Bankowość elektroniczna jako nowoczesny kanał dystrybucji produktów i usług bankowych w Polsce na przykładzie ofert wybranych banków

master
dc.abstract.enThe intensive development of electronic banking services makes them available in the offers of most banks in Poland. Statistics from recent years show that larger banking institutions are constantly striving to improve the quality and expand the range of services offered. At the same time paying attention to the safety of functioning. As a result, this results in a constantly increasing number of new customers who are willing to use this type of banking services. The aim of this study is to characterize modern distribution channels for banking products and services and to present the essence of electronic banking in Poland. The research method used was the analysis of the content of the documents, which allowed for a comparative analysis and evaluation of the functionality of electronic banking services in Poland, based on the example of Pekao S.A. banks' offers. and mBank S.A. This master's thesis was based on the analysis of the literature, magazines, offers provided by banks and on the basis of professional banking platforms and websites.pl
dc.abstract.plIntensywny rozwój usług bankowości elektronicznej sprawia, że są one dostępne w ofertach większości banków w Polsce. Statystyki z ostatnich lat pokazują, że większe instytucje bankowe bezustannie podążają w kierunku polepszania jakości i zwiększania zakresu oferowanych usług. Jednocześnie zwracając przy tym uwagę na bezpieczeństwo funkcjonowania. W efekcie skutkuje to stale zwiększającym się wzrostem liczby nowych klientów, którzy są chętni do korzystania z takiego rodzaju usług bankowych. Celem niniejszej pracy jest scharakteryzowanie nowoczesnych kanałów dystrybucji produktów i usług bankowych oraz przedstawianie istoty bankowości elektronicznej w Polsce. Zastosowaną metodą badawczą była analiza treści dokumentów, która pozwoliła na przeprowadzenie analizy porównawczej oraz oceny funkcjonalności serwisów bankowości elektronicznej w Polsce na przykładzie ofert banków Pekao S.A. i mBank S.A. Niniejsza praca magisterska powstała na podstawie analizy literatury przedmiotu, czasopism, ofert udostępnianych przez banki oraz w oparciu o profesjonalne platformy bankowe i serwisy internetowe.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.authorMaciąg, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:14:10Z
dc.date.available2020-11-01T23:14:10Z
dc.date.submitted2020-10-28pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyfinanse i controllingpl
dc.identifier.apddiploma-139949-212709pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252097
dc.languagepolpl
dc.subject.enbanking, e-banking, electronic distribution channels, banking servicespl
dc.subject.plbankowość, e-banking, elektroniczne kanały dystrybucji, usługi bankowepl
dc.titleBankowość elektroniczna jako nowoczesny kanał dystrybucji produktów i usług bankowych w Polsce na przykładzie ofert wybranych bankówpl
dc.title.alternativeElectronic banking as a modern distribution channel for banking products and services in Poland on the example of offers from selected bankspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The intensive development of electronic banking services makes them available in the offers of most banks in Poland. Statistics from recent years show that larger banking institutions are constantly striving to improve the quality and expand the range of services offered. At the same time paying attention to the safety of functioning. As a result, this results in a constantly increasing number of new customers who are willing to use this type of banking services. The aim of this study is to characterize modern distribution channels for banking products and services and to present the essence of electronic banking in Poland. The research method used was the analysis of the content of the documents, which allowed for a comparative analysis and evaluation of the functionality of electronic banking services in Poland, based on the example of Pekao S.A. banks' offers. and mBank S.A. This master's thesis was based on the analysis of the literature, magazines, offers provided by banks and on the basis of professional banking platforms and websites.
dc.abstract.plpl
Intensywny rozwój usług bankowości elektronicznej sprawia, że są one dostępne w ofertach większości banków w Polsce. Statystyki z ostatnich lat pokazują, że większe instytucje bankowe bezustannie podążają w kierunku polepszania jakości i zwiększania zakresu oferowanych usług. Jednocześnie zwracając przy tym uwagę na bezpieczeństwo funkcjonowania. W efekcie skutkuje to stale zwiększającym się wzrostem liczby nowych klientów, którzy są chętni do korzystania z takiego rodzaju usług bankowych. Celem niniejszej pracy jest scharakteryzowanie nowoczesnych kanałów dystrybucji produktów i usług bankowych oraz przedstawianie istoty bankowości elektronicznej w Polsce. Zastosowaną metodą badawczą była analiza treści dokumentów, która pozwoliła na przeprowadzenie analizy porównawczej oraz oceny funkcjonalności serwisów bankowości elektronicznej w Polsce na przykładzie ofert banków Pekao S.A. i mBank S.A. Niniejsza praca magisterska powstała na podstawie analizy literatury przedmiotu, czasopism, ofert udostępnianych przez banki oraz w oparciu o profesjonalne platformy bankowe i serwisy internetowe.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.authorpl
Maciąg, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:14:10Z
dc.date.available
2020-11-01T23:14:10Z
dc.date.submittedpl
2020-10-28
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
finanse i controlling
dc.identifier.apdpl
diploma-139949-212709
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252097
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
banking, e-banking, electronic distribution channels, banking services
dc.subject.plpl
bankowość, e-banking, elektroniczne kanały dystrybucji, usługi bankowe
dc.titlepl
Bankowość elektroniczna jako nowoczesny kanał dystrybucji produktów i usług bankowych w Polsce na przykładzie ofert wybranych banków
dc.title.alternativepl
Electronic banking as a modern distribution channel for banking products and services in Poland on the example of offers from selected banks
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
181
Views per month
Views per city
Warsaw
26
Krakow
13
Katowice
12
Kielce
12
Poznan
12
Wroclaw
11
Lodz
7
Częstochowa
4
Gdansk
4
Rzeszów
4

No access

No Thumbnail Available