Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, jako metoda uzyskania przewagi konkurencyjnej w sektorze lotniczym. Analiza na podstawie działalności Ryanair i Wizz Air w latach 2017-2019.

master
dc.abstract.enActivities for sustainable development among low-cost airlines are caused by external factors (e.g. EU ETS, CORSIA), the strategy of maximizing the company's efficiency, as well as activities creating a positive image of the airlines. The paper draws the subject of sustainable development among low-cost airlines out on the example of Ryanair and Wizz Air, comparing the actions of both companies. A survey conducted among consumers allowed to determine to what extent the buyers of the service are guided by the criterion of environmental impact choosing the carrier and the frequency of the flights, showing that despite the declared interest in the subject, sustainable development is currently not a significant enough factor to become a decisive element of advantage competitive in the low-cost airlines sector.pl
dc.abstract.plDziałania na rzecz zrównoważonego rozwoju wśród niskokosztowych linii lotniczych spowodowane są zewnętrznymi regulacjami (min. EU ETS, CORSIA), strategią maksymalizowania efektywności przedsiębiorstwa a także działaniami mającymi na celu wykreowanie pozytywnego wizerunku przewoźnika. Praca podejmuje temat zrównoważonego rozwoju na przykładzie linii Ryanair i Wizz Air, porównując działania obu przedsiębiorstw. Badania ankietowe przeprowadzone wśród konsumentów pozwoliły stwierdzić, w jakim stopniu nabywcy usługi kierują się kryterium wpływu na środowisko naturalne w wyborze przewoźnika oraz częstotliwości lotu, ukazując, iż pomimo deklarowanego zainteresowania tematyką, zrównoważony rozwój nie stanowi obecnie na tyle istotnego czynnika by stać się decydującym elementem przewagi konkurencyjnej w sektorze niskokosztowych linii lotniczych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.authorSuchodolska, Edytapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:13:44Z
dc.date.available2020-11-01T23:13:44Z
dc.date.submitted2020-10-28pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyfinanse i controllingpl
dc.identifier.apddiploma-139805-194607pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252093
dc.languagepolpl
dc.subject.enairlines industry - customer preferences - low-cost carriers - sustainable developementpl
dc.subject.plpreferencje konsumenckie - przemysł lotniczy - przewoźnicy niskokosztowi – zrównoważony rozwójpl
dc.titleDziałania na rzecz zrównoważonego rozwoju, jako metoda uzyskania przewagi konkurencyjnej w sektorze lotniczym. Analiza na podstawie działalności Ryanair i Wizz Air w latach 2017-2019.pl
dc.title.alternativeSustainable developement as a method to obtain a competitive advantage in a low-cost carriers sector. Analysis based on the activities of Ryanair and Wizz Air in 2017-2019.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Activities for sustainable development among low-cost airlines are caused by external factors (e.g. EU ETS, CORSIA), the strategy of maximizing the company's efficiency, as well as activities creating a positive image of the airlines. The paper draws the subject of sustainable development among low-cost airlines out on the example of Ryanair and Wizz Air, comparing the actions of both companies. A survey conducted among consumers allowed to determine to what extent the buyers of the service are guided by the criterion of environmental impact choosing the carrier and the frequency of the flights, showing that despite the declared interest in the subject, sustainable development is currently not a significant enough factor to become a decisive element of advantage competitive in the low-cost airlines sector.
dc.abstract.plpl
Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju wśród niskokosztowych linii lotniczych spowodowane są zewnętrznymi regulacjami (min. EU ETS, CORSIA), strategią maksymalizowania efektywności przedsiębiorstwa a także działaniami mającymi na celu wykreowanie pozytywnego wizerunku przewoźnika. Praca podejmuje temat zrównoważonego rozwoju na przykładzie linii Ryanair i Wizz Air, porównując działania obu przedsiębiorstw. Badania ankietowe przeprowadzone wśród konsumentów pozwoliły stwierdzić, w jakim stopniu nabywcy usługi kierują się kryterium wpływu na środowisko naturalne w wyborze przewoźnika oraz częstotliwości lotu, ukazując, iż pomimo deklarowanego zainteresowania tematyką, zrównoważony rozwój nie stanowi obecnie na tyle istotnego czynnika by stać się decydującym elementem przewagi konkurencyjnej w sektorze niskokosztowych linii lotniczych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.authorpl
Suchodolska, Edyta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:13:44Z
dc.date.available
2020-11-01T23:13:44Z
dc.date.submittedpl
2020-10-28
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
finanse i controlling
dc.identifier.apdpl
diploma-139805-194607
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252093
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
airlines industry - customer preferences - low-cost carriers - sustainable developement
dc.subject.plpl
preferencje konsumenckie - przemysł lotniczy - przewoźnicy niskokosztowi – zrównoważony rozwój
dc.titlepl
Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, jako metoda uzyskania przewagi konkurencyjnej w sektorze lotniczym. Analiza na podstawie działalności Ryanair i Wizz Air w latach 2017-2019.
dc.title.alternativepl
Sustainable developement as a method to obtain a competitive advantage in a low-cost carriers sector. Analysis based on the activities of Ryanair and Wizz Air in 2017-2019.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
89
Views per month
Views per city
Warsaw
13
Gdansk
8
Leipzig
8
Poznan
7
Otwock
6
Katowice
4
Krakow
4
Greenford
3
London
3
Pszczyna
3

No access

No Thumbnail Available