Skuteczność działań marketingu mix w branży FinTech w odniesieniu do przedstawicieli generacji pokolenia Y

master
dc.abstract.enNowadays, new technologies are developing rapidly, which is also conducive to the dynamic development of innovative financial services. The aim of this study is to examine the behavior of the representatives of the Y generation in the context of the marketing activities of the FinTech industry. The first chapter covers the subject of marketing, functions, scope of activities and marketing concepts. The second chapter introduces the topic related to the FinTech sector - what it is, how it works and how the financial services market in Poland is shaped. The third chapter presents the characteristics of the Y generation and its sensitivity to marketing activities. Chapter four presents a detailed analysis of the survey results and presents the most important conclusions. The study shows that the most effective tool of communication with the market among those included in the marketing mix is an innovative product - when the offer is addressed to the representatives of the Y generation.pl
dc.abstract.plW dzisiejszych czasach nowe technologie gwałtownie się rozwijają, co sprzyja również dynamicznemu rozwojowi innowacyjnych usług finansowych. Celem niniejszej pracy jest zbadanie zachowań przedstawicieli pokolenia Y w kontekście działań marketingowych branży FinTech. Pierwszy rozdział porusza tematykę marketingu, funkcje, zakres działania oraz koncepcje marketingowe. W drugim rozdziale przybliżona została tematyka związana z sektorem FinTech - czym jest, w jaki sposób działa oraz jak kształtuje się rynek usług finansowych w Polsce. Trzeci rozdział natomiast przedstawia charakterystykę pokolenia Y oraz jego wrażliwość na działania marketingowe. W rozdziale czwartym dokonano szczegółowej analizy wyników badań ankietowych oraz przedstawiono najważniejsze wnioski. Z przeprowadzonego badania wynika, że najskuteczniejszym narzędziem komunikacji z rynkiem, spośród wchodzących w skład marketingu mix jest innowacyjny produkt - wtedy gdy adresatem oferty są przedstawiciele pokolenia Ypl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBaran, Michał - 127217 pl
dc.contributor.authorMacko, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBaran, Michał - 127217 pl
dc.contributor.reviewerMakieła, Zbigniewpl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:11:01Z
dc.date.available2020-11-01T23:11:01Z
dc.date.submitted2020-10-29pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyfinanse i controllingpl
dc.identifier.apddiploma-139353-265571pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252063
dc.languagepolpl
dc.subject.enbanking - fintech - marketing - generation Ypl
dc.subject.plbankowość – fintech – marketing – pokolenie Ypl
dc.titleSkuteczność działań marketingu mix w branży FinTech w odniesieniu do przedstawicieli generacji pokolenia Ypl
dc.title.alternativeEffectiveness of the marketing mix activities in the FinTech industry in relation to the representatives of the Y generationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Nowadays, new technologies are developing rapidly, which is also conducive to the dynamic development of innovative financial services. The aim of this study is to examine the behavior of the representatives of the Y generation in the context of the marketing activities of the FinTech industry. The first chapter covers the subject of marketing, functions, scope of activities and marketing concepts. The second chapter introduces the topic related to the FinTech sector - what it is, how it works and how the financial services market in Poland is shaped. The third chapter presents the characteristics of the Y generation and its sensitivity to marketing activities. Chapter four presents a detailed analysis of the survey results and presents the most important conclusions. The study shows that the most effective tool of communication with the market among those included in the marketing mix is an innovative product - when the offer is addressed to the representatives of the Y generation.
dc.abstract.plpl
W dzisiejszych czasach nowe technologie gwałtownie się rozwijają, co sprzyja również dynamicznemu rozwojowi innowacyjnych usług finansowych. Celem niniejszej pracy jest zbadanie zachowań przedstawicieli pokolenia Y w kontekście działań marketingowych branży FinTech. Pierwszy rozdział porusza tematykę marketingu, funkcje, zakres działania oraz koncepcje marketingowe. W drugim rozdziale przybliżona została tematyka związana z sektorem FinTech - czym jest, w jaki sposób działa oraz jak kształtuje się rynek usług finansowych w Polsce. Trzeci rozdział natomiast przedstawia charakterystykę pokolenia Y oraz jego wrażliwość na działania marketingowe. W rozdziale czwartym dokonano szczegółowej analizy wyników badań ankietowych oraz przedstawiono najważniejsze wnioski. Z przeprowadzonego badania wynika, że najskuteczniejszym narzędziem komunikacji z rynkiem, spośród wchodzących w skład marketingu mix jest innowacyjny produkt - wtedy gdy adresatem oferty są przedstawiciele pokolenia Y
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Baran, Michał - 127217
dc.contributor.authorpl
Macko, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Baran, Michał - 127217
dc.contributor.reviewerpl
Makieła, Zbigniew
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:11:01Z
dc.date.available
2020-11-01T23:11:01Z
dc.date.submittedpl
2020-10-29
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
finanse i controlling
dc.identifier.apdpl
diploma-139353-265571
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252063
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
banking - fintech - marketing - generation Y
dc.subject.plpl
bankowość – fintech – marketing – pokolenie Y
dc.titlepl
Skuteczność działań marketingu mix w branży FinTech w odniesieniu do przedstawicieli generacji pokolenia Y
dc.title.alternativepl
Effectiveness of the marketing mix activities in the FinTech industry in relation to the representatives of the Y generation
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
26
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Poznan
4
Wroclaw
4
Katowice
3
Dublin
2
Konstancin-Jeziorna
2
Kety
1
Krakow
1
Wyrzysk
1

No access

No Thumbnail Available