Znaczenie wybranych elementów funkcji personalnej w zarządzaniu firmą

master
dc.abstract.enAs you can see at the turn of the last century, it was noticed that a human being is not only a workforce but also a resource of an organization. He is a man with his knowledge, experience and commitment to business for success or failure in the organization. The employer cannot leave the fate of the company in the case of a random employee. That is why it is important to obtain it properly from the very beginning and then motivate it to work effectively. Human resource management is also particularly important, which is the most important for managers. Managers put a lot of work and effort into developing and adapting for a given company, relying on modern management tools and techniques.It was assumed in the above work that the right method of recruitment, appropriate selection at its specific stages and subsequent care for the employee who was hired, inter alia, supporting him with appropriate remuneration, bonus and motivating systems is the most important element of management success in the company.The work consists of five departments. The first three are mainly theoretical based mainly on the definitions and views of famous scientists or specialists in a given field.The first section describes the general concept of human resource management. Various management models and the most important management elements were presented. To understand well the issues of recruitment, selection and motivation. It is also important to familiarize yourself with the basic elements of management. Once we have the appropriate knowledge, focus and learn about the available techniques and tools, which are presented in the next section.The second section presents the concept, source and methods of recruitment and selection in detail.The third section developed the concept of motivation and its important influence on the behavior of the hired employee.In the fourth section, the company in which the research was conducted is presented briefly. The recruitment, selection and motivation process is described in detail in the surveyed company.The last fifth department is the research department. After getting acquainted with the theory in the previous sections, it was checked how it works in practice on a group of 267 respondents.The answers are not always obvious and do not necessarily confirm the assumptions of the literature. It follows that man is not a machine and certain feelings or behaviors cannot be predicted even by educated people from HR departments. Nevertheless, the survey shows that employees appreciate the motivation, remuneration and bonus system. and well-formulated advertisements, reliable recruitment and accurate selection can ensure the company accepts a good and motivated employee. However, it should be remembered that this is just the beginning of the employee's path in our organization. The managers still have to take care of whether they will be satisfied, motivated and helpful in the long run in building the company's profit and prestige.pl
dc.abstract.plW powyższej pracy założono, że właściwy sposób rekrutacji, odpowiednia selekcja na jej konkretnych etapach oraz późniejsze dbanie o pracownika ,którego zatrudniono między innymi dopingując go odpowiednimi systemami wynagradzania, premiowania i motywowania jest najważniejszym elementem sukcesu zarządzania w firmie.Praca składa się pięciu działów. Trzy pierwsze są głównie teoretyczne oparte głownie na definicjach i poglądach znanych naukowców lub specjalistów z danej dziedziny. Pierwszy dział opisuje ogólnie pojęcie zarządzanie zasobami ludzkimi. Przedstawiono różne modele zarządzania oraz najważniejsze elementy zarządzania. By dobrze zrozumieć zagadnienia rekrutacji, selekcji i motywacji. Ważne jest również zapoznanie się z podstawowymi elementami zarządzania. Kiedy już posiadamy odpowiednią wiedzę należy się skupić i poznać dostępne techniki i narzędzia, które przedstawia następny dział. W dziale drugim szczegółowo przedstawiono pojęcie, źródło oraz metody rekrutacji i selekcji.Trzeci dział rozwinął pojęcie motywacji i jej ważny wpływ na postępowanie zatrudnionego pracownika.W czwartym dziale przedstawiono po krótce firmę w której przeprowadzono badania. Szczegółowo opisano jak w badanej firmie wygląda proces rekrutacji, selekcji i motywacji.Ostatni piąty dział to dział badawczy. Po zapoznaniu się z teorią w poprzednich działach sprawdzono jak ona działa w praktyce na grupie 267 osób ankietowanych pracowników.Odpowiedzi nie zawsze są oczywiste i nie koniecznie potwierdzają założenia literatury. Wynika z tego, że człowiek to nie maszyna i pewnych odczuć czy zachowań nie da się przewidzieć nawet przed wykształcone osoby z działów personalnych. Nie mniej jednak ankieta pokazuje, że pracownicy doceniają system motywacji, wynagradzania i premiowania. a dobrze sformułowane ogłoszenia, rzetelna rekrutacja i trafna selekcja może zapewnić firmie przyjęcie dobrego i zmotywowanego pracownika. Należy jednak pamiętać, że to dopiero początek drogi pracownika w naszej organizacji. To czy będzie on na dłuższa metę zadowolony, zmotywowany i pomocny w budowaniu zysku i prestiżu firmy muszą dbać nadal zarządzający.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.contributor.authorŁędzki, Pawełpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.contributor.reviewerJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:15:53Z
dc.date.available2020-11-01T23:15:53Z
dc.date.submitted2020-10-30pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-140111-222166pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252112
dc.languagepolpl
dc.subject.enemployee - recruitment - motivationpl
dc.subject.plpracownik - rekrutacja – motywacjapl
dc.titleZnaczenie wybranych elementów funkcji personalnej w zarządzaniu firmąpl
dc.title.alternativeThe importance of selected elements of the personnel function in company managementpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
