Opinie pracowników o wynagrodzeniu na przykładzie studentów studiów zaocznych

master
dc.abstract.enThe aim of the thesis below is analysis of salary satisfaction of the employees. Thesis work consists of four chapters. In theoretical part were presented issues related to the topic. In first chapter can be found definition of remuneration, it’s functions and structure. In second chapter of theoretical part is presented the creation process of remuneration and job/position evaluation. Empirical part consists of methodological assumption description and result analysis, obtained from surveys, created by author. It has been established, that wages could appear as one of the most important factors, which encourage employees for efficient work. Therefore, employer is obliged to constantly check level of worker’s satisfaction. In the thesis was established, that in reality not every manager/employer care about maintaining the average level of remuneration. However, information about satisfaction level is very significant and could positively affect effectiveness of workers and, consequently, company’s profitability. Therefore, constant evaluation of contentment level is highly important.pl
dc.abstract.plCelem poniższej pracy dyplomowej jest poznanie opinii studentów na temat systemów wynagradzania. Praca składa się z czterech rozdziałów. W części teoretycznej przedstawione są zagadnienia na temat wynagrodzenia. Zdefiniowane jest pojęcie, formy, funkcje oraz struktura wynagrodzeń. W drugim rozdziale części teoretycznej przedstawiony jest proces tworzenia wynagrodzenia oraz wartościowanie stanowisk pracy. Cześć empiryczna składa się z opisu metodologii badań oraz analizy wyników uzyskanych z ankiety, stworzonej dla poniższej pracy. Ustalono, że wynagrodzenie jest najważniejszym czynnikiem, zachęcającym pracowników do wydajnej pracy. Dlatego pracodawca musi ciągle sprawdzać poziom zadowolenia swoich podwładnych. W pracy jednak postanowiono, że w rzeczywistości nie każdy pracodawca dba o utrzymanie przeciętnego poziomu wynagrodzenia. Wiedza na temat poziomu satysfakcji może znacznie zwiększyć efektywność pracowników oraz zyskowność firmy, w związku z tym istotnym jest ciągła ewaluacja poziomu zadowolenia osób zatrudnionychpl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBugdol, Marek - 127470 pl
dc.contributor.authorHula, Yuliiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerTutko, Marta - 161487 pl
dc.contributor.reviewerBugdol, Marek - 127470 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:10:54Z
dc.date.available2020-11-01T23:10:54Z
dc.date.submitted2020-10-30pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-139350-264227pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252061
dc.languagepolpl
dc.subject.encontentment – employees - motivational factor – remuneration - satisfaction levelpl
dc.subject.plczynnik motywacyjny - poziom zadowolenia – pracownicy – satysfakcja -wynagrodzeniepl
dc.titleOpinie pracowników o wynagrodzeniu na przykładzie studentów studiów zaocznychpl
dc.title.alternativeEmployees' opinions about remuneration on the example of part-time students.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the thesis below is analysis of salary satisfaction of the employees. Thesis work consists of four chapters. In theoretical part were presented issues related to the topic. In first chapter can be found definition of remuneration, it’s functions and structure. In second chapter of theoretical part is presented the creation process of remuneration and job/position evaluation. Empirical part consists of methodological assumption description and result analysis, obtained from surveys, created by author. It has been established, that wages could appear as one of the most important factors, which encourage employees for efficient work. Therefore, employer is obliged to constantly check level of worker’s satisfaction. In the thesis was established, that in reality not every manager/employer care about maintaining the average level of remuneration. However, information about satisfaction level is very significant and could positively affect effectiveness of workers and, consequently, company’s profitability. Therefore, constant evaluation of contentment level is highly important.
dc.abstract.plpl
Celem poniższej pracy dyplomowej jest poznanie opinii studentów na temat systemów wynagradzania. Praca składa się z czterech rozdziałów. W części teoretycznej przedstawione są zagadnienia na temat wynagrodzenia. Zdefiniowane jest pojęcie, formy, funkcje oraz struktura wynagrodzeń. W drugim rozdziale części teoretycznej przedstawiony jest proces tworzenia wynagrodzenia oraz wartościowanie stanowisk pracy. Cześć empiryczna składa się z opisu metodologii badań oraz analizy wyników uzyskanych z ankiety, stworzonej dla poniższej pracy. Ustalono, że wynagrodzenie jest najważniejszym czynnikiem, zachęcającym pracowników do wydajnej pracy. Dlatego pracodawca musi ciągle sprawdzać poziom zadowolenia swoich podwładnych. W pracy jednak postanowiono, że w rzeczywistości nie każdy pracodawca dba o utrzymanie przeciętnego poziomu wynagrodzenia. Wiedza na temat poziomu satysfakcji może znacznie zwiększyć efektywność pracowników oraz zyskowność firmy, w związku z tym istotnym jest ciągła ewaluacja poziomu zadowolenia osób zatrudnionych
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bugdol, Marek - 127470
dc.contributor.authorpl
Hula, Yuliia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Tutko, Marta - 161487
dc.contributor.reviewerpl
Bugdol, Marek - 127470
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:10:54Z
dc.date.available
2020-11-01T23:10:54Z
dc.date.submittedpl
2020-10-30
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-139350-264227
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252061
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
contentment – employees - motivational factor – remuneration - satisfaction level
dc.subject.plpl
czynnik motywacyjny - poziom zadowolenia – pracownicy – satysfakcja -wynagrodzenie
dc.titlepl
Opinie pracowników o wynagrodzeniu na przykładzie studentów studiów zaocznych
dc.title.alternativepl
Employees' opinions about remuneration on the example of part-time students.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Wroclaw
4
Dublin
2
Gdansk
2
Krakow
2
Szczecin
1
Warsaw
1
Zaczernie
1

No access

No Thumbnail Available