TECHNOLOGIA BLOCKCHAIN JAKO CZYNNIK ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI W SEKTORZE BANKOWYM JAPONII

master
dc.abstract.enThe focal objective of the thesis is to present the issue related to blockchain technology and synthesis of available information to present the possibilities of using and regulations of this technology on the example of the Japanese banking sector, explaining its importance in the innovation strategy in this sector and how blockchain can affect the bank’s efficiency. Analysis has been focused on the subject whether the blockchain technology, at the current development stage is able to improve the operation of banking system in terms of reducing operational cost, process optimization, increasing security of transactions and whether by using blockchain technology it is possible to improve the quality of banking services by launching innovative services and mobile applications and also what are the pross and cons of this technology. The work is descriptive and analytical; it addresses both economic, technological and legal-administrative aspects related to blockchain technology in Japan.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest przybliżenie zagadnienia technologii blockchain oraz synteza dostępnych informacji, przedstawienie możliwości zastosowania i regulacji tej technologii na przykładzie sektora bankowego Japonii, wyjaśnienie jej znaczenia w strategii rozwoju innowacyjności w tym sektorze oraz tego w jaki sposób blockchain może wpłynąć na efektywność banku. Rozważania zostały skoncentrowane wokół tego, czy technologia łańcucha bloków na aktualnym etapie rozwojowym jest w stanie zmodernizować działanie systemów bankowych, pod względem obniżenia kosztów operacyjnych, optymalizacji procesów, zwiększenia bezpieczeństwa transakcji oraz czy przez wykorzystanie technologii blockchain można podnieść jakość świadczących usług bankowych przez uruchomienie innowacyjnych serwisów i aplikacji mobilnych, a także jakie są wady i zalety tej technologii. Praca ma charakter opisowo-analityczny; porusza zarówno aspekty ekonomiczne, technologiczne, jak i prawno-administracyjne związane z technologią blockchain w Japonii.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWisła, Rafał - 132652 pl
dc.contributor.authorTrubiichuk, Romanpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWisła, Rafał - 132652 pl
dc.contributor.reviewerBerbeka, Krzysztofpl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:07:27Z
dc.date.available2020-11-01T23:07:27Z
dc.date.submitted2020-10-26pl
dc.fieldofstudyekonomia międzynarodowapl
dc.identifier.apddiploma-138344-231866pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252050
dc.languagepolpl
dc.subject.enInnovation process – Japan’s banking sector – Blockchain - Blockchain and regulations in Japanpl
dc.subject.plProces innowacji - Sektor bankowy w Japonii – Blockchain - Blockchain i regulację w Japoniipl
dc.titleTECHNOLOGIA BLOCKCHAIN JAKO CZYNNIK ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI W SEKTORZE BANKOWYM JAPONIIpl
dc.title.alternativeBlockchain technology as a factor for innovation development in Japan’s banking sector.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The focal objective of the thesis is to present the issue related to blockchain technology and synthesis of available information to present the possibilities of using and regulations of this technology on the example of the Japanese banking sector, explaining its importance in the innovation strategy in this sector and how blockchain can affect the bank’s efficiency. Analysis has been focused on the subject whether the blockchain technology, at the current development stage is able to improve the operation of banking system in terms of reducing operational cost, process optimization, increasing security of transactions and whether by using blockchain technology it is possible to improve the quality of banking services by launching innovative services and mobile applications and also what are the pross and cons of this technology. The work is descriptive and analytical; it addresses both economic, technological and legal-administrative aspects related to blockchain technology in Japan.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest przybliżenie zagadnienia technologii blockchain oraz synteza dostępnych informacji, przedstawienie możliwości zastosowania i regulacji tej technologii na przykładzie sektora bankowego Japonii, wyjaśnienie jej znaczenia w strategii rozwoju innowacyjności w tym sektorze oraz tego w jaki sposób blockchain może wpłynąć na efektywność banku. Rozważania zostały skoncentrowane wokół tego, czy technologia łańcucha bloków na aktualnym etapie rozwojowym jest w stanie zmodernizować działanie systemów bankowych, pod względem obniżenia kosztów operacyjnych, optymalizacji procesów, zwiększenia bezpieczeństwa transakcji oraz czy przez wykorzystanie technologii blockchain można podnieść jakość świadczących usług bankowych przez uruchomienie innowacyjnych serwisów i aplikacji mobilnych, a także jakie są wady i zalety tej technologii. Praca ma charakter opisowo-analityczny; porusza zarówno aspekty ekonomiczne, technologiczne, jak i prawno-administracyjne związane z technologią blockchain w Japonii.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wisła, Rafał - 132652
dc.contributor.authorpl
Trubiichuk, Roman
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wisła, Rafał - 132652
dc.contributor.reviewerpl
Berbeka, Krzysztof
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:07:27Z
dc.date.available
2020-11-01T23:07:27Z
dc.date.submittedpl
2020-10-26
dc.fieldofstudypl
ekonomia międzynarodowa
dc.identifier.apdpl
diploma-138344-231866
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252050
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Innovation process – Japan’s banking sector – Blockchain - Blockchain and regulations in Japan
dc.subject.plpl
Proces innowacji - Sektor bankowy w Japonii – Blockchain - Blockchain i regulację w Japonii
dc.titlepl
TECHNOLOGIA BLOCKCHAIN JAKO CZYNNIK ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI W SEKTORZE BANKOWYM JAPONII
dc.title.alternativepl
Blockchain technology as a factor for innovation development in Japan’s banking sector.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
29
Views per month
Views per city
Warsaw
9
Krakow
3
Otwock
3
Dublin
2
Gdansk
2
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Dziemiany
1

No access

No Thumbnail Available