Analiza koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie firmy

master
dc.abstract.enThe following work describes the management of the company, personnel, operation of the company on the example of one of the construction companies that deals with roofing. The issues related to the topic of Human Resources Management were explained and the data of the examined company were presented. Topics that were raised were the recruitment of employees, their tasks, motivating and remuneration. There were also shown restrictions that exist between management and employees as well as short ideas on their elimination and errors. The research part consists in conducting surveys and interviews with employees and company management. The information obtained was analyzed and the conclusions presented.pl
dc.abstract.plPoniższa praca zawiera opis zarządzania firmą, personelem, działanie przedsiębiorstwa na przykładzie jednej z firm budowlanych, która zajmuje się dekarstwem. Zostały wyjaśnione zagadnienia związane z tematem Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz przedstawione dane badanej firmy. Tematy jakie zostały poruszone to przyjmowanie pracowników, ich zadania motywowanie czy wynagradzanie. Pokazane zostały też ograniczenia jakie istnieją między kierownictwem a pracownikami oraz krótkie pomysły na ich eliminacje i pojawiających się błędów. Część badawcza polega na przeprowadzeniu ankiet i rozmów z pracownikami oraz kierownictwem firmy, Uzyskane informacje przeanalizowano i przedstawiono wnioski.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKlima, Janina - 128843 pl
dc.contributor.authorGnyla, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKlima, Janina - 128843 pl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:12:15Z
dc.date.available2020-11-01T23:12:15Z
dc.date.submitted2020-10-28pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-139607-211645pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252077
dc.languagepolpl
dc.subject.enhuman resource management employee motivation employee remuneration employee skills construction - roofingpl
dc.subject.plzarządzanie zasobami ludzkimi motywowanie pracowników wynagradzanie pracowników umiejętności pracowników budownictwo dekarstwopl
dc.titleAnaliza koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie firmypl
dc.title.alternativeAnalysis of the concept of human resources management on the example of a companypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The following work describes the management of the company, personnel, operation of the company on the example of one of the construction companies that deals with roofing. The issues related to the topic of Human Resources Management were explained and the data of the examined company were presented. Topics that were raised were the recruitment of employees, their tasks, motivating and remuneration. There were also shown restrictions that exist between management and employees as well as short ideas on their elimination and errors. The research part consists in conducting surveys and interviews with employees and company management. The information obtained was analyzed and the conclusions presented.
dc.abstract.plpl
Poniższa praca zawiera opis zarządzania firmą, personelem, działanie przedsiębiorstwa na przykładzie jednej z firm budowlanych, która zajmuje się dekarstwem. Zostały wyjaśnione zagadnienia związane z tematem Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz przedstawione dane badanej firmy. Tematy jakie zostały poruszone to przyjmowanie pracowników, ich zadania motywowanie czy wynagradzanie. Pokazane zostały też ograniczenia jakie istnieją między kierownictwem a pracownikami oraz krótkie pomysły na ich eliminacje i pojawiających się błędów. Część badawcza polega na przeprowadzeniu ankiet i rozmów z pracownikami oraz kierownictwem firmy, Uzyskane informacje przeanalizowano i przedstawiono wnioski.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Klima, Janina - 128843
dc.contributor.authorpl
Gnyla, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Klima, Janina - 128843
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:12:15Z
dc.date.available
2020-11-01T23:12:15Z
dc.date.submittedpl
2020-10-28
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-139607-211645
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252077
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
human resource management employee motivation employee remuneration employee skills construction - roofing
dc.subject.plpl
zarządzanie zasobami ludzkimi motywowanie pracowników wynagradzanie pracowników umiejętności pracowników budownictwo dekarstwo
dc.titlepl
Analiza koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie firmy
dc.title.alternativepl
Analysis of the concept of human resources management on the example of a company
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
68
Views per month
Views per city
Warsaw
17
Wroclaw
9
Krakow
7
Suchedniow
6
Szczecin
3
Dubai
2
Dublin
2
Katowice
2
Poznan
2
Bialystok
1

No access

No Thumbnail Available