Użyteczność multiwyszukiwarki naukowej „Primo” w opinii użytkowników Biblioteki Jagiellońskiej. Projekt badań

licenciate
dc.abstract.enThis paper aims to broaden the knowledge of the Primo multisearch engine used among others in by the National Library and the Jagiellonian Library as part of the "OMNIS e-service" project and planning and designing research to evaluate the usability of the current computer catalog, determining the type of user and comparing the Chamo and Primo search engines used by the Jagiellonian Library in terms of usability. The results of the research will show how the users of the Jagiellonian Library rate the usability of the Primo multisearch engine. The survey method was used in the research project. At the pilot stage of the research, observation and interview will be additionally used to complete the questionnaire. As a result of the considerations made, it was found that the Jagiellonian Library does not use all possible functions offered by Primo. The paper presents the benefits of implementing currently unavailable functions.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca ma na celu poszerzenie wiedzy w kwestii multiwyszukiwarki naukowej Primo używanej m.in. przez Bibliotekę Narodową oraz Bibliotekę Jagiellońską w ramach projektu „e-usługa OMNIS” oraz zaplanowanie i zaprojektowanie badań umożliwiających ewaluację użyteczności obecnego katalogu komputerowego, ustalenie typu użytkownika i porównanie używanych przez Bibliotekę Jagiellońską wyszukiwarek Chamo i Primo pod względem użyteczności. Wyniki badań pozwolą stwierdzić. jak użytkownicy Biblioteki Jagiellońskiej oceniają użyteczność multiwyszukiwarki Primo. W projekcie badawczym posłużono się metodą ankiety. Na etapie pilotażu badań wykorzystane zostaną dodatkowo obserwacja i wywiad w celu uzupełnienia kwestionariusza ankiety. W wyniku dokonanych rozważań stwierdzono, że Biblioteka Jagiellońska nie korzysta ze wszystkich możliwych funkcji oferowanych przez Primo. W pracy przedstawiono korzyści z wdrożenia obecnie niedostępnych funkcji.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorLechowski, Piotr - 129884 pl
dc.contributor.authorBachara, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerLechowski, Piotr - 129884 pl
dc.contributor.reviewerPietrzyk, Zdzisław - 100248 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:17:50Z
dc.date.available2020-11-01T23:17:50Z
dc.date.submitted2020-10-26pl
dc.fieldofstudyzarządzanie informacjąpl
dc.identifier.apddiploma-140385-243779pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252129
dc.languagepolpl
dc.subject.endigital library, electronic services, Jagiellonian Library, OMNIS e-service, PRIMO multisearch enginepl
dc.subject.plbiblioteka cyfrowa, Biblioteka Jagiellońska, e-usługa OMNIS, multiwyszukiwarka PRIMO, usługi elektroniczne.pl
dc.titleUżyteczność multiwyszukiwarki naukowej „Primo” w opinii użytkowników Biblioteki Jagiellońskiej. Projekt badańpl
dc.title.alternativeUsability of the "Primo" multisearch engine in the opinion of the users of the Jagiellonian Library. Research project.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper aims to broaden the knowledge of the Primo multisearch engine used among others in by the National Library and the Jagiellonian Library as part of the "OMNIS e-service" project and planning and designing research to evaluate the usability of the current computer catalog, determining the type of user and comparing the Chamo and Primo search engines used by the Jagiellonian Library in terms of usability. The results of the research will show how the users of the Jagiellonian Library rate the usability of the Primo multisearch engine. The survey method was used in the research project. At the pilot stage of the research, observation and interview will be additionally used to complete the questionnaire. As a result of the considerations made, it was found that the Jagiellonian Library does not use all possible functions offered by Primo. The paper presents the benefits of implementing currently unavailable functions.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca ma na celu poszerzenie wiedzy w kwestii multiwyszukiwarki naukowej Primo używanej m.in. przez Bibliotekę Narodową oraz Bibliotekę Jagiellońską w ramach projektu „e-usługa OMNIS” oraz zaplanowanie i zaprojektowanie badań umożliwiających ewaluację użyteczności obecnego katalogu komputerowego, ustalenie typu użytkownika i porównanie używanych przez Bibliotekę Jagiellońską wyszukiwarek Chamo i Primo pod względem użyteczności. Wyniki badań pozwolą stwierdzić. jak użytkownicy Biblioteki Jagiellońskiej oceniają użyteczność multiwyszukiwarki Primo. W projekcie badawczym posłużono się metodą ankiety. Na etapie pilotażu badań wykorzystane zostaną dodatkowo obserwacja i wywiad w celu uzupełnienia kwestionariusza ankiety. W wyniku dokonanych rozważań stwierdzono, że Biblioteka Jagiellońska nie korzysta ze wszystkich możliwych funkcji oferowanych przez Primo. W pracy przedstawiono korzyści z wdrożenia obecnie niedostępnych funkcji.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Lechowski, Piotr - 129884
dc.contributor.authorpl
Bachara, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Lechowski, Piotr - 129884
dc.contributor.reviewerpl
Pietrzyk, Zdzisław - 100248
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:17:50Z
dc.date.available
2020-11-01T23:17:50Z
dc.date.submittedpl
2020-10-26
dc.fieldofstudypl
zarządzanie informacją
dc.identifier.apdpl
diploma-140385-243779
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252129
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
digital library, electronic services, Jagiellonian Library, OMNIS e-service, PRIMO multisearch engine
dc.subject.plpl
biblioteka cyfrowa, Biblioteka Jagiellońska, e-usługa OMNIS, multiwyszukiwarka PRIMO, usługi elektroniczne.
dc.titlepl
Użyteczność multiwyszukiwarki naukowej „Primo” w opinii użytkowników Biblioteki Jagiellońskiej. Projekt badań
dc.title.alternativepl
Usability of the "Primo" multisearch engine in the opinion of the users of the Jagiellonian Library. Research project.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available