Teaching English with Skype: an Analysis of Technological-Pedagogical Strategies

master
dc.abstract.enThe main aim of the thesis was to present the digital and pedagogical strategies used during teaching English with Skype, reveal the difficulties, limitations and pitfalls the teachers and learners may encounter, present methods to resolve them and the general students’ perceptions of learning English with Skype. The literature review introduces general definitions of terms related to the subject of the thesis, defines distance education as a complex teaching form that uses technology as a medium of communication, describes synchronous and asynchronous learning as the two most frequently mentioned subcategories of distance learning and points to the changes in the approach to distance learning. Furthermore, it presents the benefits of distance education such as self-paced learning, together with the difficulties such as line breaks.My research aims at observing and evaluating the methods and functions used during the lessons taking as the vantage point the well-known TPACK model of teaching with technologies. Nine English students, from beginner to intermediate, have agreed to have their lessons recorded. In order to discover the digital tools and pedagogical strategies that were used as well as the difficulties arose during the lesson, the recordings of the videos have been transcribed and examined. The purpose of the questionnaire was to examine the difficulties faced by students as well as to analyse the applications and tools used during the lesson and their usefulness. In addition, the questionnaire reveals the level of student satisfaction with learning English through Skype. Interviews with three students were intended to provide more detailed explanations and detailed answers to the questions in the survey. The results of the study demonstrate that students are satisfied with the learning outcomes. Skype is an effective tool for learning English. During the lessons, the learners used the screen sharing, the chat function as well as Microsoft Word and PDF documents. What is more, the learners considered other possibilities such as adding comments to text, highlighting relevant information or using online dictionaries as facilitating the learning process. While analysing the possible pitfalls, the students recognized the failure to connect the first time as the most frequent difficulty. Making notes on the computer and poor quality of images were listed as another inconvenience of using Skype for learning English. Although technology proved to be an effective tool for teaching English, the limitations of each application should be considered before preparing the lesson. Therefore, the teacher must consider not only teaching strategies but also the impact of technology on the selection of appropriate teaching methods.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest przedstawienie strategii cyfrowych i pedagogicznych stosowanych podczas nauczania języka angielskiego online poprzez platformę Skype. Praca zawiera także opis trudności, które mogą pojawić się podczas lekcji i metody ich przezwyciężania. Analizie poddano także opinie uczniów na temat nauki języka angielskiego w sposób zdalny. W literaturze, kształcenie na odległość jest definiowane jako złożona forma nauczania, która wykorzystuje technologię jako środek komunikacji. Można zaobserwować jej dwie główne formy – nauczanie synchroniczne i asynchroniczne. Liczne badania przedstawiają korzyści płynące z kształcenia na odległość, takie jak samodzielne uczenie się, ale również wskazują na trudności i ograniczenia mogące się pojawić podczas lekcji, np. przerwanie połączenia. Opisane badanie ewaluacyjne skupia się na obserwacji oraz ocenie metod i funkcji aplikacji Skype używanych podczas lekcji. Ewaluacja dokonana w niniejszej pracy oparta jest na znanym modelu TPACK opisującym umiejętności niezbędne w nauczaniu za pomocą technologii. Dziewięciu uczniów języka angielskiego, od początkujących do średnio zaawansowanych, wyraziło zgodę na nagranie lekcji. W celu zbadania jakie narzędzia cyfrowe i strategie pedagogiczne zostały zastosowane oraz jakie trudności pojawiły się podczas lekcji wideo zostały poddane transkrypcji oraz analizie. Celem kwestionariusza było zbadanie trudności, z jakimi borykali się uczniowie, jak również zanalizowanie programów i narzędzi