Satysfakcja klienta na przykładzie usług ZUS

master
dc.abstract.enThe subject of the presented work is customer satisfaction based on the example of ZUS services. The aim of the work is to establish the level of customer satisfaction of the Social Insurance Institution in Krakow. The scope of the work includes theoretical and methodological part as well as the analysis of research results. The survey showed that the level of satisfaction of ZUS customers is at an average level. It was also possible to establish that knowledge about the functioning of the Social Insurance Institution does not increase the level of customer satisfaction. These two main conclusions confirm previous research in this area. For the purpose of this study, one of the non-probabilistic methods was used, namely the random selection method. The survey was conducted in July 2020 among ZUS clients in Krakow. The most important conclusions from the study are:- clients are usually satisfied with the services provided by ZUS;- knowledge about the functioning or the lack of it does not affect the level of satisfaction of ZUS clients. The work was created primarily on the basis of materials on quality, satisfaction and research methods. Much of the work is also based on literature on marketing and customer loyalty research. An important factor that could have had a significant impact on the opinions of the public and the results of the entire study were the measures taken by the Polish government (aimed at preventing the spread of Covid-19) at the time.pl
dc.abstract.plTematem prezentowanej pracy jest satysfakcja klienta na przykładzie usług ZUS. Celem pracy jest ustalenie poziomu satysfakcji klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie. Zakres pracy obejmuję część teoretyczną, metodyczną oraz analizę wyników badań. Przeprowadzone badanie pokazało, ze poziom satysfakcji klientów ZUS kształtuję się na średnim poziomie. Udało się również ustalić, ze wiedza na temat funkcjonowania ZUS nie ma wpływu na zwiększenie poziomu satysfakcji wśród klientów. Te dwa główne wnioski potwierdzają wcześniejsze badania w tym zakresie.Na użytek niniejszej pracy zastosowano jedną z metod nieprobabilistycznych, a konkretnie metodę wyboru przypadkowego. Badanie zostało przeprowadzone w lipcu 2020 r., wśród klientów ZUS w Krakowie. Najważniejsze wnioski z przeprowadzonego badania to:- klienci zazwyczaj są zadowoleni, ze świadczonych przez ZUS usług;- wiedza na temat funkcjonowania lub jej brak nie ma wpływu na poziom satysfakcji klientów ZUS.Praca powstała przede wszystkim na bazie materiałów na temat jakości, satysfakcji czy metod badawczych. Spora część pracy opiera się również na literaturze poświęconej marketingowi oraz badaniom lojalności klientów. Ważnym czynnikiem, który mógł mieć istotny wpływ na opinie społeczeństwa i wyniki całego badania, były działania podejmowane przez polski rząd (mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się Covid-19). w tym czasie.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBugdol, Marek - 127470 pl
dc.contributor.authorTocki, Mateuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBugdol, Marek - 127470 pl
dc.contributor.reviewerJarzębiński, Marek - 128485 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:12:52Z
dc.date.available2020-11-01T23:12:52Z
dc.date.submitted2020-10-30pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyfinanse i controllingpl
dc.identifier.apddiploma-139672-188274pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252083
dc.languagepolpl
dc.subject.enquality - customer - organization -satisfaction - knowledgepl
dc.subject.pljakość – klient – organizacja – satysfakcja – wiedzapl
dc.titleSatysfakcja klienta na przykładzie usług ZUSpl
dc.title.alternativeCustomer satisfaction based on the example of ZUS servicespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the presented work is customer satisfaction based on the example of ZUS services. The aim of the work is to establish the level of customer satisfaction of the Social Insurance Institution in Krakow. The scope of the work includes theoretical and methodological part as well as the analysis of research results. The survey showed that the level of satisfaction of ZUS customers is at an average level. It was also possible to establish that knowledge about the functioning of the Social Insurance Institution does not increase the level of customer satisfaction. These two main conclusions confirm previous research in this area. For the purpose of this study, one of the non-probabilistic methods was used, namely the random selection method. The survey was conducted in July 2020 among ZUS clients in Krakow. The most important conclusions from the study are:- clients are usually satisfied with the services provided by ZUS;- knowledge about the functioning or the lack of it does not affect the level of satisfaction of ZUS clients. The work was created primarily on the basis of materials on quality, satisfaction and research methods. Much of the work is also based on literature on marketing and customer loyalty research. An important factor that could have had a significant impact on the opinions of the public and the results of the entire study were the measures taken by the Polish government (aimed at preventing the spread of Covid-19) at the time.
dc.abstract.plpl
Tematem prezentowanej pracy jest satysfakcja klienta na przykładzie usług ZUS. Celem pracy jest ustalenie poziomu satysfakcji klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie. Zakres pracy obejmuję część teoretyczną, metodyczną oraz analizę wyników badań. Przeprowadzone badanie pokazało, ze poziom satysfakcji klientów ZUS kształtuję się na średnim poziomie. Udało się również ustalić, ze wiedza na temat funkcjonowania ZUS nie ma wpływu na zwiększenie poziomu satysfakcji wśród klientów. Te dwa główne wnioski potwierdzają wcześniejsze badania w tym zakresie.Na użytek niniejszej pracy zastosowano jedną z metod nieprobabilistycznych, a konkretnie metodę wyboru przypadkowego. Badanie zostało przeprowadzone w lipcu 2020 r., wśród klientów ZUS w Krakowie. Najważniejsze wnioski z przeprowadzonego badania to:- klienci zazwyczaj są zadowoleni, ze świadczonych przez ZUS usług;- wiedza na temat funkcjonowania lub jej brak nie ma wpływu na poziom satysfakcji klientów ZUS.Praca powstała przede wszystkim na bazie materiałów na temat jakości, satysfakcji czy metod badawczych. Spora część pracy opiera się również na literaturze poświęconej marketingowi oraz badaniom lojalności klientów. Ważnym czynnikiem, który mógł mieć istotny wpływ na opinie społeczeństwa i wyniki całego badania, były działania podejmowane przez polski rząd (mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się Covid-19). w tym czasie.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bugdol, Marek - 127470
dc.contributor.authorpl
Tocki, Mateusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Bugdol, Marek - 127470
dc.contributor.reviewerpl
Jarzębiński, Marek - 128485
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:12:52Z
dc.date.available
2020-11-01T23:12:52Z
dc.date.submittedpl
2020-10-30
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
finanse i controlling
dc.identifier.apdpl
diploma-139672-188274
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252083
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
quality - customer - organization -satisfaction - knowledge
dc.subject.plpl
jakość – klient – organizacja – satysfakcja – wiedza
dc.titlepl
Satysfakcja klienta na przykładzie usług ZUS
dc.title.alternativepl
Customer satisfaction based on the example of ZUS services
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
83
Views per month
Views per city
Warsaw
16
Krakow
12
Wroclaw
4
Zalasewo
4
Bytom
3
Gliwice
3
Katowice
3
Dublin
2
Lublin
2
Zurich
2

No access

No Thumbnail Available