Zarządzanie kapitałem ludzkim na przykładzie korporacji Google

master
dc.abstract.enThe aim of the master's work is discuss human capital management resources on the example of Google corporation and compare them to resources in domestic enterprises. Human capital and its strategic management have been defined. All tools of human capital management and their effectiveness from the point of view of employees were discussed. Also describes the extent to which nowadays it is important to effectively manage human capital, and to what extent it affects the competitive advantage of the enterprise both in the domestic and international labor markets. The work presents and fully describes the essence, function, classification and stages of human capital management. Particular attention was paid to the role of human capital management in enterprises, in particular the Google corporation, its corporate culture and the history of the creation of a powerful corporation were described. The aim of the work was achieved by discussing human capital management tools on the example of the Google corporation. An analysis of human capital management in the Google corporation was carried out. A study was conducted in the form of an anonymous written questionnaire for two groups of respondents. The survey showed that nowadays people employed in the organization decide how the enterprise will develop and how better it will be than others. For this, the management of the enterprise creates all the conditions for its personnel to develop it, strengthen human capital, motivate and not lead to the departure of valuable employees to other enterprises. While analyzing the results, we found out that the human capital management system is more developed in the Google corporation than in domestic enterprises. However, not all human capital management tools have an impact on the efficiency of employees' work.pl
dc.abstract.plCelem danej pracy magisterskiej jest omówienie zasobów zarządzania kapitałem ludzkim na przykładzie korporacji Google i porównanie ich do zasobów w przdsiębiorstwach krajowych. Został zdefiniowany kapitał ludzki i strategiczne zarządzanie nim. Omówiono wszystkie narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim oraz ich efektywności z punktu widzenia pracowników. Także w pracy opisano w jakim stopniu w dzisiejszych czasach jest ważne efektywne zarządzanie kapitałem ludzkim, na ile to wpływa na przewage konkurencyjną przedsiębiostwa jak na krajowym tak i na mięzynodowym rynkach pracy. W pracy zaprezentowano i w pełnej mierze opisano istotę, funkcję, klasyfikację i etapy zarządzania kapitałem ludzkim. Zwrócono szczególną uwagę na rolę zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach w szczególności korporacji Google, opisana została jej kultura korporacyjna oraz historia powstania potężnej korporacji. Został osiągnięty cel pracy, poprzez omówienie narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim na przykładzie korporacji Google. Przeprowadzono analizę zarządzania kapitałem ludzkim w korporacji Google. Zostało przeprowadzone badanie, w formie anonimowego pisemnego kwestionariusza dla dwóch grup respondentów. Badanie pokazało, że w dzisiejszych dniach ludzi zatrudnione w organizacji decydują o tym w jaki sposób będzie rozwijać sięprzedsiębiorstwo i na ile ono będzie lepsze od innych. Dla tego kierownictwo przedsiębiorstwa stwarza wszystkie warunki dla swojego personelu, aby rozwijać go, wzmacniać kapitał ludzki, motywować i nie doprowadzać do odchodzenia cennych pracowników do innych przedsiębiorstw. Podczas analizy wyników dowiedzieliśmy, że system zarządzania kapitałem ludzkim jest bardziej rozwinięty w korporacji Google, a niż w przedsiębiorstwach krajowych. Natomiast nie wszystkie narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim mają wpływ na efektywność pracy pracowników.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBugaj, Justyna - 161421 pl
dc.contributor.authorHarvasiuk, Yuliiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBugaj, Justyna - 161421 pl
dc.contributor.reviewerDyląg, Anna - 127842 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:10:57Z
dc.date.available2020-11-01T23:10:57Z
dc.date.submitted2020-10-30pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyfinanse i controllingpl
dc.identifier.apddiploma-139351-251619pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252062
dc.languagepolpl
dc.subject.enhuman recource - training - motivation - development - Google corporation - management - enterprises - employees - remunerationpl
dc.subject.plKapitał ludzki - szkołenia - motywowanie - rozwój - korporacja Google - zarządzanie - przedsiębiorstwa - pracownicy - wynagrodzeniepl
dc.titleZarządzanie kapitałem ludzkim na przykładzie korporacji Googlepl
