part presented the results of the questionnaires, the interview transcript as well as conclusions and recommendations regarding communication with the use of social media.The results of the conducted research clearly show that the profile of the Zielonki Commune on Facebook has the greatest influence on communication. The work ends with conclusions containing tips that can be used by municipal employees in preparing publications and improving communication with residents.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca skupia się na analizie wykorzystania nowych mediów przez gminę wiejską Zielonki oraz ich wpływu na komunikację z mieszkańcami gminy. Analizowano konta gminy na serwisach: Facebook, YouTube oraz Instagram. Zastosowano triangulację metod badawczych, by w miarę możliwości w pełni poznać obraz komunikacji gminy z mieszkańcami. Poddano analizie dane statystyczne stron, przeprowadzono wywiad i badanie sondażowe, dzięki czemu możliwe było przeprowadzenie analizy.W części teoretycznej przedstawiono podstawowe pojęcia związane z gminą i jej funkcjonowaniem, informacją oraz prawnymi aspektami działania gminy, udostępniania informacji publicznej oraz przedstawiono zagadnienia z dziedziny mediów i komunikacji społecznej. Część metodologiczna zaprezentowała zagadnienia dotyczące zastosowanych w pracy metod badawczych, natomiast w części analitycznej przedstawiono wyniki ankiet, transkrypt wywiadu oraz wnioski i zalecenia dotyczące komunikacji za pomocą mediów społecznościowych.Wyniki przeprowadzonych badań jednoznacznie wskazują, największy wpływ na komunikację posiada profil Gminy Zielonki na portalu Facebook. Pracę zamykają konkluzje obejmujące wskazówki, które mogą służyć pracownikom gminy w przygotowywaniu publikacji i poprawie komunikacji z mieszkańcami.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKopera, Sebastian - 173368 pl
dc.contributor.authorPacewicz, Marekpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKopera, Sebastian - 173368 pl
dc.contributor.reviewerNajda-Janoszka, Marta - 173388 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:18:01Z
dc.date.available2020-11-01T23:18:01Z
dc.date.submitted2020-10-28pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudymedia społecznościowe w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-140406-264997pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252132
dc.languagepolpl
dc.subject.enMANAGEMENT OF COMMUNE – PUBLIC INFORMATION – SOCIAL COMMUNICATION – NEW MEDIApl
dc.subject.plZARZĄDZANIE GMINĄ – INFORMACJA PUBLICZNA – KOMUNIKACJA SPOŁECZNA – NOWE MEDIApl
dc.titleWpływ Nowych Mediów na komunikację gminy z mieszkańcami na przykładzie Gminy Zielonkipl
dc.title.alternativeThe influence of New Media on the communication of the commune with its citizens on the example of the Zielonki Commune.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This master thesis focuses on the analysis of the use of new media by the rural commune of Zielonki located in Lesser Poland, and their impact on communication with the inhabitants of the commune. The analysis was focused on accounts of the commune on Facebook, YouTube and Instagram. Triangulation of research methods was used to fully understand the picture of the commune's communication with its inhabitants. Analysis were based on existing data concerning website statistics, additionally an interview and a survey were conducted, thanks to which it was possible to conduct the analysis and confirm the hypothesis.The theoretical part presents the basic concepts related to the commune and its functioning, information and legal aspects of commune operations, providing public information, and presents issues in the field of media and social communication. The methodological part presented the issues related to the research methods used in the work, while the analytical part presented the results of the questionnaires, the interview transcript as well as conclusions and recommendations regarding communication with the use of social media.The results of the conducted research clearly show that the profile of the Zielonki Commune on Facebook has the greatest influence on communication. The work ends with conclusions containing tips that can be used by municipal employees in preparing publications and improving communication with residents.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca skupia się na analizie wykorzystania nowych mediów przez gminę wiejską Zielonki oraz ich wpływu na komunikację z mieszkańcami gminy. Analizowano konta gminy na serwisach: Facebook, YouTube oraz Instagram. Zastosowano triangulację metod badawczych, by w miarę możliwości w pełni poznać obraz komunikacji gminy z mieszkańcami. Poddano analizie dane statystyczne stron, przeprowadzono wywiad i badanie sondażowe, dzięki czemu możliwe było przeprowadzenie analizy.W części teoretycznej przedstawiono podstawowe pojęcia związane z gminą i jej funkcjonowaniem, informacją oraz prawnymi aspektami działania gminy, udostępniania informacji publicznej oraz przedstawiono zagadnienia z dziedziny mediów i komunikacji społecznej. Część metodologiczna zaprezentowała zagadnienia dotyczące zastosowanych w pracy metod badawczych, natomiast w części analitycznej przedstawiono wyniki ankiet, transkrypt wywiadu oraz wnioski i zalecenia dotyczące komunikacji za pomocą mediów społecznościowych.Wyniki przeprowadzonych badań jednoznacznie wskazują, największy wpływ na komunikację posiada profil Gminy Zielonki na portalu Facebook. Pracę zamykają konkluzje obejmujące wskazówki, które mogą służyć pracownikom gminy w przygotowywaniu publikacji i poprawie komunikacji z mieszkańcami.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kopera, Sebastian - 173368
dc.contributor.authorpl
Pacewicz, Marek
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kopera, Sebastian - 173368
dc.contributor.reviewerpl
Najda-Janoszka, Marta - 173388
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:18:01Z
dc.date.available
2020-11-01T23:18:01Z
dc.date.submittedpl
2020-10-28
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
media społecznościowe w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-140406-264997
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252132
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
MANAGEMENT OF COMMUNE – PUBLIC INFORMATION – SOCIAL COMMUNICATION – NEW MEDIA
dc.subject.plpl
ZARZĄDZANIE GMINĄ – INFORMACJA PUBLICZNA – KOMUNIKACJA SPOŁECZNA – NOWE MEDIA
dc.titlepl
Wpływ Nowych Mediów na komunikację gminy z mieszkańcami na przykładzie Gminy Zielonki
dc.title.alternativepl
The influence of New Media on the communication of the commune with its citizens on the example of the Zielonki Commune.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Nowogard
3
Wroclaw
2
Dublin
1
Krakow
1
Stevenage
1
Zabrze
1

No access

No Thumbnail Available