Zarządzanie treścią przez serwisy społecznościowe jako czynnik kształtujący relacje społeczne w środowisku Pokolenia Z

master
dc.abstract.enThis work characterizes the concept of Generation Z in terms of their motivation to build social relationships on social networking sites. It indicates how social networking sites work and how they can influence the choices of the study group. The creation of social networking sites and their basic functionality was discussed. It was pointed out how important is information management and how it helps to transfer persuasive information to the user. A group of Internet users in Poland was also characterized. The following chapters discuss the concept of generation Z. How he communicates on the Internet, what are his motivations to participate in the community of social networking sites. At the end, the theoretical approach to the activities of Facebook is described. An online survey was used to examine the topic. The study involved 282 people aged between 12 and 21 years.pl
dc.abstract.plPraca ta charakteryzuje pojęcie Pokolenia Z pod względem ich motywacji budowania relacji społecznych w serwisach społecznościowych. Wskazuje, jak działają serwisy społecznościowe i w jaki sposób mogą wpływać na dane wybory grupy badanej. Omówione zostało powstanie serwisów społecznościowych oraz ich podstawowe funkcjonalności. Wskazano, jak ważnym czynnikiem jest zarządzanie informacją oraz jak pomaga ona w przekazać perswazyjnych na użytkownika. Scharakteryzowana została również grupa internautów w Polsce. Kolejne rozdziały omawiają pojęcie pokolenia Z. W jaki sposób komunikuje się w Internecie, jakie posiada motywacje, by uczestniczyć w zbiorowości serwisów społecznościowych. Na zakończenie w ujęciu teoretycznym opisane zostały działania serwisu Facebook. W zbadaniu tematu wykorzystana została ankieta internetowa. W badaniu wzięło udział 282 osoby w wieku od 12 do 21 lat.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBarańska, Marzenapl
dc.contributor.authorPłaneta, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBarańska, Marzenapl
dc.contributor.reviewerPopiołek, Malwinapl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:10:21Z
dc.date.available2020-11-01T23:10:21Z
dc.date.submitted2020-10-19pl
dc.fieldofstudyzarządzanie mediamipl
dc.identifier.apddiploma-139216-218969pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252056
dc.languagepolpl
dc.subject.enGeneration Z, Information management, Social Networking Servicepl
dc.subject.plPokolenie Z, Serwisy społecznościowe, Zarządzanie informacjąpl
dc.titleZarządzanie treścią przez serwisy społecznościowe jako czynnik kształtujący relacje społeczne w środowisku Pokolenia Zpl
dc.title.alternativeContent management by social networking sites as a factor shaping social relations in Generation Z environmentpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work characterizes the concept of Generation Z in terms of their motivation to build social relationships on social networking sites. It indicates how social networking sites work and how they can influence the choices of the study group. The creation of social networking sites and their basic functionality was discussed. It was pointed out how important is information management and how it helps to transfer persuasive information to the user. A group of Internet users in Poland was also characterized. The following chapters discuss the concept of generation Z. How he communicates on the Internet, what are his motivations to participate in the community of social networking sites. At the end, the theoretical approach to the activities of Facebook is described. An online survey was used to examine the topic. The study involved 282 people aged between 12 and 21 years.
dc.abstract.plpl
Praca ta charakteryzuje pojęcie Pokolenia Z pod względem ich motywacji budowania relacji społecznych w serwisach społecznościowych. Wskazuje, jak działają serwisy społecznościowe i w jaki sposób mogą wpływać na dane wybory grupy badanej. Omówione zostało powstanie serwisów społecznościowych oraz ich podstawowe funkcjonalności. Wskazano, jak ważnym czynnikiem jest zarządzanie informacją oraz jak pomaga ona w przekazać perswazyjnych na użytkownika. Scharakteryzowana została również grupa internautów w Polsce. Kolejne rozdziały omawiają pojęcie pokolenia Z. W jaki sposób komunikuje się w Internecie, jakie posiada motywacje, by uczestniczyć w zbiorowości serwisów społecznościowych. Na zakończenie w ujęciu teoretycznym opisane zostały działania serwisu Facebook. W zbadaniu tematu wykorzystana została ankieta internetowa. W badaniu wzięło udział 282 osoby w wieku od 12 do 21 lat.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Barańska, Marzena
dc.contributor.authorpl
Płaneta, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Barańska, Marzena
dc.contributor.reviewerpl
Popiołek, Malwina
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:10:21Z
dc.date.available
2020-11-01T23:10:21Z
dc.date.submittedpl
2020-10-19
dc.fieldofstudypl
zarządzanie mediami
dc.identifier.apdpl
diploma-139216-218969
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252056
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Generation Z, Information management, Social Networking Service
dc.subject.plpl
Pokolenie Z, Serwisy społecznościowe, Zarządzanie informacją
dc.titlepl
Zarządzanie treścią przez serwisy społecznościowe jako czynnik kształtujący relacje społeczne w środowisku Pokolenia Z
dc.title.alternativepl
Content management by social networking sites as a factor shaping social relations in Generation Z environment
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Dublin
2
Lodz
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Gdansk
1
Katowice
1
Kleszczewko
1
Lowicz
1
Poznan
1
Sierpc
1

No access

No Thumbnail Available