dc.title.alternativeHuman resource management on the example of Google corporationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the master's work is discuss human capital management resources on the example of Google corporation and compare them to resources in domestic enterprises. Human capital and its strategic management have been defined. All tools of human capital management and their effectiveness from the point of view of employees were discussed. Also describes the extent to which nowadays it is important to effectively manage human capital, and to what extent it affects the competitive advantage of the enterprise both in the domestic and international labor markets. The work presents and fully describes the essence, function, classification and stages of human capital management. Particular attention was paid to the role of human capital management in enterprises, in particular the Google corporation, its corporate culture and the history of the creation of a powerful corporation were described. The aim of the work was achieved by discussing human capital management tools on the example of the Google corporation. An analysis of human capital management in the Google corporation was carried out. A study was conducted in the form of an anonymous written questionnaire for two groups of respondents. The survey showed that nowadays people employed in the organization decide how the enterprise will develop and how better it will be than others. For this, the management of the enterprise creates all the conditions for its personnel to develop it, strengthen human capital, motivate and not lead to the departure of valuable employees to other enterprises. While analyzing the results, we found out that the human capital management system is more developed in the Google corporation than in domestic enterprises. However, not all human capital management tools have an impact on the efficiency of employees' work.
dc.abstract.plpl
Celem danej pracy magisterskiej jest omówienie zasobów zarządzania kapitałem ludzkim na przykładzie korporacji Google i porównanie ich do zasobów w przdsiębiorstwach krajowych. Został zdefiniowany kapitał ludzki i strategiczne zarządzanie nim. Omówiono wszystkie narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim oraz ich efektywności z punktu widzenia pracowników. Także w pracy opisano w jakim stopniu w dzisiejszych czasach jest ważne efektywne zarządzanie kapitałem ludzkim, na ile to wpływa na przewage konkurencyjną przedsiębiostwa jak na krajowym tak i na mięzynodowym rynkach pracy. W pracy zaprezentowano i w pełnej mierze opisano istotę, funkcję, klasyfikację i etapy zarządzania kapitałem ludzkim. Zwrócono szczególną uwagę na rolę zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach w szczególności korporacji Google, opisana została jej kultura korporacyjna oraz historia powstania potężnej korporacji. Został osiągnięty cel pracy, poprzez omówienie narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim na przykładzie korporacji Google. Przeprowadzono analizę zarządzania kapitałem ludzkim w korporacji Google. Zostało przeprowadzone badanie, w formie anonimowego pisemnego kwestionariusza dla dwóch grup respondentów. Badanie pokazało, że w dzisiejszych dniach ludzi zatrudnione w organizacji decydują o tym w jaki sposób będzie rozwijać sięprzedsiębiorstwo i na ile ono będzie lepsze od innych. Dla tego kierownictwo przedsiębiorstwa stwarza wszystkie warunki dla swojego personelu, aby rozwijać go, wzmacniać kapitał ludzki, motywować i nie doprowadzać do odchodzenia cennych pracowników do innych przedsiębiorstw. Podczas analizy wyników dowiedzieliśmy, że system zarządzania kapitałem ludzkim jest bardziej rozwinięty w korporacji Google, a niż w przedsiębiorstwach krajowych. Natomiast nie wszystkie narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim mają wpływ na efektywność pracy pracowników.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bugaj, Justyna - 161421
dc.contributor.authorpl
Harvasiuk, Yuliia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Bugaj, Justyna - 161421
dc.contributor.reviewerpl
Dyląg, Anna - 127842
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:10:57Z
dc.date.available
2020-11-01T23:10:57Z
dc.date.submittedpl
2020-10-30
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
finanse i controlling
dc.identifier.apdpl
diploma-139351-251619
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252062
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
human recource - training - motivation - development - Google corporation - management - enterprises - employees - remuneration
dc.subject.plpl
Kapitał ludzki - szkołenia - motywowanie - rozwój - korporacja Google - zarządzanie - przedsiębiorstwa - pracownicy - wynagrodzenie
dc.titlepl
Zarządzanie kapitałem ludzkim na przykładzie korporacji Google
dc.title.alternativepl
Human resource management on the example of Google corporation
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
143
Views per month
Views per city
Warsaw
46
Wroclaw
8
Krakow
6
Starachowice
6
Sulkowice
5
Koronowo
4
Lodz
4
Poznan
3
Airdrie
2
Brzesko
2

No access

No Thumbnail Available