Prezentacje aktu pisania w twórczości poetyckiej Williama Cowpera i Franciszka Dionizego Kniaźnina

master
dc.abstract.enThe aim of present M.A. thesis was a comparative analysis of metapoetic gestures in works of William Coper and Franciszek Dionizy Kniaźnin. The first part features a discussing of british and polish eighteenth-century aesthetic and literary theories. The second one is concerd with interpretation of poetic compositions with particular emphasis on presentations of the act of writing.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy była analiza porównawcza metapoetyckich gestów w twórczości Williama Cowpera i Franciszka Dionizego Kniaźnina. Pierwszy rozdział pracy zawiera omówienie wypowiedzi estetycznoliterackich przedstawicieli brytyjskiego i polskiego oświecenia, w których poruszają oni zagadnienia związane z procesem odbioru, znaczeniem tradycji literackiej i granicami wolności twórczej. Kolejne rozdziały poświęcone są analizie utworów poetyckich obu autorów, w których zestawione zostają ich metody poetyckiej autokreacji.pl
dc.affiliationOśrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorSiwiec, Magdalena - 131889 pl
dc.contributor.authorDuliban, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/SDOMISHpl
dc.contributor.reviewerPuchalska, Iwona - 131586 pl
dc.contributor.reviewerSiwiec, Magdalena - 131889 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:05:48Z
dc.date.available2020-11-01T23:05:48Z
dc.date.submitted2020-10-28pl
dc.fieldofstudypolonistyka - komparatystyka w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznychpl
dc.identifier.apddiploma-134993-163417pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252035
dc.languagepolpl
dc.subject.enclassicism eighteenth-century poetry theories of genius enlightenment eighteenth-century aestheticspl
dc.subject.plklasycyzm poezja osiemnastowieczna teorie geniuszu oświecenie osiemnastowieczne teorie estetycznepl
dc.titlePrezentacje aktu pisania w twórczości poetyckiej Williama Cowpera i Franciszka Dionizego Kniaźninapl
dc.title.alternativePresentations of the Act of Writing in Poetical Works of William Cowper and Franciszek Dionizy Kniaźninpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of present M.A. thesis was a comparative analysis of metapoetic gestures in works of William Coper and Franciszek Dionizy Kniaźnin. The first part features a discussing of british and polish eighteenth-century aesthetic and literary theories. The second one is concerd with interpretation of poetic compositions with particular emphasis on presentations of the act of writing.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy była analiza porównawcza metapoetyckich gestów w twórczości Williama Cowpera i Franciszka Dionizego Kniaźnina. Pierwszy rozdział pracy zawiera omówienie wypowiedzi estetycznoliterackich przedstawicieli brytyjskiego i polskiego oświecenia, w których poruszają oni zagadnienia związane z procesem odbioru, znaczeniem tradycji literackiej i granicami wolności twórczej. Kolejne rozdziały poświęcone są analizie utworów poetyckich obu autorów, w których zestawione zostają ich metody poetyckiej autokreacji.
dc.affiliationpl
Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Siwiec, Magdalena - 131889
dc.contributor.authorpl
Duliban, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/SDOMISH
dc.contributor.reviewerpl
Puchalska, Iwona - 131586
dc.contributor.reviewerpl
Siwiec, Magdalena - 131889
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:05:48Z
dc.date.available
2020-11-01T23:05:48Z
dc.date.submittedpl
2020-10-28
dc.fieldofstudypl
polonistyka - komparatystyka w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
dc.identifier.apdpl
diploma-134993-163417
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252035
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
classicism eighteenth-century poetry theories of genius enlightenment eighteenth-century aesthetics
dc.subject.plpl
klasycyzm poezja osiemnastowieczna teorie geniuszu oświecenie osiemnastowieczne teorie estetyczne
dc.titlepl
Prezentacje aktu pisania w twórczości poetyckiej Williama Cowpera i Franciszka Dionizego Kniaźnina
dc.title.alternativepl
Presentations of the Act of Writing in Poetical Works of William Cowper and Franciszek Dionizy Kniaźnin
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Dublin
2
Wroclaw
2
Nowogard
1
Welzheim
1

No access

No Thumbnail Available