Motivation of Polish high school students during English as a foreign language classes

master
dc.abstract.enIn the current times dominated by learner-centred approach to teaching, teachers and applied linguists recognise the significance of motivation in the field of second language acquisition. Not only does it impact students’ willingness to study the language but also may reduce their anxiety to use the language outside of classroom. This thesis investigates which factors affect students’ attitudes towards English language and English classes, but also which motivational strategies, as reported by students and teachers, are effective in the in-class environment. The study was conducted in various groups of students of first, second and third year of high school. Four research tools were used to answer the objectives of this research, including the adapted version of the Attitude/Motivational Test Battery, class observation, post-class questionnaires and teacher interview. Based on the results of the research, it is clear that both intrinsic and extrinsic factors have effect on learners’ motivation to study English. Strategies focused on learning situation impact students’ motivation and attitudes during the in-class activities and participation. More attention in classroom instruction needs to be paid, however, to sociocultural references and individual learners’ needs and abilities.pl
dc.abstract.plW obecnych czasach zdominowanych przez nauczanie skoncentrowane na uczniu, nauczyciele oraz językoznawcy coraz częściej rozpoznają istotę motywacji w obszarze przyswajania języka obcego. Badana motywacja nie tylko wpływa na chęć uczniów do nauki języka, ale także może zmniejszyć stres wynikający z używania języka obcego w środowisku poza klasą szkolną. Przedstawiona praca sprawdza jakie czynniki wpływają na stosunek uczniów wzglądem języka angielskiego oraz zajęć z tego języka w klasie szkolnej, ale także jakie strategie motywacyjne odnotowane przez uczniów i nauczycieli są skuteczne w środowisku klasy. Badanie zostało przeprowadzone w różnych grupach uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich liceum ogólnokształcącego. Celem uzyskania odpowiedzi na postawione pytania badawcze, posłużono się następującymi narzędziami: odpowiednio przystosowany kwestionariusz badający postawy i motywację uczniów, obserwacja zajęć lekcyjnych, ankiety wypełniane po zajęciach oraz wywiad z nauczycielem. Na podstawie wyników badania jasno widać, że zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne czynniki wpływają na motywację uczniów do nauki języka angielskiego. Techniki motywacyjne koncentrujące się na sytuacji nauczania mają wpływ na motywację uczniów i ich postawy podczas lekcyjnych aktywności czy samego uczestniczenia w zajęciach. Mówiąc o motywacyjnych strategiach, należy jednak zwrócić większą uwagę na odniesienia do społeczno-kulturowych aspektów języka angielskiego oraz na indywidualne potrzeby i możliwości uczniów.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorTrepczyńska, Magdalenapl
dc.contributor.authorSedlaczek, Ewapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerTrepczyńska, Magdalenapl
dc.contributor.reviewerKusiak-Pisowacka, Monika - 129792 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:06:36Z
dc.date.available2020-11-01T23:06:36Z
dc.date.submitted2020-10-27pl
dc.fieldofstudyfilologia angielskapl
dc.identifier.apddiploma-137436-249804pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252040
dc.languageengpl
dc.subject.enMotivation, high school, English as a foreign language, Polish high schoolpl
dc.subject.plMotywacja, szkoła średnia, język angielski jako język obcy, polska szkoła średniapl
dc.titleMotivation of Polish high school students during English as a foreign language classespl
dc.title.alternativeMotywacja polskich uczniów szkoły średniej podczas zajęć języka angielskiego jako obcegopl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In the current times dominated by learner-centred approach to teaching, teachers and applied linguists recognise the significance of motivation in the field of second language acquisition. Not only does it impact students’ willingness to study the language but also may reduce their anxiety to use the language outside of classroom. This thesis investigates which factors affect students’ attitudes towards English language and English classes, but also which motivational strategies, as reported by students and teachers, are effective in the in-class environment. The study was conducted in various groups of students of first, second and third year of high school. Four research tools were used to answer the objectives of this research, including the adapted version of the Attitude/Motivational Test Battery, class observation, post-class questionnaires and teacher interview. Based on the results of the research, it is clear that both intrinsic and extrinsic factors have effect on learners’ motivation to study English. Strategies focused on learning situation impact students’ motivation and attitudes during the in-class activities and participation. More attention in classroom instruction needs to be paid, however, to sociocultural references and individual learners’ needs and abilities.
dc.abstract.plpl
W obecnych czasach zdominowanych przez nauczanie skoncentrowane na uczniu, nauczyciele oraz językoznawcy coraz częściej rozpoznają istotę motywacji w obszarze przyswajania języka obcego. Badana motywacja nie tylko wpływa na chęć uczniów do nauki języka, ale także może zmniejszyć stres wynikający z używania języka obcego w środowisku poza klasą szkolną. Przedstawiona praca sprawdza jakie czynniki wpływają na stosunek uczniów wzglądem języka angielskiego oraz zajęć z tego języka w klasie szkolnej, ale także jakie strategie motywacyjne odnotowane przez uczniów i nauczycieli są skuteczne w środowisku klasy. Badanie zostało przeprowadzone w różnych grupach uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich liceum ogólnokształcącego. Celem uzyskania odpowiedzi na postawione pytania badawcze, posłużono się następującymi narzędziami: odpowiednio przystosowany kwestionariusz badający postawy i motywację uczniów, obserwacja zajęć lekcyjnych, ankiety wypełniane po zajęciach oraz wywiad z nauczycielem. Na podstawie wyników badania jasno widać, że zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne czynniki wpływają na motywację uczniów do nauki języka angielskiego. Techniki motywacyjne koncentrujące się na sytuacji nauczania mają wpływ na motywację uczniów i ich postawy podczas lekcyjnych aktywności czy samego uczestniczenia w zajęciach. Mówiąc o motywacyjnych strategiach, należy jednak zwrócić większą uwagę na odniesienia do społeczno-kulturowych aspektów języka angielskiego oraz na indywidualne potrzeby i możliwości uczniów.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Trepczyńska, Magdalena
dc.contributor.authorpl
Sedlaczek, Ewa
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Trepczyńska, Magdalena
dc.contributor.reviewerpl
Kusiak-Pisowacka, Monika - 129792
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:06:36Z
dc.date.available
2020-11-01T23:06:36Z
dc.date.submittedpl
2020-10-27
dc.fieldofstudypl
filologia angielska
dc.identifier.apdpl
diploma-137436-249804
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252040
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
Motivation, high school, English as a foreign language, Polish high school
dc.subject.plpl
Motywacja, szkoła średnia, język angielski jako język obcy, polska szkoła średnia
dc.titlepl
Motivation of Polish high school students during English as a foreign language classes
dc.title.alternativepl
Motywacja polskich uczniów szkoły średniej podczas zajęć języka angielskiego jako obcego
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Skierniewice
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available