Aspekt psychologiczny w sprzedaży

master
dc.abstract.enThe main purpose of this study is to analyze the psychological determinants of consumers based mainly on the evaluation of the literature on the subject, both domestic and foreign. The literature covers issues related to the psychological aspects of customer behavior as well as its microeconomic and technological aspects.In addition, this analysis will be supported by empirical research. The study work consists of four chapters. The first chapter is devoted to the psychological aspects of sales. The second chapter focuses mainly on the external determinants of consumer behavior, while the third chapter defines advertising in detail, as well as its functions and goals. The last, fourth chapter is devoted to analyzing the survey, which aims to examine the factors that influence customer satisfaction. The source basis for the empirical part is the preparation of the survey results. Consumers' mental states have a real impact on their consumer behavior, including consumption. Purchasing decisions are mainly determined by factors that influence the consumer's psychological profile.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest analiza uwarunkowań psychologicznych konsumentów oparta w głównej mierze na ewaluacji literatury przedmiotu zarówno krajowej jak i zagranicznej, obejmujących swoim zakresem zagadnienia związane z psychologicznymi aspektami zachowań klienta oraz mikroekonomicznymi jak i technologicznymi jej aspektami. Ponadto, analiza owa będzie poparta badaniem empirycznym. Poniższa praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy poświęcony jest aspektom psychologicznym w sprzedaży.W drugim rozdziale w głównej mierze skupiono się na zewnętrznych determinantach zachowań konsumentów. Natomiast w trzecim rozdziale szczegółowo została zdefiniowana reklama jak i jen funkcje oraz cele. Ostatni, czwarty rozdział poświęcony został analizie przeprowadzonej ankiety, której ma na celu zbadanie czynników wpływających na zadowolenie klientów. Podstawą źródłową części empirycznej stanowi opracowanie wyników badania ankietowego.Psychologiczne uwarunkowania konsumentów mają faktyczny wpływ na ich zachowania konsumenckie, a w tym konsumpcję. Podjęcie decyzji zakupowych uwarunkowane jest głównie czynnikami mającymi wpływ na profil psychologiczny konsumenta.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKlima, Janina - 128843 pl
dc.contributor.authorJaskierska, Dorotapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKlima, Janina - 128843 pl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:15:16Z
dc.date.available2020-11-01T23:15:16Z
dc.date.submitted2020-10-28pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-140080-266423pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252108
dc.languagepolpl
dc.subject.enpsychological aspect – consumer – sale – human resources – managementpl
dc.subject.plaspekt psychologiczny – konsument – sprzedaż – zasoby ludzkie – zarządzaniepl
dc.titleAspekt psychologiczny w sprzedażypl
dc.title.alternativeThe psychological aspect in salespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main purpose of this study is to analyze the psychological determinants of consumers based mainly on the evaluation of the literature on the subject, both domestic and foreign. The literature covers issues related to the psychological aspects of customer behavior as well as its microeconomic and technological aspects.In addition, this analysis will be supported by empirical research. The study work consists of four chapters. The first chapter is devoted to the psychological aspects of sales. The second chapter focuses mainly on the external determinants of consumer behavior, while the third chapter defines advertising in detail, as well as its functions and goals. The last, fourth chapter is devoted to analyzing the survey, which aims to examine the factors that influence customer satisfaction. The source basis for the empirical part is the preparation of the survey results. Consumers' mental states have a real impact on their consumer behavior, including consumption. Purchasing decisions are mainly determined by factors that influence the consumer's psychological profile.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest analiza uwarunkowań psychologicznych konsumentów oparta w głównej mierze na ewaluacji literatury przedmiotu zarówno krajowej jak i zagranicznej, obejmujących swoim zakresem zagadnienia związane z psychologicznymi aspektami zachowań klienta oraz mikroekonomicznymi jak i technologicznymi jej aspektami. Ponadto, analiza owa będzie poparta badaniem empirycznym. Poniższa praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy poświęcony jest aspektom psychologicznym w sprzedaży.W drugim rozdziale w głównej mierze skupiono się na zewnętrznych determinantach zachowań konsumentów. Natomiast w trzecim rozdziale szczegółowo została zdefiniowana reklama jak i jen funkcje oraz cele. Ostatni, czwarty rozdział poświęcony został analizie przeprowadzonej ankiety, której ma na celu zbadanie czynników wpływających na zadowolenie klientów. Podstawą źródłową części empirycznej stanowi opracowanie wyników badania ankietowego.Psychologiczne uwarunkowania konsumentów mają faktyczny wpływ na ich zachowania konsumenckie, a w tym konsumpcję. Podjęcie decyzji zakupowych uwarunkowane jest głównie czynnikami mającymi wpływ na profil psychologiczny konsumenta.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Klima, Janina - 128843
dc.contributor.authorpl
Jaskierska, Dorota
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Klima, Janina - 128843
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:15:16Z
dc.date.available
2020-11-01T23:15:16Z
dc.date.submittedpl
2020-10-28
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-140080-266423
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252108
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
psychological aspect – consumer – sale – human resources – management
dc.subject.plpl
aspekt psychologiczny – konsument – sprzedaż – zasoby ludzkie – zarządzanie
dc.titlepl
Aspekt psychologiczny w sprzedaży
dc.title.alternativepl
The psychological aspect in sales
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
50
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Wroclaw
5
Poznan
4
Jastrzębie Zdrój
3
Krakow
3
Płock
3
Marki
2
Bemowo Piskie
1
Biała Piska
1
Bratkowice
1

No access

No Thumbnail Available