Rola idera, kierownika zespołu w motywowaniu pracowników oraz organizacji pracy

master
dc.abstract.enThe aim of the master's thesis is to present the role of the manager, team leader in motivating employees and work organization. In particular, the following factors were analyzed: the presence of a leader in the team, the ability to resolve conflicts, employees 'satisfaction with the leader, the presence of mobbing, managers' predispositions to motivate the team, conditions for team integration, organizing meetings to discuss the employee's professional career, the manager's impact on morale team, manager's help in stressful situations, cooperation between the manager and the team in order to work more efficiently, the most important qualities and responsibilities of the leader and the qualities he should have during the interview. The research was conducted by organizing a survey. The aim of the research was to create an outline of the figure of the leader. The research results show a strong influence of the leader on team members. Conclusions are clear-cut The leader is a very strong individual and is an important figure in companies.pl
dc.abstract.plCelem pracy magisterskiej jest przedstawienie roli kierownika, lidera zespołu w motywowaniu pracowników oraz organizacji pracy. W szczególności analizie poddane zostały czynniki: warunkujące obecność lidera w zespole, umiejętność rozwiązywania konfliktów, zadowolenie pracowników z osoby lidera, obecność mobbingu, predyspozycje kierowników do motywowania zespołu, warunki integracji zespołu, organizowanie spotkań mających na celu omówienie kariery zawodowej pracownika, wpływ kierownika na morale zespołu, pomoc kierownika w sytuacjach stresowych, współpraca kierownika z zespołem w celu wydajniejszej pracy, najważniejsze cechy i obowiązki lidera oraz cechy jakie powinien posiadać podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Badania zostały przeprowadzone przez zorganizowanie ankiety. Celem badań było stworzenie zarysu postaci lidera. Wyniki badań wykazują silny wpływ lidera na członków zespołu. Wnioski, są jednoznaczne lider jest bardzo silną jednostką i jest ważną postacią w firmach.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.authorJanczy, Bartłomiejpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:14:47Z
dc.date.available2020-11-01T23:14:47Z
dc.date.submitted2020-10-28pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyfinanse i controllingpl
dc.identifier.apddiploma-140045-269046pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252103
dc.languagepolpl
dc.subject.enleader-management-manager-organization-teampl
dc.subject.plkierownik-lider-organizacja-zarządzanie-zespółpl
dc.titleRola idera, kierownika zespołu w motywowaniu pracowników oraz organizacji pracypl
dc.title.alternativeRole of the leader, team manager in motivating employees and work organizationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the master's thesis is to present the role of the manager, team leader in motivating employees and work organization. In particular, the following factors were analyzed: the presence of a leader in the team, the ability to resolve conflicts, employees 'satisfaction with the leader, the presence of mobbing, managers' predispositions to motivate the team, conditions for team integration, organizing meetings to discuss the employee's professional career, the manager's impact on morale team, manager's help in stressful situations, cooperation between the manager and the team in order to work more efficiently, the most important qualities and responsibilities of the leader and the qualities he should have during the interview. The research was conducted by organizing a survey. The aim of the research was to create an outline of the figure of the leader. The research results show a strong influence of the leader on team members. Conclusions are clear-cut The leader is a very strong individual and is an important figure in companies.
dc.abstract.plpl
Celem pracy magisterskiej jest przedstawienie roli kierownika, lidera zespołu w motywowaniu pracowników oraz organizacji pracy. W szczególności analizie poddane zostały czynniki: warunkujące obecność lidera w zespole, umiejętność rozwiązywania konfliktów, zadowolenie pracowników z osoby lidera, obecność mobbingu, predyspozycje kierowników do motywowania zespołu, warunki integracji zespołu, organizowanie spotkań mających na celu omówienie kariery zawodowej pracownika, wpływ kierownika na morale zespołu, pomoc kierownika w sytuacjach stresowych, współpraca kierownika z zespołem w celu wydajniejszej pracy, najważniejsze cechy i obowiązki lidera oraz cechy jakie powinien posiadać podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Badania zostały przeprowadzone przez zorganizowanie ankiety. Celem badań było stworzenie zarysu postaci lidera. Wyniki badań wykazują silny wpływ lidera na członków zespołu. Wnioski, są jednoznaczne lider jest bardzo silną jednostką i jest ważną postacią w firmach.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.authorpl
Janczy, Bartłomiej
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:14:47Z
dc.date.available
2020-11-01T23:14:47Z
dc.date.submittedpl
2020-10-28
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
finanse i controlling
dc.identifier.apdpl
diploma-140045-269046
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252103
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
leader-management-manager-organization-team
dc.subject.plpl
kierownik-lider-organizacja-zarządzanie-zespół
dc.titlepl
Rola idera, kierownika zespołu w motywowaniu pracowników oraz organizacji pracy
dc.title.alternativepl
Role of the leader, team manager in motivating employees and work organization
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
41
Views per month
Views per city
Warsaw
11
Sierpc
4
Wroclaw
4
Bydgoszcz
3
Poznan
3
Kalisz
2
Lublin
2
Bialystok
1
Gdansk
1
Gmina Miękinia
1

No access

No Thumbnail Available