Postrzegany przez pracowników styl przywództwa a ich motywacja do pracy

master
dc.abstract.enThe aim of this study is to examine whether the management style perceived byemployees influences their motivation to work. The work consists of two parts: theoretical andresearch part. The first part was based on an analysis of the literature on the subject in the fieldof leadership and motivation. It also includes considerations on the relationship between theseissues. The second part contains a description of the research carried out by the author usingthe survey method. The survey questionnaire consisted of two parts: 26 questions based onAbraham Maslow's theory of needs and the theory of leadership styles according to Lippit andWhite, and a part where the participant's profile has been recorder (age, sex, type of organizationetc.). At the end, the most important conclusions from the study were presented.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest zbadanie, czy postrzegany przez pracowników stylkierowania ma wpływ na ich motywację do pracy. Praca składa się z części teoretycznej orazbadawczej. Część pierwsza oparta została na analizie literatury przedmiotu z zakresuprzywództwa oraz motywacji. Zawarte w niej również zostały rozważania na temat relacjipomiędzy tymi zagadnieniami. Część druga zawiera opis badania przeprowadzonego przezautorkę przy użyciu metody badawczej jaką jest ankieta. Kwestionariusz ankiety składał sięz dwóch części: 26 pytań opartych na teorii potrzeb Abrahama Maslowa i teorii stylówprzywództwa według Lippita i White’a oraz części metryczkowej. Na końcu przedstawionezostały najważniejsze wniosku z przeprowadzonego badania.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorRosiński, Jerzypl
dc.contributor.authorSmaga, Sylwiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerRosiński, Jerzypl
dc.contributor.reviewerDyląg, Anna - 127842 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:12:23Z
dc.date.available2020-11-01T23:12:23Z
dc.date.submitted2020-10-30pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyfinanse i controllingpl
dc.identifier.apddiploma-139630-194207pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252079
dc.languagepolpl
dc.subject.enleadership – motivation - to motivate - leadership styles – leader – supervisor –subordinatepl
dc.subject.plprzywództwo – motywacja – motywowanie - style przywództwa –przywódca – przełożony – podwładnypl
dc.titlePostrzegany przez pracowników styl przywództwa a ich motywacja do pracypl
dc.title.alternativeLeadership style perceived by employees and their motivation to work.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study is to examine whether the management style perceived byemployees influences their motivation to work. The work consists of two parts: theoretical andresearch part. The first part was based on an analysis of the literature on the subject in the fieldof leadership and motivation. It also includes considerations on the relationship between theseissues. The second part contains a description of the research carried out by the author usingthe survey method. The survey questionnaire consisted of two parts: 26 questions based onAbraham Maslow's theory of needs and the theory of leadership styles according to Lippit andWhite, and a part where the participant's profile has been recorder (age, sex, type of organizationetc.). At the end, the most important conclusions from the study were presented.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest zbadanie, czy postrzegany przez pracowników stylkierowania ma wpływ na ich motywację do pracy. Praca składa się z części teoretycznej orazbadawczej. Część pierwsza oparta została na analizie literatury przedmiotu z zakresuprzywództwa oraz motywacji. Zawarte w niej również zostały rozważania na temat relacjipomiędzy tymi zagadnieniami. Część druga zawiera opis badania przeprowadzonego przezautorkę przy użyciu metody badawczej jaką jest ankieta. Kwestionariusz ankiety składał sięz dwóch części: 26 pytań opartych na teorii potrzeb Abrahama Maslowa i teorii stylówprzywództwa według Lippita i White’a oraz części metryczkowej. Na końcu przedstawionezostały najważniejsze wniosku z przeprowadzonego badania.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Rosiński, Jerzy
dc.contributor.authorpl
Smaga, Sylwia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Rosiński, Jerzy
dc.contributor.reviewerpl
Dyląg, Anna - 127842
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:12:23Z
dc.date.available
2020-11-01T23:12:23Z
dc.date.submittedpl
2020-10-30
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
finanse i controlling
dc.identifier.apdpl
diploma-139630-194207
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252079
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
leadership – motivation - to motivate - leadership styles – leader – supervisor –subordinate
dc.subject.plpl
przywództwo – motywacja – motywowanie - style przywództwa –przywódca – przełożony – podwładny
dc.titlepl
Postrzegany przez pracowników styl przywództwa a ich motywacja do pracy
dc.title.alternativepl
Leadership style perceived by employees and their motivation to work.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
39
Views per month
Views per city
Wroclaw
5
Krakow
4
Bydgoszcz
3
Włocławek
3
Dublin
2
Reda
2
Warsaw
2
Calgary
1
Katowice
1
Koronowo
1

No access

No Thumbnail Available