As you can see at the turn of the last century, it was noticed that a human being is not only a workforce but also a resource of an organization. He is a man with his knowledge, experience and commitment to business for success or failure in the organization. The employer cannot leave the fate of the company in the case of a random employee. That is why it is important to obtain it properly from the very beginning and then motivate it to work effectively. Human resource management is also particularly important, which is the most important for managers. Managers put a lot of work and effort into developing and adapting for a given company, relying on modern management tools and techniques.It was assumed in the above work that the right method of recruitment, appropriate selection at its specific stages and subsequent care for the employee who was hired, inter alia, supporting him with appropriate remuneration, bonus and motivating systems is the most important element of management success in the company.The work consists of five departments. The first three are mainly theoretical based mainly on the definitions and views of famous scientists or specialists in a given field.The first section describes the general concept of human resource management. Various management models and the most important management elements were presented. To understand well the issues of recruitment, selection and motivation. It is also important to familiarize yourself with the basic elements of management. Once we have the appropriate knowledge, focus and learn about the available techniques and tools, which are presented in the next section.The second section presents the concept, source and methods of recruitment and selection in detail.The third section developed the concept of motivation and its important influence on the behavior of the hired employee.In the fourth section, the company in which the research was conducted is presented briefly. The recruitment, selection and motivation process is described in detail in the surveyed company.The last fifth department is the research department. After getting acquainted with the theory in the previous sections, it was checked how it works in practice on a group of 267 respondents.The answers are not always obvious and do not necessarily confirm the assumptions of the literature. It follows that man is not a machine and certain feelings or behaviors cannot be predicted even by educated people from HR departments. Nevertheless, the survey shows that employees appreciate the motivation, remuneration and bonus system. and well-formulated advertisements, reliable recruitment and accurate selection can ensure the company accepts a good and motivated employee. However, it should be remembered that this is just the beginning of the employee's path in our organization. The managers still have to take care of whether they will be satisfied, motivated and helpful in the long run in building the company's profit and prestige.
dc.abstract.plpl
W powyższej pracy założono, że właściwy sposób rekrutacji, odpowiednia selekcja na jej konkretnych etapach oraz późniejsze dbanie o pracownika ,którego zatrudniono między innymi dopingując go odpowiednimi systemami wynagradzania, premiowania i motywowania jest najważniejszym elementem sukcesu zarządzania w firmie.Praca składa się pięciu działów. Trzy pierwsze są głównie teoretyczne oparte głownie na definicjach i poglądach znanych naukowców lub specjalistów z danej dziedziny. Pierwszy dział opisuje ogólnie pojęcie zarządzanie zasobami ludzkimi. Przedstawiono różne modele zarządzania oraz najważniejsze elementy zarządzania. By dobrze zrozumieć zagadnienia rekrutacji, selekcji i motywacji. Ważne jest również zapoznanie się z podstawowymi elementami zarządzania. Kiedy już posiadamy odpowiednią wiedzę należy się skupić i poznać dostępne techniki i narzędzia, które przedstawia następny dział. W dziale drugim szczegółowo przedstawiono pojęcie, źródło oraz metody rekrutacji i selekcji.Trzeci dział rozwinął pojęcie motywacji i jej ważny wpływ na postępowanie zatrudnionego pracownika.W czwartym dziale przedstawiono po krótce firmę w której przeprowadzono badania. Szczegółowo opisano jak w badanej firmie wygląda proces rekrutacji, selekcji i motywacji.Ostatni piąty dział to dział badawczy. Po zapoznaniu się z teorią w poprzednich działach sprawdzono jak ona działa w praktyce na grupie 267 osób ankietowanych pracowników.Odpowiedzi nie zawsze są oczywiste i nie koniecznie potwierdzają założenia literatury. Wynika z tego, że człowiek to nie maszyna i pewnych odczuć czy zachowań nie da się przewidzieć nawet przed wykształcone osoby z działów personalnych. Nie mniej jednak ankieta pokazuje, że pracownicy doceniają system motywacji, wynagradzania i premiowania. a dobrze sformułowane ogłoszenia, rzetelna rekrutacja i trafna selekcja może zapewnić firmie przyjęcie dobrego i zmotywowanego pracownika. Należy jednak pamiętać, że to dopiero początek drogi pracownika w naszej organizacji. To czy będzie on na dłuższa metę zadowolony, zmotywowany i pomocny w budowaniu zysku i prestiżu firmy muszą dbać nadal zarządzający.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.contributor.authorpl
Łędzki, Paweł
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:15:53Z
dc.date.available
2020-11-01T23:15:53Z
dc.date.submittedpl
2020-10-30
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-140111-222166
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252112
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
employee - recruitment - motivation
dc.subject.plpl
pracownik - rekrutacja – motywacja
dc.titlepl
Znaczenie wybranych elementów funkcji personalnej w zarządzaniu firmą
dc.title.alternativepl
The importance of selected elements of the personnel function in company management
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
27
Views per month
Views per city
Lodz
5
Wroclaw
5
Wolow
4
Warsaw
3
Gorzów Wielkopolski
2
Krakow
2
Poznan
2
Dublin
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available