używanych podczas lekcji oraz ich przydatności. Ponadto w kwestionariuszu zbadano poziom zadowolenia uczniów z nauki języka angielskiego. Wywiady przeprowadzone z trojgiem uczniów miały za zadanie uzyskanie bardziej szczegółowych odpowiedzi. Wyniki badań wykazały, iż uczniowie są zadowoleni z nauki języka angielskiego przez Skype, do nauki wykorzystują między innymi funkcję dzielenia obrazu i czatu, aplikację Microsoft Word oraz dokumenty PDF. Korzystają również ze słowników internetowych i opcji dodawania komentarzy. Trudności, które wskazali uczniowie to niemożność nawiązania połączenia za pierwszym razem oraz niedogodność robienia notatek na komputerze Podczas lekcji pokazane zostały również ograniczenia innych aplikacji, na przykład brak możliwości dodawania tekstu do plików w formacie PDF oraz ich wpływ na przebieg zajęć. W związku z tym nauczyciel przed prowadzeniem lekcji powinien wziąć pod uwagę nie tylko strategie nauczania lecz także ograniczenia technologiczne w celu wyeliminowania potencjalnych błędów i trudności.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKleban, Marcin - 185600 pl
dc.contributor.authorNowicka, Izabelapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerKleban, Marcin - 185600 pl
dc.contributor.reviewerKusiak-Pisowacka, Monika - 129792 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:06:43Z
dc.date.available2020-11-01T23:06:43Z
dc.date.submitted2020-10-27pl
dc.fieldofstudyfilologia angielskapl
dc.identifier.apddiploma-137510-249582pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252042
dc.languageengpl
dc.subject.endistance learning, teaching English with Skype, other useful programmes and functions, TPACK model, technological-pedagogical strategiespl
dc.subject.plnauczanie na odległość, nauczanie języka angielskiego przez Skype, inne przydatne programy i funkcje, model TPACK, strategie technologiczno-pedagogiczne nauczania j. angielskiego przez Skypepl
dc.titleTeaching English with Skype: an Analysis of Technological-Pedagogical Strategiespl
dc.title.alternativeNauczanie języka angielskiego przez Skype: analiza strategii technologiczno-pedagogicznychpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main aim of the thesis was to present the digital and pedagogical strategies used during teaching English with Skype, reveal the difficulties, limitations and pitfalls the teachers and learners may encounter, present methods to resolve them and the general students’ perceptions of learning English with Skype. The literature review introduces general definitions of terms related to the subject of the thesis, defines distance education as a complex teaching form that uses technology as a medium of communication, describes synchronous and asynchronous learning as the two most frequently mentioned subcategories of distance learning and points to the changes in the approach to distance learning. Furthermore, it presents the benefits of distance education such as self-paced learning, together with the difficulties such as line breaks.My research aims at observing and evaluating the methods and functions used during the lessons taking as the vantage point the well-known TPACK model of teaching with technologies. Nine English students, from beginner to intermediate, have agreed to have their lessons recorded. In order to discover the digital tools and pedagogical strategies that were used as well as the difficulties arose during the lesson, the recordings of the videos have been transcribed and examined. The purpose of the questionnaire was to examine the difficulties faced by students as well as to analyse the applications and tools used during the lesson and their usefulness. In addition, the questionnaire reveals the level of student satisfaction with learning English through Skype. Interviews with three students were intended to provide more detailed explanations and detailed answers to the questions in the survey. The results of the study demonstrate that students are satisfied with the learning outcomes. Skype is an effective tool for learning English. During the lessons, the learners used the screen sharing, the chat function as well as Microsoft Word and PDF documents. What is more, the learners considered other possibilities such as adding comments to text, highlighting relevant information or using online dictionaries as facilitating the learning process. While analysing the possible pitfalls, the students recognized the failure to connect the first time as the most frequent difficulty. Making notes on the computer and poor quality of images were listed as another inconvenience of using Skype for learning English. Although technology proved to be an effective tool for teaching English, the limitations of each application should be considered before preparing the lesson. Therefore, the teacher must consider not only teaching strategies but also the impact of technology on the selection of appropriate teaching methods.