Cyfryzacja procesów zarządzania jako źródło przewagi konkurencyjnej

master
dc.abstract.enA dynamically functioning market, the development of digitalization, growing competition, entry barriers, the need for effective and efficient business management and customer contact in order to build loyalty have led to the creation of systems supporting business management. Along with the development of these systems, BPM (Business Process Management) systems were created to provide comprehensive support in business process management. The skillful implementation and use of digitalization of business processes allows you to build a competitive advantage and is sometimes necessary to survive on the market. Digitalization has also led to an increase of available data. However, in order to be able to take advantage of such an enormous amount of data, tools for processing this data are necessary to, as a result, draw specific knowledge from them and be able to use it to develop the enterprise. This Master’s thesis aims to make people aware that the investment associated with the digitalization of management processes will improve the operation of the company and then can bring large financial profits for the company.pl
dc.abstract.plDynamicznie funkcjonujący rynek, rozwój cyfryzacji, rosnąca konkurencja, bariery wejścia, potrzeba efektywnego i skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem oraz kontaktu z klientem w celu budowanie lojalności doprowadziły do powstania systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Wraz z rozwojem tych systemów powstały systemy BPM (Business Process Management) służące kompleksowemu wsparciu w zarządzaniu procesami biznesowymi. Umiejętne wdrożenie oraz wykorzystanie cyfryzacji procesów biznesowych pozwala na budowanie przewagi konkurencyjnej a czasami jest niezbędne do przetrwania na rynku. Cyfryzacja doprowadziła również do wzrostu dostępnych danych. By jednak móc skorzystać z tak olbrzymiej ilości danych, niezbędne są narzędzia do obróbki tych danych, by w efekcie wyciągnąć z nich określoną wiedzę i móc ją wykorzystać w celu rozwoju przedsiębiorstwa. Praca ta ma na celu uświadomienie, że inwestycja z jaką wiąże się cyfryzacja procesów zarządzania usprawni działanie przedsiębiorstwa a następnie może przynieść duże zyski finansowe dla firmy.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWyciślak, Sławomir - 132795 pl
dc.contributor.authorKusaj, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWyciślak, Sławomir - 132795 pl
dc.contributor.reviewerAdamus, Wiktor - 102333 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:16:04Z
dc.date.available2020-11-01T23:16:04Z
dc.date.submitted2020-10-26pl
dc.fieldofstudyekonomia menedżerskapl
dc.identifier.apddiploma-140121-264831pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252115
dc.languagepolpl
dc.subject.encompetitive advantage - digitalization - management systems -softwarepl
dc.subject.plcyfryzacja – oprogramowanie - przewaga konkurencyjna - systemy zarządzaniapl
dc.titleCyfryzacja procesów zarządzania jako źródło przewagi konkurencyjnejpl
dc.title.alternativeDigitalization management processes as a source of competitive advantagepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
A dynamically functioning market, the development of digitalization, growing competition, entry barriers, the need for effective and efficient business management and customer contact in order to build loyalty have led to the creation of systems supporting business management. Along with the development of these systems, BPM (Business Process Management) systems were created to provide comprehensive support in business process management. The skillful implementation and use of digitalization of business processes allows you to build a competitive advantage and is sometimes necessary to survive on the market. Digitalization has also led to an increase of available data. However, in order to be able to take advantage of such an enormous amount of data, tools for processing this data are necessary to, as a result, draw specific knowledge from them and be able to use it to develop the enterprise. This Master’s thesis aims to make people aware that the investment associated with the digitalization of management processes will improve the operation of the company and then can bring large financial profits for the company.
dc.abstract.plpl
Dynamicznie funkcjonujący rynek, rozwój cyfryzacji, rosnąca konkurencja, bariery wejścia, potrzeba efektywnego i skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem oraz kontaktu z klientem w celu budowanie lojalności doprowadziły do powstania systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Wraz z rozwojem tych systemów powstały systemy BPM (Business Process Management) służące kompleksowemu wsparciu w zarządzaniu procesami biznesowymi. Umiejętne wdrożenie oraz wykorzystanie cyfryzacji procesów biznesowych pozwala na budowanie przewagi konkurencyjnej a czasami jest niezbędne do przetrwania na rynku. Cyfryzacja doprowadziła również do wzrostu dostępnych danych. By jednak móc skorzystać z tak olbrzymiej ilości danych, niezbędne są narzędzia do obróbki tych danych, by w efekcie wyciągnąć z nich określoną wiedzę i móc ją wykorzystać w celu rozwoju przedsiębiorstwa. Praca ta ma na celu uświadomienie, że inwestycja z jaką wiąże się cyfryzacja procesów zarządzania usprawni działanie przedsiębiorstwa a następnie może przynieść duże zyski finansowe dla firmy.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wyciślak, Sławomir - 132795
dc.contributor.authorpl
Kusaj, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wyciślak, Sławomir - 132795
dc.contributor.reviewerpl
Adamus, Wiktor - 102333
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:16:04Z
dc.date.available
2020-11-01T23:16:04Z
dc.date.submittedpl
2020-10-26
dc.fieldofstudypl
ekonomia menedżerska
dc.identifier.apdpl
diploma-140121-264831
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252115
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
competitive advantage - digitalization - management systems -software
dc.subject.plpl
cyfryzacja – oprogramowanie - przewaga konkurencyjna - systemy zarządzania
dc.titlepl
Cyfryzacja procesów zarządzania jako źródło przewagi konkurencyjnej
dc.title.alternativepl
Digitalization management processes as a source of competitive advantage
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
64
Views per month
Views per city
Warsaw
22
Krakow
15
Kalisz
3
Wroclaw
3
Bytom
2
Gdansk
2
Konin
2
Mińsk Mazowiecki
2
Piaseczno
2
Ashburn
1

No access

No Thumbnail Available