Audyt finansowy i jego rola w zarządzaniu w spółce XYZ

master
dc.abstract.enThe purpose of this work is to conduct an examination and evaluation of the role of financial audit in management at XYZ company.The work consists of four parts.The first chapter describes the general concept of audit, its functions and objectives, and presents its types.The second chapter presents a description of the profession of statutory auditor, the principles of practicing this profession, describes the competences he should have as well as the role of professional ethics and responsibility.The third chapter describes the financial audit, its objectives and functions, the subject and scope of the financial statement audit, and the methods of conducting a financial audit.The fourth and last chapter describes the selected research method and includes the characteristics of the selected company.A comparative analysis of financial audit reports will be carried out and then XYZ company own assessment, based on financial audit reports.The work was based on literature research, publications and websites, on the basis of the examination of two financial audit reports.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest przeprowadzenie badania oraz oceny roli audytu finansowego w zarządzaniu w spółce XYZ.Praca składa się z czterech części. Rozdział pierwszy opisuje ogólne pojęcie audytu, jego funkcje i cele oraz zostały przedstawione jego rodzaje. Rozdział drugi przedstawia opis zawodu biegłego rewidenta, zasady wykonywania tego zawodu, opisuje kompetencje, jakie powinien posiadać oraz rolę etyki i odpowiedzialności zawodowej.Rozdział trzeci opisuje audyt finansowy, jego cele i funkcje, przedmiot i zakres badawczy sprawozdania finansowego oraz metody przeprowadzania audytu finansowego. Rozdział czwarty, ostatni, opisuje wybraną metodę badawczą, zawiera charakterystykę wybranej spółki. Przeprowadzona zostanie w nim analiza porównawcza, sprawozdań z audytu finansowego, a następnie ocena własna spółki XYZ, na podstawie sprawozdań z audytu finansowego.Praca powstała w oparciu o badania literaturowe oraz publikacje i strony internetowe, na podstawie badania dwóch sprawozdań z audytu finansowego.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.contributor.authorMatuła, Anetapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.contributor.reviewerJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:10:46Z
dc.date.available2020-11-01T23:10:46Z
dc.date.submitted2020-10-30pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyfinanse i controllingpl
dc.identifier.apddiploma-139343-265268pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252059
dc.languagepolpl
dc.subject.enaudit, auditor, financial audit, financial statesmentspl
dc.subject.plaudyt, biegły rewident, audyt finansowy, sprawozdanie finansowepl
dc.titleAudyt finansowy i jego rola w zarządzaniu w spółce XYZpl
dc.title.alternativeFinancial audit and its role in management at XYZpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this work is to conduct an examination and evaluation of the role of financial audit in management at XYZ company.The work consists of four parts.The first chapter describes the general concept of audit, its functions and objectives, and presents its types.The second chapter presents a description of the profession of statutory auditor, the principles of practicing this profession, describes the competences he should have as well as the role of professional ethics and responsibility.The third chapter describes the financial audit, its objectives and functions, the subject and scope of the financial statement audit, and the methods of conducting a financial audit.The fourth and last chapter describes the selected research method and includes the characteristics of the selected company.A comparative analysis of financial audit reports will be carried out and then XYZ company own assessment, based on financial audit reports.The work was based on literature research, publications and websites, on the basis of the examination of two financial audit reports.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie badania oraz oceny roli audytu finansowego w zarządzaniu w spółce XYZ.Praca składa się z czterech części. Rozdział pierwszy opisuje ogólne pojęcie audytu, jego funkcje i cele oraz zostały przedstawione jego rodzaje. Rozdział drugi przedstawia opis zawodu biegłego rewidenta, zasady wykonywania tego zawodu, opisuje kompetencje, jakie powinien posiadać oraz rolę etyki i odpowiedzialności zawodowej.Rozdział trzeci opisuje audyt finansowy, jego cele i funkcje, przedmiot i zakres badawczy sprawozdania finansowego oraz metody przeprowadzania audytu finansowego. Rozdział czwarty, ostatni, opisuje wybraną metodę badawczą, zawiera charakterystykę wybranej spółki. Przeprowadzona zostanie w nim analiza porównawcza, sprawozdań z audytu finansowego, a następnie ocena własna spółki XYZ, na podstawie sprawozdań z audytu finansowego.Praca powstała w oparciu o badania literaturowe oraz publikacje i strony internetowe, na podstawie badania dwóch sprawozdań z audytu finansowego.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.contributor.authorpl
Matuła, Aneta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:10:46Z
dc.date.available
2020-11-01T23:10:46Z
dc.date.submittedpl
2020-10-30
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
finanse i controlling
dc.identifier.apdpl
diploma-139343-265268
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252059
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
audit, auditor, financial audit, financial statesments
dc.subject.plpl
audyt, biegły rewident, audyt finansowy, sprawozdanie finansowe
dc.titlepl
Audyt finansowy i jego rola w zarządzaniu w spółce XYZ
dc.title.alternativepl
Financial audit and its role in management at XYZ
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
190
Views per month
Views per city
Warsaw
76
Krakow
21
Lodz
9
Wroclaw
6
Poznan
5
Lublin
4
Radom
4
Bytom
3
Miedziana Gora
3
Częstochowa
2

No access

No Thumbnail Available