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest przedstawienie strategii cyfrowych i pedagogicznych stosowanych podczas nauczania języka angielskiego online poprzez platformę Skype. Praca zawiera także opis trudności, które mogą pojawić się podczas lekcji i metody ich przezwyciężania. Analizie poddano także opinie uczniów na temat nauki języka angielskiego w sposób zdalny. W literaturze, kształcenie na odległość jest definiowane jako złożona forma nauczania, która wykorzystuje technologię jako środek komunikacji. Można zaobserwować jej dwie główne formy – nauczanie synchroniczne i asynchroniczne. Liczne badania przedstawiają korzyści płynące z kształcenia na odległość, takie jak samodzielne uczenie się, ale również wskazują na trudności i ograniczenia mogące się pojawić podczas lekcji, np. przerwanie połączenia. Opisane badanie ewaluacyjne skupia się na obserwacji oraz ocenie metod i funkcji aplikacji Skype używanych podczas lekcji. Ewaluacja dokonana w niniejszej pracy oparta jest na znanym modelu TPACK opisującym umiejętności niezbędne w nauczaniu za pomocą technologii. Dziewięciu uczniów języka angielskiego, od początkujących do średnio zaawansowanych, wyraziło zgodę na nagranie lekcji. W celu zbadania jakie narzędzia cyfrowe i strategie pedagogiczne zostały zastosowane oraz jakie trudności pojawiły się podczas lekcji wideo zostały poddane transkrypcji oraz analizie. Celem kwestionariusza było zbadanie trudności, z jakimi borykali się uczniowie, jak również zanalizowanie programów i narzędzi używanych podczas lekcji oraz ich przydatności. Ponadto w kwestionariuszu zbadano poziom zadowolenia uczniów z nauki języka angielskiego. Wywiady przeprowadzone z trojgiem uczniów miały za zadanie uzyskanie bardziej szczegółowych odpowiedzi. Wyniki badań wykazały, iż uczniowie są zadowoleni z nauki języka angielskiego przez Skype, do nauki wykorzystują między innymi funkcję dzielenia obrazu i czatu, aplikację Microsoft Word oraz dokumenty PDF. Korzystają również ze słowników internetowych i opcji dodawania komentarzy. Trudności, które wskazali uczniowie to niemożność nawiązania połączenia za pierwszym razem oraz niedogodność robienia notatek na komputerze Podczas lekcji pokazane zostały również ograniczenia innych aplikacji, na przykład brak możliwości dodawania tekstu do plików w formacie PDF oraz ich wpływ na przebieg zajęć. W związku z tym nauczyciel przed prowadzeniem lekcji powinien wziąć pod uwagę nie tylko strategie nauczania lecz także ograniczenia technologiczne w celu wyeliminowania potencjalnych błędów i trudności.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kleban, Marcin - 185600
dc.contributor.authorpl
Nowicka, Izabela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Kleban, Marcin - 185600
dc.contributor.reviewerpl
Kusiak-Pisowacka, Monika - 129792
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:06:43Z
dc.date.available
2020-11-01T23:06:43Z
dc.date.submittedpl
2020-10-27
dc.fieldofstudypl
filologia angielska
dc.identifier.apdpl
diploma-137510-249582
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252042
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
distance learning, teaching English with Skype, other useful programmes and functions, TPACK model, technological-pedagogical strategies
dc.subject.plpl
nauczanie na odległość, nauczanie języka angielskiego przez Skype, inne przydatne programy i funkcje, model TPACK, strategie technologiczno-pedagogiczne nauczania j. angielskiego przez Skype
dc.titlepl
Teaching English with Skype: an Analysis of Technological-Pedagogical Strategies
dc.title.alternativepl
Nauczanie języka angielskiego przez Skype: analiza strategii technologiczno-pedagogicznych
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Dublin
3
Wroclaw
3
Beimiao
1
Boardman
1
Krakow
1
Phoenix
1

No access

No Thumbnail Available