Znaleziska wyrobów fajansowych z obszaru Polski, Czech, Moraw i Słowacji z epoki brązu.

master
dc.abstract.enThe main subject and purpose of the present thesis is the collection and detailed analysis of the faience finds from the area of Poland, Czech Republic, Moravia and Slovakia from the Bronze Age. Issues concerning the origin of faience, the history of research, physicochemical analysis and comparison of Central European finds with glassware from Egypt, the Middle East and Western Europe. Detailed comparative analysis of the finds based on available sources. The chapter devoted to analytical techniques presents the latest methods of physicochemical research, such as Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (LA ICP-MS), Electron probe micro-analyzer (EPMA) and X-ray diffraction (XRD). Discussion of many problematic issues such as the origin of the European faience, the lack of residues of the faience workshop in Europe. Taking up the topic related to examples of faience imitations (glazed stones), presenting of the finds coexisting with faience, analysis of shapes and colours of faience artifacts from all described archaeological sites. Presentation of the most relevant conclusions such as: the local origin of the Central European faience (with a few exceptions in the form of Egyptian imports), the presence of more beads in the areas along the trade routes (with the exception of the Únětice culture).pl
dc.abstract.plGłównym przedmiotem i celem niniejszej pracy magisterskiej jest zbiór i szczegółowa analiza znalezisk fajansowych z obszaru Polski, Czech, Moraw i Słowacji z epoki brązu. Zagadnienia dotyczące pochodzenia fajansu, historii badań, analiz fizykochemicznych oraz porównanie znalezisk środkowoeuropejskich z wyrobami szklistymi Egiptu, Bliskiego Wschodu oraz Europy Zachodniej. Szczegółowa analiza porównawcza znalezisk na podstawie dostępnych źródeł. Rozdział poświęcony technikom analitycznym prezentuje najnowsze metody badań fizykochemicznych takie jak m.in.: spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie z mikropróbkowaniem za pomocą odparowania laserowego (LA ICP-MS), metoda elektronowej mikroanalizy rentgenowskiej (EPMA) oraz dyfrakcja rentgenowska XRD. Omówienie wielu kwestii problematycznych takich jak pochodzenie fajansu europejskiego, brak pozostałości pracowni fajansu w Europie. Podjęcie tematu związanego z przykładami imitacji fajansu (szkliwione kamienie), przedstawienie zabytków współwystępujących z fajansem, analiza kształtów oraz kolorów znalezisk fajansowych ze wszystkich opisanych stanowisk archeologicznych. Prezentacja najbardziej istotnych wniosków takich jak: lokalne pochodzenie fajansu środkowoeuropejskiego (z kilkoma wyjątkami w postaci importów egipskich), występowanie większej ilości paciorków na obszarach leżących wzdłuż szlaków handlowych (wyjątkiem kultura unietycka).pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPrzybyła, Marcin - 162019 pl
dc.contributor.authorSpólnik, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerPrzybyła, Marcin - 162019 pl
dc.contributor.reviewerBlajer, Wojciech - 127353 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:06:10Z
dc.date.available2020-11-01T23:06:10Z
dc.date.submitted2020-10-27pl
dc.fieldofstudyarcheologiapl
dc.identifier.apddiploma-136766-252500pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252037
dc.languagepolpl
dc.subject.enarchaeological culture, beads, Bronze Age, Central Europe, faience.pl
dc.subject.plepoka brązu, Europa Środkowa, fajans, kultura archeologiczna, paciorki.pl
dc.titleZnaleziska wyrobów fajansowych z obszaru Polski, Czech, Moraw i Słowacji z epoki brązu.pl
dc.title.alternativeFindings of faience products from Poland, the Czech Republic, Moravia and Slovakia from the Bronze Age.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main subject and purpose of the present thesis is the collection and detailed analysis of the faience finds from the area of Poland, Czech Republic, Moravia and Slovakia from the Bronze Age. Issues concerning the origin of faience, the history of research, physicochemical analysis and comparison of Central European finds with glassware from Egypt, the Middle East and Western Europe. Detailed comparative analysis of the finds based on available sources. The chapter devoted to analytical techniques presents the latest methods of physicochemical research, such as Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (LA ICP-MS), Electron probe micro-analyzer (EPMA) and X-ray diffraction (XRD). Discussion of many problematic issues such as the origin of the European faience, the lack of residues of the faience workshop in Europe. Taking up the topic related to examples of faience imitations (glazed stones), presenting of the finds coexisting with faience, analysis of shapes and colours of faience artifacts from all described archaeological sites. Presentation of the most relevant conclusions such as: the local origin of the Central European faience (with a few exceptions in the form of Egyptian imports), the presence of more beads in the areas along the trade routes (with the exception of the Únětice culture).
dc.abstract.plpl
Głównym przedmiotem i celem niniejszej pracy magisterskiej jest zbiór i szczegółowa analiza znalezisk fajansowych z obszaru Polski, Czech, Moraw i Słowacji z epoki brązu. Zagadnienia dotyczące pochodzenia fajansu, historii badań, analiz fizykochemicznych oraz porównanie znalezisk środkowoeuropejskich z wyrobami szklistymi Egiptu, Bliskiego Wschodu oraz Europy Zachodniej. Szczegółowa analiza porównawcza znalezisk na podstawie dostępnych źródeł. Rozdział poświęcony technikom analitycznym prezentuje najnowsze metody badań fizykochemicznych takie jak m.in.: spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie z mikropróbkowaniem za pomocą odparowania laserowego (LA ICP-MS), metoda elektronowej mikroanalizy rentgenowskiej (EPMA) oraz dyfrakcja rentgenowska XRD. Omówienie wielu kwestii problematycznych takich jak pochodzenie fajansu europejskiego, brak pozostałości pracowni fajansu w Europie. Podjęcie tematu związanego z przykładami imitacji fajansu (szkliwione kamienie), przedstawienie zabytków współwystępujących z fajansem, analiza kształtów oraz kolorów znalezisk fajansowych ze wszystkich opisanych stanowisk archeologicznych. Prezentacja najbardziej istotnych wniosków takich jak: lokalne pochodzenie fajansu środkowoeuropejskiego (z kilkoma wyjątkami w postaci importów egipskich), występowanie większej ilości paciorków na obszarach leżących wzdłuż szlaków handlowych (wyjątkiem kultura unietycka).
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Przybyła, Marcin - 162019
dc.contributor.authorpl
Spólnik, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Przybyła, Marcin - 162019
dc.contributor.reviewerpl
Blajer, Wojciech - 127353
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:06:10Z
dc.date.available
2020-11-01T23:06:10Z
dc.date.submittedpl
2020-10-27
dc.fieldofstudypl
archeologia
dc.identifier.apdpl
diploma-136766-252500
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252037
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
archaeological culture, beads, Bronze Age, Central Europe, faience.
dc.subject.plpl
epoka brązu, Europa Środkowa, fajans, kultura archeologiczna, paciorki.
dc.titlepl
Znaleziska wyrobów fajansowych z obszaru Polski, Czech, Moraw i Słowacji z epoki brązu.
dc.title.alternativepl
Findings of faience products from Poland, the Czech Republic, Moravia and Slovakia from the Bronze Age.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Krakow
3
Dublin
2
Niedomice
2
Wroclaw
2
Athens
1
Lodz
1
Shanghai
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available