ANALIZA PORÓWNAWCZA PROWADZENIA JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI W POLSCE ORAZ AUSTRII NA PODSTAWIE PRZEDSIĘBIORSTWA XYZ”

master
dc.abstract.enIn recent years running a business on its own has grown significantly in popularity due to the perspective of personal development. At the same time, the progressive economic integration of European countries has created new opportunities for entrepreneurs. Each one can freely take up a job or set up and run a business across the European Union Member States.The below thesis aims to compare the principles of having a business in the European Union countries. The analysis covered two Member States: Poland and Austria. The work was divided into three parts. The first one covers theoretical aspects related to the concept and classification of enterprises. The second part presents the regulation of business registration, organizational and legal forms, methods of taxation and the level of economic development of each of the selected countries. The last part shows the advantages and disadvantages of running a business in Austria and Poland, on the basis of which the most advantageous form of running a business was specified for a Polish entrepreneur.pl
dc.abstract.plProwadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek w ostatnich latach znacznie zyskało na popularności, ze względu na perspektywę rozwoju osobistego. Jednocześnie postępująca integracja gospodarcza krajów europejskich, stworzyła nowe możliwości dla przedsiębiorców, gdyż każdy przedsiębiorca może nie tylko swobodnie podjąć pracę, ale również założyć i prowadzić działalność w każdym z państw członkowskich Unii Europejskiej. Niniejsza praca ma na celu porównanie zasad prowadzenia działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej. Analizą objęto dwa państwa członkowskie: Polskę oraz Austrię. Praca została podzielona na trzy części. W pierwszej z nich ujęto aspekty teoretyczne związane z pojęciem oraz klasyfikacją przedsiębiorstw. W części drugiej przedstawiono przepisy dotyczące rejestracji działalności, form organizacyjno-prawnych, sposobów opodatkowania oraz poziomu rozwoju gospodarek każdego z wybranych krajów. Natomiast ostatnia część poświęcona została analizie wad i zalet prowadzenia działalności gospodarczej w Austrii oraz Polsce, na podstawie której sprecyzowano najbardziej korzystną formę prowadzenia działalności gospodarczej, dla polskiego przedsiębiorcy.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorŁach, Katarzynapl
dc.contributor.authorSierotowicz, Danielapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.contributor.reviewerŁach, Katarzynapl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:17:35Z
dc.date.available2020-11-01T23:17:35Z
dc.date.submitted2020-10-14pl
dc.fieldofstudyrachunkowość i zarządzanie finansamipl
dc.identifier.apddiploma-140333-267931pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252125
dc.languagepolpl
dc.subject.enAustria - business activity - Poland - enterprise - self-employmentpl
dc.subject.plAustria - działalność gospodarcza – Polska – przedsiębiorstwo – samozatrudnieniepl
dc.titleANALIZA PORÓWNAWCZA PROWADZENIA JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI W POLSCE ORAZ AUSTRII NA PODSTAWIE PRZEDSIĘBIORSTWA XYZ”pl
dc.title.alternativeComparative analysis of sole proprietorship in Poland and Austria based on the XYZ companypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In recent years running a business on its own has grown significantly in popularity due to the perspective of personal development. At the same time, the progressive economic integration of European countries has created new opportunities for entrepreneurs. Each one can freely take up a job or set up and run a business across the European Union Member States.The below thesis aims to compare the principles of having a business in the European Union countries. The analysis covered two Member States: Poland and Austria. The work was divided into three parts. The first one covers theoretical aspects related to the concept and classification of enterprises. The second part presents the regulation of business registration, organizational and legal forms, methods of taxation and the level of economic development of each of the selected countries. The last part shows the advantages and disadvantages of running a business in Austria and Poland, on the basis of which the most advantageous form of running a business was specified for a Polish entrepreneur.
dc.abstract.plpl
Prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek w ostatnich latach znacznie zyskało na popularności, ze względu na perspektywę rozwoju osobistego. Jednocześnie postępująca integracja gospodarcza krajów europejskich, stworzyła nowe możliwości dla przedsiębiorców, gdyż każdy przedsiębiorca może nie tylko swobodnie podjąć pracę, ale również założyć i prowadzić działalność w każdym z państw członkowskich Unii Europejskiej. Niniejsza praca ma na celu porównanie zasad prowadzenia działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej. Analizą objęto dwa państwa członkowskie: Polskę oraz Austrię. Praca została podzielona na trzy części. W pierwszej z nich ujęto aspekty teoretyczne związane z pojęciem oraz klasyfikacją przedsiębiorstw. W części drugiej przedstawiono przepisy dotyczące rejestracji działalności, form organizacyjno-prawnych, sposobów opodatkowania oraz poziomu rozwoju gospodarek każdego z wybranych krajów. Natomiast ostatnia część poświęcona została analizie wad i zalet prowadzenia działalności gospodarczej w Austrii oraz Polsce, na podstawie której sprecyzowano najbardziej korzystną formę prowadzenia działalności gospodarczej, dla polskiego przedsiębiorcy.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Łach, Katarzyna
dc.contributor.authorpl
Sierotowicz, Daniela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.contributor.reviewerpl
Łach, Katarzyna
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:17:35Z
dc.date.available
2020-11-01T23:17:35Z
dc.date.submittedpl
2020-10-14
dc.fieldofstudypl
rachunkowość i zarządzanie finansami
dc.identifier.apdpl
diploma-140333-267931
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252125
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Austria - business activity - Poland - enterprise - self-employment
dc.subject.plpl
Austria - działalność gospodarcza – Polska – przedsiębiorstwo – samozatrudnienie
dc.titlepl
ANALIZA PORÓWNAWCZA PROWADZENIA JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI W POLSCE ORAZ AUSTRII NA PODSTAWIE PRZEDSIĘBIORSTWA XYZ”
dc.title.alternativepl
Comparative analysis of sole proprietorship in Poland and Austria based on the XYZ company
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
59
Views per month
Views per city
Lodz
6
Warsaw
6
Wroclaw
6
Poznan
5
Krakow
4
Gdansk
3
Olsztyn
3
Clonee
2
Kolbuszowa
2
Rzeszów
2

No access

No Thumbnail Available