Efektywna komunikacja w organizacji a wynik finansowy - studium przypadku mikroprzedsiębiorstwa z branży rekrutacyjnej

master
dc.abstract.enInternal communication in company, it’s forming strategy, impact on effectiveness is a often issue in many scientific consideration. Theoretical part of this dissertation include definitions of communication and parts of communication process. Author presented also notion of internal communication in company, directions and also how internal communication is combined with personal management within organization.Next, author presented existing researches, case studies, which were exploring the impact of internal communication to effectiveness of organizations. Those researches helped to create hypothesis, which allowed to analyze the problem. The main goal was to identify the correlation between evaluation of internal communication by employees and assessing the impact of this evaluation to effectiveness of organization. The method, that was chosen for the study is questionnaire. Study contained a survey, that was filled by workers from two recruiting company.pl
dc.abstract.plKomunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie, kształtowanie jej strategi, jej wpływ na efektywność przedsiębiorstwa jest tematem wielu naukowych rozważań. W części teoretycznej niniejszej pracy została omówiona definicja komunikacji oraz zostały opisane składniki tego procesu. Przybliżono również pojęcie komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, kierunki komunikowania się oraz aspekt powiązania procesu komunikacji wewnętrznej z procesem zarządzania zasobami ludzkimi.Dalej, przedstawiono również dane zastane (wyniki badań sondażowych oraz studia przypadku) ilustrujące wpływ komunikacji wewnętrznej na efektywność przedsiębiorstwa. Wykorzystano je do tworzenia pytań badawczych oraz kwestionariusza ankiety przeprowadzonej wśród pracowników dwóch przedsiębiorstw z branży rekrutacji zewnętrznej. Głównym celem pracy było sprawdzenie, czy ocena komunikacji wewnętrznej przez pracowników wpływa na efektywność przedsiębiorstwa.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSławik, Annapl
dc.contributor.authorŚwieczak, Piotrpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSławik, Annapl
dc.contributor.reviewerNoworol, Czesław - 131075 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:05:03Z
dc.date.available2020-11-01T23:05:03Z
dc.date.submitted2020-10-29pl
dc.fieldofstudyrachunkowość i zarządzanie finansamipl
dc.identifier.apddiploma-132919-251826pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252028
dc.languagepolpl
dc.subject.eninternal communication – effectiveness – communication strategypl
dc.subject.plkomunikacja wewnętrzna – efektywność ekonomiczna – strategia komunikacjipl
dc.titleEfektywna komunikacja w organizacji a wynik finansowy - studium przypadku mikroprzedsiębiorstwa z branży rekrutacyjnejpl
dc.title.alternativeEffectiveness of internal communication and business results – a case study of recruiting companiespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Internal communication in company, it’s forming strategy, impact on effectiveness is a often issue in many scientific consideration. Theoretical part of this dissertation include definitions of communication and parts of communication process. Author presented also notion of internal communication in company, directions and also how internal communication is combined with personal management within organization.Next, author presented existing researches, case studies, which were exploring the impact of internal communication to effectiveness of organizations. Those researches helped to create hypothesis, which allowed to analyze the problem. The main goal was to identify the correlation between evaluation of internal communication by employees and assessing the impact of this evaluation to effectiveness of organization. The method, that was chosen for the study is questionnaire. Study contained a survey, that was filled by workers from two recruiting company.
dc.abstract.plpl
Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie, kształtowanie jej strategi, jej wpływ na efektywność przedsiębiorstwa jest tematem wielu naukowych rozważań. W części teoretycznej niniejszej pracy została omówiona definicja komunikacji oraz zostały opisane składniki tego procesu. Przybliżono również pojęcie komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, kierunki komunikowania się oraz aspekt powiązania procesu komunikacji wewnętrznej z procesem zarządzania zasobami ludzkimi.Dalej, przedstawiono również dane zastane (wyniki badań sondażowych oraz studia przypadku) ilustrujące wpływ komunikacji wewnętrznej na efektywność przedsiębiorstwa. Wykorzystano je do tworzenia pytań badawczych oraz kwestionariusza ankiety przeprowadzonej wśród pracowników dwóch przedsiębiorstw z branży rekrutacji zewnętrznej. Głównym celem pracy było sprawdzenie, czy ocena komunikacji wewnętrznej przez pracowników wpływa na efektywność przedsiębiorstwa.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sławik, Anna
dc.contributor.authorpl
Świeczak, Piotr
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Sławik, Anna
dc.contributor.reviewerpl
Noworol, Czesław - 131075
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:05:03Z
dc.date.available
2020-11-01T23:05:03Z
dc.date.submittedpl
2020-10-29
dc.fieldofstudypl
rachunkowość i zarządzanie finansami
dc.identifier.apdpl
diploma-132919-251826
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252028
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
internal communication – effectiveness – communication strategy
dc.subject.plpl
komunikacja wewnętrzna – efektywność ekonomiczna – strategia komunikacji
dc.titlepl
Efektywna komunikacja w organizacji a wynik finansowy - studium przypadku mikroprzedsiębiorstwa z branży rekrutacyjnej
dc.title.alternativepl
Effectiveness of internal communication and business results – a case study of recruiting companies
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
71
Views per month
Views per city
Warsaw
13
Poznan
12
Bialystok
5
Lodz
4
Wroclaw
4
Bielsko-Biala
3
Ruda Śląska
3
Dublin
2
Szczecin
2
Tychy
2

No access

No Thumbnail Available