Działalność kulturalno-oświatowa i zajęcia sportowe jako forma oddziaływania penitencjarnego na przykładzie Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich

master
dc.abstract.enThis Master's thesis deals with the topic of penitentiary treatment of convicted felons serving a prison sentence in Strzelce Opolskie Correctional Facility No 1. For author the key points in this field are as follows: impact of penitentiary treatment on change of prisoners’ previous mindsets, norms and behavior; general knowledge of rehabilitation and prisoners’ opinions on the effectiveness of rehabilitation as persons directly affected by its effects; level of interest in forms and methods of penitentiary treatment; influence of gender and education level of Prison Service Officers on the effectiveness of rehabilitation. For the analysis author used scientific articles, monographs, statistical data and the results of own research.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca magisterska traktuje o formach i metodach oddziaływań penitencjarnych na skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym Nr 1 w Strzelcach Opolskich. Dla autora kluczowymi stały się następujące zagadnienia: wpływ stosowanych w zakładach karnych form oddziaływań penitencjarnych na zmianę dotychczasowych poglądów, norm i zachowań wśród skazanych; poziom świadomości znaczenia pojęcia resocjalizacja oraz ocena skuteczności resocjalizacji w opinani więźniów jako osób bezpośrednio dotkniętych jej skutkami; poziom zainteresowania poszczególnymi formami zajęć penitencjarnych; wpływ płci i poziomu wykształcenia funkcjonariuszy Służby Więziennej na efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych. Do analizy posłużyły autorowi opracowania i artykuły naukowe, monografie oraz komentarze, dane statystyczne Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz wyniki badań własnych.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStańdo-Kawecka, Barbara - 132070 pl
dc.contributor.authorMalina, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerStańdo-Kawecka, Barbara - 132070 pl
dc.contributor.reviewerRaglewska, Joanna - 197368 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:06:06Z
dc.date.available2020-11-01T23:06:06Z
dc.date.submitted2020-10-22pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-136502-150617pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252036
dc.languagepolpl
dc.subject.enpenitentiary treatment, cultural and educational activity, rehabilitationpl
dc.subject.ploddziaływanie penitencjarne, działalność kulturalno-oświatowa, resocjalizacja,pl
dc.titleDziałalność kulturalno-oświatowa i zajęcia sportowe jako forma oddziaływania penitencjarnego na przykładzie Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskichpl
dc.title.alternativeCultural, educational and sports activities as a form of penitentiary treatment on the example of Strzelce Opolskie Correctional Facility No 1pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This Master's thesis deals with the topic of penitentiary treatment of convicted felons serving a prison sentence in Strzelce Opolskie Correctional Facility No 1. For author the key points in this field are as follows: impact of penitentiary treatment on change of prisoners’ previous mindsets, norms and behavior; general knowledge of rehabilitation and prisoners’ opinions on the effectiveness of rehabilitation as persons directly affected by its effects; level of interest in forms and methods of penitentiary treatment; influence of gender and education level of Prison Service Officers on the effectiveness of rehabilitation. For the analysis author used scientific articles, monographs, statistical data and the results of own research.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca magisterska traktuje o formach i metodach oddziaływań penitencjarnych na skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym Nr 1 w Strzelcach Opolskich. Dla autora kluczowymi stały się następujące zagadnienia: wpływ stosowanych w zakładach karnych form oddziaływań penitencjarnych na zmianę dotychczasowych poglądów, norm i zachowań wśród skazanych; poziom świadomości znaczenia pojęcia resocjalizacja oraz ocena skuteczności resocjalizacji w opinani więźniów jako osób bezpośrednio dotkniętych jej skutkami; poziom zainteresowania poszczególnymi formami zajęć penitencjarnych; wpływ płci i poziomu wykształcenia funkcjonariuszy Służby Więziennej na efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych. Do analizy posłużyły autorowi opracowania i artykuły naukowe, monografie oraz komentarze, dane statystyczne Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz wyniki badań własnych.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stańdo-Kawecka, Barbara - 132070
dc.contributor.authorpl
Malina, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Stańdo-Kawecka, Barbara - 132070
dc.contributor.reviewerpl
Raglewska, Joanna - 197368
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:06:06Z
dc.date.available
2020-11-01T23:06:06Z
dc.date.submittedpl
2020-10-22
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-136502-150617
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252036
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
penitentiary treatment, cultural and educational activity, rehabilitation
dc.subject.plpl
oddziaływanie penitencjarne, działalność kulturalno-oświatowa, resocjalizacja,
dc.titlepl
Działalność kulturalno-oświatowa i zajęcia sportowe jako forma oddziaływania penitencjarnego na przykładzie Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich
dc.title.alternativepl
Cultural, educational and sports activities as a form of penitentiary treatment on the example of Strzelce Opolskie Correctional Facility No 1
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
102
Views per month
Views per city
Warsaw
20
Lodz
7
Krakow
6
Olsztyn
6
Katowice
4
Poznan
4
Wroclaw
4
Bogatynia
2
Dublin
2
Gdansk
2

No access

No Thumbnail Available