Marketing polityczny strategią wyborczego sukcesu.

master
dc.abstract.enThe purpose of this paper is to show what influence political marketing has onthe course of an election campaign, and whether the applied techniques andtools of political marketing are significant for the public opinion. It containselements of the theory and practical application of the available marketing tools.The presidential elections in 2020 were analyzed. On the example of the abovementioned elections, the profiles of the candidates, their election programs, theirinfluence on voters were discussed and election poll. This paper contains ownresearch in the form of a survey. The results and conclusions of the surveycomplement the considerations on the need to apply political marketing in thepolitical sphere.pl
dc.abstract.plCelem tej pracy jest ukazanie jaki wpływ na przebieg kampanii wyborczej mamarketing polityczny, oraz czy stosowane techniki i narzędzia marketingupolitycznego mają istotne znaczenie dla opinii publicznej. Zawarte w niej sąelementy teorii oraz praktycznego zastosowania dostępnych narzędzimarketingu. Analizie zostały poddane wybory prezydenckie w 2020 roku. Naprzykładzie wspomnianych wyborów omówiono sylwetki kandydatów ichprogramy wyborcze, wpływ na wyborców oraz sondaże wyborcze. Niniejsza pracazawiera badania własne w postaci ankiety. Wyniki i wnioski ankiety sądopełnieniem rozważań na temat potrzeby stosowania marketingu politycznegow sferze politycznej.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKlima, Janina - 128843 pl
dc.contributor.authorKolińska, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKlima, Janina - 128843 pl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:14:06Z
dc.date.available2020-11-01T23:14:06Z
dc.date.submitted2020-10-28pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudymarketing i logistykapl
dc.identifier.apddiploma-139948-265655pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252096
dc.languagepolpl
dc.subject.encampaign - election – marketing – policy - pollpl
dc.subject.plkampania - marketing – polityka – sondaż - wyborypl
dc.titleMarketing polityczny strategią wyborczego sukcesu.pl
dc.title.alternativePolitical marketing as a strategy of electoral success.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this paper is to show what influence political marketing has onthe course of an election campaign, and whether the applied techniques andtools of political marketing are significant for the public opinion. It containselements of the theory and practical application of the available marketing tools.The presidential elections in 2020 were analyzed. On the example of the abovementioned elections, the profiles of the candidates, their election programs, theirinfluence on voters were discussed and election poll. This paper contains ownresearch in the form of a survey. The results and conclusions of the surveycomplement the considerations on the need to apply political marketing in thepolitical sphere.
dc.abstract.plpl
Celem tej pracy jest ukazanie jaki wpływ na przebieg kampanii wyborczej mamarketing polityczny, oraz czy stosowane techniki i narzędzia marketingupolitycznego mają istotne znaczenie dla opinii publicznej. Zawarte w niej sąelementy teorii oraz praktycznego zastosowania dostępnych narzędzimarketingu. Analizie zostały poddane wybory prezydenckie w 2020 roku. Naprzykładzie wspomnianych wyborów omówiono sylwetki kandydatów ichprogramy wyborcze, wpływ na wyborców oraz sondaże wyborcze. Niniejsza pracazawiera badania własne w postaci ankiety. Wyniki i wnioski ankiety sądopełnieniem rozważań na temat potrzeby stosowania marketingu politycznegow sferze politycznej.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Klima, Janina - 128843
dc.contributor.authorpl
Kolińska, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Klima, Janina - 128843
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:14:06Z
dc.date.available
2020-11-01T23:14:06Z
dc.date.submittedpl
2020-10-28
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
marketing i logistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-139948-265655
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252096
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
campaign - election – marketing – policy - poll
dc.subject.plpl
kampania - marketing – polityka – sondaż - wybory
dc.titlepl
Marketing polityczny strategią wyborczego sukcesu.
dc.title.alternativepl
Political marketing as a strategy of electoral success.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
76
Views per month
Views per city
Warsaw
18
Wroclaw
11
Krakow
10
Jaworzno
4
Lochow
4
Athens
3
Katowice
3
Krasnystaw
2
Poznan
2
Wejherowo
2

No access

No Thumbnail Available