Zarządzanie kryzysem wizerunkowym w przedsiębiorstwach turystycznych - analiza przypadków w mediach społecznościowych

master
dc.abstract.enThe aim of this thesis was to show the extent and significance of the image crisis, as well as methods and effectiveness of dealing with this phenomenon by tourism companies. The existing literature of this subject has been used, represented mainly by compact items, but also scientific articles and Internet sources. The thesis examined tuurism companies in terms of dealing with image- threatening situations that have been initiated or disseminated in social media. A case study method has been used, allowing for a holistic view of the problem. The presented conclusions indicate that managers of the tourism industry are not sufficiently prepared to deal with the image crisis in social media.pl
dc.abstract.plCelem pracy było ukazanie zasięgu oraz istotności kryzysu wizerunkowego, a także metod i skuteczności raczenia sobie z tym zjawiskiem przez przedsiębiorstwa sektora turystycznego. Wykorzystano przy tym dotychczasową literaturę przedmiotu reprezentowaną głównie przez pozycje zwarte, ale także artykuły naukowe oraz źródła internetowe. Praca badała przedsiębiorstwa turystyczne w zakresie postępowania w sytuacjach zagrażających wizerunkowi, które zostały zainicjowane lub rozpowszechnione w mediach społecznościowych. Została przy tym wykorzystana metoda analizy przypadków, pozwalająca na całościowe spojrzenie na problem. Przedstawione wnioski wskazują na niedostateczne przygotowanie menedżerów z branży turystycznej do radzenia sobie z kryzysem wizerunkowym w mediach społecznościowych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWszendybył-Skulska, Ewa - 132794 pl
dc.contributor.authorZwiercan, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWszendybył-Skulska, Ewa - 132794 pl
dc.contributor.reviewerPanasiuk, Aleksanderpl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:12:01Z
dc.date.available2020-11-01T23:12:01Z
dc.date.submitted2020-10-28pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystycepl
dc.identifier.apddiploma-139566-264547pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252075
dc.languagepolpl
dc.subject.encrisis - social media - image - managementpl
dc.subject.plkryzys - media społecznościowe - wizerunek - zarządzaniepl
dc.titleZarządzanie kryzysem wizerunkowym w przedsiębiorstwach turystycznych - analiza przypadków w mediach społecznościowychpl
dc.title.alternativeImage crisis management in tourist enterprises - case study in social mediapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis was to show the extent and significance of the image crisis, as well as methods and effectiveness of dealing with this phenomenon by tourism companies. The existing literature of this subject has been used, represented mainly by compact items, but also scientific articles and Internet sources. The thesis examined tuurism companies in terms of dealing with image- threatening situations that have been initiated or disseminated in social media. A case study method has been used, allowing for a holistic view of the problem. The presented conclusions indicate that managers of the tourism industry are not sufficiently prepared to deal with the image crisis in social media.
dc.abstract.plpl
Celem pracy było ukazanie zasięgu oraz istotności kryzysu wizerunkowego, a także metod i skuteczności raczenia sobie z tym zjawiskiem przez przedsiębiorstwa sektora turystycznego. Wykorzystano przy tym dotychczasową literaturę przedmiotu reprezentowaną głównie przez pozycje zwarte, ale także artykuły naukowe oraz źródła internetowe. Praca badała przedsiębiorstwa turystyczne w zakresie postępowania w sytuacjach zagrażających wizerunkowi, które zostały zainicjowane lub rozpowszechnione w mediach społecznościowych. Została przy tym wykorzystana metoda analizy przypadków, pozwalająca na całościowe spojrzenie na problem. Przedstawione wnioski wskazują na niedostateczne przygotowanie menedżerów z branży turystycznej do radzenia sobie z kryzysem wizerunkowym w mediach społecznościowych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wszendybył-Skulska, Ewa - 132794
dc.contributor.authorpl
Zwiercan, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wszendybył-Skulska, Ewa - 132794
dc.contributor.reviewerpl
Panasiuk, Aleksander
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:12:01Z
dc.date.available
2020-11-01T23:12:01Z
dc.date.submittedpl
2020-10-28
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce
dc.identifier.apdpl
diploma-139566-264547
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252075
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
crisis - social media - image - management
dc.subject.plpl
kryzys - media społecznościowe - wizerunek - zarządzanie
dc.titlepl
Zarządzanie kryzysem wizerunkowym w przedsiębiorstwach turystycznych - analiza przypadków w mediach społecznościowych
dc.title.alternativepl
Image crisis management in tourist enterprises - case study in social media
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
30
Views per month
Views per city
Gdansk
6
Gmina Złota
5
Warsaw
5
Dublin
2
Krakow
2
Lopuszna
2
Torun
2
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Glogow Malopolski
1

No access

No Thumbnail Available