Postawy studentów języka francuskiego wobec procesu tranzycji na rynek pracy

master
dc.abstract.enThis paper examines the attitudes and behaviors of French language students regardingthe transitioning from school to work. The text has been divided into theoretical and empiricalpart.The research was conducted among 50 French language students, including 41women and 9 men, aged 20-25. Two questionnaires were used to examine the studentsproactivity and their attitudes towards transition to the labor market. The study has beencarried out at the Jagiellonian and Warsaw Universities.Based on the obtained results, four clusters were distinguished, including 11, 12, 17and 10 people. Each of them represents a different degree of the 3 types of proactivity:general, cognitive and social network building.The obtained results made it possible to state that the students are aware of theirprofessional preferences, nevertheless, their proactive behavior is manifested in differentintensity, depending on the type of proactivity. It has also been proven that the students do notshow interest in positions related solely to the chosen field of study.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca magisterska bada postawy i zachowania studentów językafrancuskiego wobec procesu wejścia na rynek pracy oraz przejawiany przez nich stopieńproaktywności. Tenże tekst został podzielony na część teoretyczną oraz empiryczną.Badania zostały przeprowadzone wśród 50 studentów języka francuskiego, w tym 41kobiet i 9 mężczyzn, w wieku od 20 do 25 lat. Do zbadania poziomu proaktywnościstudentów użyto Skali Proaktywności autorstwa prof. dr hab. Augustyna Bańki oraz prof.nzw. dr hab. dr Czesława Noworola, podczas gdy preferencje zawodowe zostały poddaneanalizie za pomocą kwestionariusza autorskiego. Badania zostały zrealizowanena Uniwersytetach: Jagiellońskim oraz Warszawskim.Dzięki uzyskanym wynikom wyróżniono cztery skupienia, do których zaliczonoodpowiednio 11, 12, 17 i 10 osób. Każde z nich reprezentuje inny stopień 3 typówproaktywności: ogólnej, poznawczej i budowania sieci wsparcia.Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że studenci są świadomi swoich preferencjizawodowych, niemniej jednak ich zachowania proaktywne przejawiane są w różnymnatężeniu, w zależności od rodzaju proaktywności. Dowiedziono także, że studenci nieprzejawiają zainteresowania posadami związanymi wyłącznie z obranym kierunkiem studiów.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNoworol, Czesław - 131075 pl
dc.contributor.authorSidz, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerNoworol, Czesław - 131075 pl
dc.contributor.reviewerAdamus, Wiktor - 102333 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:14:02Z
dc.date.available2020-11-01T23:14:02Z
dc.date.submitted2020-10-29pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-139943-258234pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252095
dc.languagepolpl
dc.subject.encareer - career development theories - labour market - proactivity - students - transitionpl
dc.subject.plkariera zawodowa - modele karier - proaktywność - rynek pracy - studenci - tranzycjapl
dc.titlePostawy studentów języka francuskiego wobec procesu tranzycji na rynek pracypl
dc.title.alternativeThe attitudes of French language students towards the process of transition to the labor marketpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper examines the attitudes and behaviors of French language students regardingthe transitioning from school to work. The text has been divided into theoretical and empiricalpart.The research was conducted among 50 French language students, including 41women and 9 men, aged 20-25. Two questionnaires were used to examine the studentsproactivity and their attitudes towards transition to the labor market. The study has beencarried out at the Jagiellonian and Warsaw Universities.Based on the obtained results, four clusters were distinguished, including 11, 12, 17and 10 people. Each of them represents a different degree of the 3 types of proactivity:general, cognitive and social network building.The obtained results made it possible to state that the students are aware of theirprofessional preferences, nevertheless, their proactive behavior is manifested in differentintensity, depending on the type of proactivity. It has also been proven that the students do notshow interest in positions related solely to the chosen field of study.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca magisterska bada postawy i zachowania studentów językafrancuskiego wobec procesu wejścia na rynek pracy oraz przejawiany przez nich stopieńproaktywności. Tenże tekst został podzielony na część teoretyczną oraz empiryczną.Badania zostały przeprowadzone wśród 50 studentów języka francuskiego, w tym 41kobiet i 9 mężczyzn, w wieku od 20 do 25 lat. Do zbadania poziomu proaktywnościstudentów użyto Skali Proaktywności autorstwa prof. dr hab. Augustyna Bańki oraz prof.nzw. dr hab. dr Czesława Noworola, podczas gdy preferencje zawodowe zostały poddaneanalizie za pomocą kwestionariusza autorskiego. Badania zostały zrealizowanena Uniwersytetach: Jagiellońskim oraz Warszawskim.Dzięki uzyskanym wynikom wyróżniono cztery skupienia, do których zaliczonoodpowiednio 11, 12, 17 i 10 osób. Każde z nich reprezentuje inny stopień 3 typówproaktywności: ogólnej, poznawczej i budowania sieci wsparcia.Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że studenci są świadomi swoich preferencjizawodowych, niemniej jednak ich zachowania proaktywne przejawiane są w różnymnatężeniu, w zależności od rodzaju proaktywności. Dowiedziono także, że studenci nieprzejawiają zainteresowania posadami związanymi wyłącznie z obranym kierunkiem studiów.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Noworol, Czesław - 131075
dc.contributor.authorpl
Sidz, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Noworol, Czesław - 131075
dc.contributor.reviewerpl
Adamus, Wiktor - 102333
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:14:02Z
dc.date.available
2020-11-01T23:14:02Z
dc.date.submittedpl
2020-10-29
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-139943-258234
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252095
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
career - career development theories - labour market - proactivity - students - transition
dc.subject.plpl
kariera zawodowa - modele karier - proaktywność - rynek pracy - studenci - tranzycja
dc.titlepl
Postawy studentów języka francuskiego wobec procesu tranzycji na rynek pracy
dc.title.alternativepl
The attitudes of French language students towards the process of transition to the labor market
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Warsaw
2
Dublin
1
Gdansk
1
Lublin
1

No access

No Thumbnail Available