Развитие туристической зоны Брестской области (на примере г. Бреста)

master
dc.abstract.enThe subject of the study is the development of the tourism sector in the city of Brest and the region of Brest. The goal is to determine the state and prospects for tourism development. The following methods were used during the study: general analysis, comparative analysis and formal-legal analysis. The work shows that Brest and the Brest region, with its rich cultural, historical and natural heritage, creates conditions for the development of all types of Tourism. The results of the study suggest that the prospects for tourism development will depend on the intensity of the economic development of the country as a whole and the strategy to address the problems faced by the tourism industry. The data comes from existing legislation and from the state Tourism Development Program 2016-2020. However, due to Covid-19 and the socio-political situation that has and is taking place in Belarus, it is not possible to collect and compile data for 2020 at the moment. Therefore, I base my analysis on the period 2016-2019.pl
dc.abstract.otherПредметом исследования является развитие туристического сектора в г. Брест и Брестской области. Цель, напротив, - определить состояние и перспективы развития туризма. В ходе исследования использовались следующие методы: общий анализ, сравнительный и формально-правовой анализ. В работе показано, что Брест и Брестская область, имеющие богатое культурное, историческое и природное наследие, создают условия для развития всех видов туризма. Результаты проведенных в работе исследований позволяют сделать вывод, что перспективы развития туризма будут зависеть от степени интенсивности экономического развития страны в целом и стратегии решения проблем, с которыми сталкивается туристическая отрасль. Данные получены из действующих законодательных актов и из государственной программы развития туризма на 2016-2020 годы. Однако то, что в связи с Covid-19 и общественно-политической ситуацией, которая имела и имеет место в Беларуси сбор и сопоставление данных за 2020 год, на данный момент невозможно. Исходя из вышесказанного, я основываю свой анализ на 2016-2019 годах.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem badania jest rozwój sektora turystycznego w m. Brześć oraz regionu brzeskiego. Celem natomiast jest określenie stanu i perspektyw rozwoju turystyki. Podczas badania zastosowano następujące metody: analizę ogólną, analizę porównawczą i formalno-prawną. W pracy pokazano, że Brześć i obwód brzeski mający bogate dziedzictwo kulturowe, historyczne i walory przyrodnicze, stwarza warunki dla rozwoju wszystkich rodzajów turystyki. Wyniki badań przeprowadzonych w pracy pozwalają stwierdzić, że perspektywy rozwoju turystyki zależeć będą od stopnia intensywności rozwoju gospodarczego kraju jako całości i strategii rozwiązywania problemów jakim stawia czoła branża turystyczna. Dane pochodzą z obowiązujacych aktów prawnych oraz z państwowego programu rozwoju turystyki w latach 2016-2020. Jednak że w związku z Covid-19 i sytuacja społeczno-polityczną która miała i ma miejsce na Białorusi zebranie i zestawienie danych za rok 2020 jest w tej chwili nie możliwy. Wobec powyższego, swoją analizę opieram na latach 2016-2019.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSroślak, Grzegorz - 173757 pl
dc.contributor.authorZhohla, Karynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSroślak, Grzegorz - 173757 pl
dc.contributor.reviewerBatorski, Jarema - 127259 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:16:48Z
dc.date.available2020-11-01T23:16:48Z
dc.date.submitted2020-10-30pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystycepl
dc.identifier.apddiploma-140270-266576pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252118
dc.languageruspl
dc.subject.enTourism, tourism management, development of the tourism industry, trends of tourism, Brestpl
dc.subject.otherТуризм, управление туризмом, развитие туристической отрасли, тенденции развития туризма, Брестpl
dc.subject.plTurystyka, zarządzanie turystyką, rozwój branży turystycznej, tendencji turystyki, Brześćpl
dc.titleРазвитие туристической зоны Брестской области (на примере г. Бреста)pl
dc.title.alternativeRozwój turystycznej strefy obwodu brzeskiego ze szczególną rolą dla Brześciapl
dc.title.alternativeDevelopment of the tourist zone of the Brest region with a significance role for Brestpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the study is the development of the tourism sector in the city of Brest and the region of Brest. The goal is to determine the state and prospects for tourism development. The following methods were used during the study: general analysis, comparative analysis and formal-legal analysis. The work shows that Brest and the Brest region, with its rich cultural, historical and natural heritage, creates conditions for the development of all types of Tourism. The results of the study suggest that the prospects for tourism development will depend on the intensity of the economic development of the country as a whole and the strategy to address the problems faced by the tourism industry. The data comes from existing legislation and from the state Tourism Development Program 2016-2020. However, due to Covid-19 and the socio-political situation that has and is taking place in Belarus, it is not possible to collect and compile data for 2020 at the moment. Therefore, I base my analysis on the period 2016-2019.
