Rekrutacja i selekcja pracowników na przykładzie firmy odzieżowej H&M Hennes and Mauritz

master
dc.abstract.enThis Master's thesis addressed aspects related to the recruitment and employees’ selection process as one of the fundamental functions of human resource management. The purpose of this undertaken thesis discussion was to investigate the recruitment and employees’ selection process for the position of Sales Advisor based on the example of the clothing company H&M Hennes and Mauritz. To learn more about this subject there was conducted empirical study using a questionnaire among H&M employees in Krakow. There was presented hypothesis saying that there is a connection between selected recruitment and selection methods and the effectiveness of this process. The research confirmed that this hypothesis is true. The H&M Hennes and Mauritz company has selected aptly the recruitment and selection techniques to help chose the best candidate for the position of Sales Advisor.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca magisterska porusza aspekty związane z procesem rekrutacji i selekcji jako jednej z fundamentalnych funkcji zarządzania zasobami ludzkimi. Celem rozważań podjętych w pracy jest poznanie procesu rekrutacji oraz selekcji pracowników na stanowisko Doradcy Sprzedaży na przykładzie firmy odzieżowej H&M Hennes and Mauritz. Aby przybliżyć tę kwestię przeprowadzono badanie empiryczne za pomocą kwestionariusza ankietowego wśród pracowników H&M w Krakowie. Postawiono hipotezę badawczą, mówiącą o powiązaniu wybranych metod rekrutacji i selekcji pracowników z efektywnością tego procesu. Przeprowadzone badanie potwierdziło tę tezę ponieważ, firma trafnie dobrała techniki rekrutacji i selekcji pomagające w wyłonieniu najlepszego z kandydatów na stanowisko Doradcy Sprzedaży.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWziątek-Staśko, Annapl
dc.contributor.authorOstrowska, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWziątek-Staśko, Annapl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:11:42Z
dc.date.available2020-11-01T23:11:42Z
dc.date.submitted2020-10-28pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-139447-264864pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252070
dc.languagepolpl
dc.subject.enemployee - process - recruitment - selection - techniquespl
dc.subject.plpracownik – proces – rekrutacja – selekcja – technikipl
dc.titleRekrutacja i selekcja pracowników na przykładzie firmy odzieżowej H&M Hennes and Mauritzpl
dc.title.alternativeRecruitment and selection of employees on the example of the clothing company H&M Hennes and Mauritz.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This Master's thesis addressed aspects related to the recruitment and employees’ selection process as one of the fundamental functions of human resource management. The purpose of this undertaken thesis discussion was to investigate the recruitment and employees’ selection process for the position of Sales Advisor based on the example of the clothing company H&M Hennes and Mauritz. To learn more about this subject there was conducted empirical study using a questionnaire among H&M employees in Krakow. There was presented hypothesis saying that there is a connection between selected recruitment and selection methods and the effectiveness of this process. The research confirmed that this hypothesis is true. The H&M Hennes and Mauritz company has selected aptly the recruitment and selection techniques to help chose the best candidate for the position of Sales Advisor.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca magisterska porusza aspekty związane z procesem rekrutacji i selekcji jako jednej z fundamentalnych funkcji zarządzania zasobami ludzkimi. Celem rozważań podjętych w pracy jest poznanie procesu rekrutacji oraz selekcji pracowników na stanowisko Doradcy Sprzedaży na przykładzie firmy odzieżowej H&M Hennes and Mauritz. Aby przybliżyć tę kwestię przeprowadzono badanie empiryczne za pomocą kwestionariusza ankietowego wśród pracowników H&M w Krakowie. Postawiono hipotezę badawczą, mówiącą o powiązaniu wybranych metod rekrutacji i selekcji pracowników z efektywnością tego procesu. Przeprowadzone badanie potwierdziło tę tezę ponieważ, firma trafnie dobrała techniki rekrutacji i selekcji pomagające w wyłonieniu najlepszego z kandydatów na stanowisko Doradcy Sprzedaży.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wziątek-Staśko, Anna
dc.contributor.authorpl
Ostrowska, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wziątek-Staśko, Anna
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:11:42Z
dc.date.available
2020-11-01T23:11:42Z
dc.date.submittedpl
2020-10-28
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-139447-264864
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252070
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
employee - process - recruitment - selection - techniques
dc.subject.plpl
pracownik – proces – rekrutacja – selekcja – techniki
dc.titlepl
Rekrutacja i selekcja pracowników na przykładzie firmy odzieżowej H&M Hennes and Mauritz
dc.title.alternativepl
Recruitment and selection of employees on the example of the clothing company H&M Hennes and Mauritz.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
85
Views per month
Views per city
Warsaw
15
Wroclaw
8
Gdansk
7
Krakow
6
Lodz
6
Szczecin
6
Poznan
5
Rzeszów
4
Linköping
3
Dublin
2

No access

No Thumbnail Available