dc.abstract.otherpl
Предметом исследования является развитие туристического сектора в г. Брест и Брестской области. Цель, напротив, - определить состояние и перспективы развития туризма. В ходе исследования использовались следующие методы: общий анализ, сравнительный и формально-правовой анализ. В работе показано, что Брест и Брестская область, имеющие богатое культурное, историческое и природное наследие, создают условия для развития всех видов туризма. Результаты проведенных в работе исследований позволяют сделать вывод, что перспективы развития туризма будут зависеть от степени интенсивности экономического развития страны в целом и стратегии решения проблем, с которыми сталкивается туристическая отрасль. Данные получены из действующих законодательных актов и из государственной программы развития туризма на 2016-2020 годы. Однако то, что в связи с Covid-19 и общественно-политической ситуацией, которая имела и имеет место в Беларуси сбор и сопоставление данных за 2020 год, на данный момент невозможно. Исходя из вышесказанного, я основываю свой анализ на 2016-2019 годах.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem badania jest rozwój sektora turystycznego w m. Brześć oraz regionu brzeskiego. Celem natomiast jest określenie stanu i perspektyw rozwoju turystyki. Podczas badania zastosowano następujące metody: analizę ogólną, analizę porównawczą i formalno-prawną. W pracy pokazano, że Brześć i obwód brzeski mający bogate dziedzictwo kulturowe, historyczne i walory przyrodnicze, stwarza warunki dla rozwoju wszystkich rodzajów turystyki. Wyniki badań przeprowadzonych w pracy pozwalają stwierdzić, że perspektywy rozwoju turystyki zależeć będą od stopnia intensywności rozwoju gospodarczego kraju jako całości i strategii rozwiązywania problemów jakim stawia czoła branża turystyczna. Dane pochodzą z obowiązujacych aktów prawnych oraz z państwowego programu rozwoju turystyki w latach 2016-2020. Jednak że w związku z Covid-19 i sytuacja społeczno-polityczną która miała i ma miejsce na Białorusi zebranie i zestawienie danych za rok 2020 jest w tej chwili nie możliwy. Wobec powyższego, swoją analizę opieram na latach 2016-2019.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sroślak, Grzegorz - 173757
dc.contributor.authorpl
Zhohla, Karyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Sroślak, Grzegorz - 173757
dc.contributor.reviewerpl
Batorski, Jarema - 127259
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:16:48Z
dc.date.available
2020-11-01T23:16:48Z
dc.date.submittedpl
2020-10-30
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce
dc.identifier.apdpl
diploma-140270-266576
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252118
dc.languagepl
rus
dc.subject.enpl
Tourism, tourism management, development of the tourism industry, trends of tourism, Brest
dc.subject.otherpl
Туризм, управление туризмом, развитие туристической отрасли, тенденции развития туризма, Брест
dc.subject.plpl
Turystyka, zarządzanie turystyką, rozwój branży turystycznej, tendencji turystyki, Brześć
dc.titlepl
Развитие туристической зоны Брестской области (на примере г. Бреста)
dc.title.alternativepl
Rozwój turystycznej strefy obwodu brzeskiego ze szczególną rolą dla Brześcia
dc.title.alternativepl
Development of the tourist zone of the Brest region with a significance role for Brest
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Dublin
3
Wroclaw
2
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available