ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W BRANŻY BUDOWLANEJ NA PRZYKŁADZIE MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. W POLSCE I SPÓŁKI HOLDINGOWEJ „KYIVMISKBUD” S.A. NA UKRAINIE

master
dc.abstract.enThe efficiency of the construction process and timely contract performance depend on the rational management of the enterprise’s financial sources. The selection of optimal sources of financing is one of the most important factors which has impact on conducting business activities at each stage of the company’s operation and development. The purpose of this thesis was to present the currently available sources of financing business activities and to analyze construction companies in Poland and Ukraine in 2010–2018. The sources of financing the company's capital have been presented, distinguishing between equity and borrow capital. Forms and strategies of financing specific joint-stock construction industry companies have been described in selected countries in 2014-2018.The financial condition of enterprises has been also assessed with the use of profitability, financial liquidity and operational efficiency ratios.pl
dc.abstract.plEfektywność procesu budownictwa, terminowe wykonanie kontraktu zależy od racjonalnego finansowania działalności gospodarczej firm budowlanych. Wobec tego wybór optymalnych źródeł finansowania jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na prowadzenie działalności na każdym etapie funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa.W niniejszej pracy magisterskiej przedstawiono dostępne obecnie źródła finansowania działalności gospodarczej. Zasadniczym celem pracy było przedstawienie struktury finansowania przedsiębiorstw budowlanych w Polsce i na Ukrainie w latach 2010-2018. Przeanalizowano finansowanie podmiotów gospodarczych w danym sektorze poprzez źródła kapitałów własnych i źródła kapitałów obcych. Ponadto poddano analizie dane finansowe, dotyczące form i strategii finansowania konkretnych spółek akcyjnych branży budowlanej w wybranych krajach w latach 2014-2018, przedstawiono różnice oraz określono przyczyny powstałych rozbieżności. Dokonano również oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw przy wykorzystaniu wskaźników rentowności, płynności finansowej oraz sprawności działania.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.contributor.authorKulczycka, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.contributor.reviewerGancarczyk, Martapl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:04:41Z
dc.date.available2020-11-01T23:04:41Z
dc.date.submitted2020-10-14pl
dc.fieldofstudyrachunkowość i zarządzanie finansamipl
dc.identifier.apddiploma-132587-251057pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252024
dc.languagepolpl
dc.subject.enasset - sources of funding - financing structure - strategy of financing business activity - construction companiespl
dc.subject.plkapitał - źródła finansowania - struktura finansowania - strategia finansowania działalności gospodarczej - przedsiębiorstwa budowlanepl
dc.titleŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W BRANŻY BUDOWLANEJ NA PRZYKŁADZIE MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. W POLSCE I SPÓŁKI HOLDINGOWEJ „KYIVMISKBUD” S.A. NA UKRAINIEpl
dc.title.alternativeTHE SOURCES OF FINANCING IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY ON THE EXAMPLE OF MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE IN POLAND AND HOLDING COMPANY "KYIVMISKBUD" IN UKRAINEpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The efficiency of the construction process and timely contract performance depend on the rational management of the enterprise’s financial sources. The selection of optimal sources of financing is one of the most important factors which has impact on conducting business activities at each stage of the company’s operation and development. The purpose of this thesis was to present the currently available sources of financing business activities and to analyze construction companies in Poland and Ukraine in 2010–2018. The sources of financing the company's capital have been presented, distinguishing between equity and borrow capital. Forms and strategies of financing specific joint-stock construction industry companies have been described in selected countries in 2014-2018.The financial condition of enterprises has been also assessed with the use of profitability, financial liquidity and operational efficiency ratios.
dc.abstract.plpl
Efektywność procesu budownictwa, terminowe wykonanie kontraktu zależy od racjonalnego finansowania działalności gospodarczej firm budowlanych. Wobec tego wybór optymalnych źródeł finansowania jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na prowadzenie działalności na każdym etapie funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa.W niniejszej pracy magisterskiej przedstawiono dostępne obecnie źródła finansowania działalności gospodarczej. Zasadniczym celem pracy było przedstawienie struktury finansowania przedsiębiorstw budowlanych w Polsce i na Ukrainie w latach 2010-2018. Przeanalizowano finansowanie podmiotów gospodarczych w danym sektorze poprzez źródła kapitałów własnych i źródła kapitałów obcych. Ponadto poddano analizie dane finansowe, dotyczące form i strategii finansowania konkretnych spółek akcyjnych branży budowlanej w wybranych krajach w latach 2014-2018, przedstawiono różnice oraz określono przyczyny powstałych rozbieżności. Dokonano również oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw przy wykorzystaniu wskaźników rentowności, płynności finansowej oraz sprawności działania.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.contributor.authorpl
Kulczycka, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.contributor.reviewerpl
Gancarczyk, Marta
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:04:41Z
dc.date.available
2020-11-01T23:04:41Z
dc.date.submittedpl
2020-10-14
dc.fieldofstudypl
rachunkowość i zarządzanie finansami
dc.identifier.apdpl
diploma-132587-251057
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252024
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
asset - sources of funding - financing structure - strategy of financing business activity - construction companies
dc.subject.plpl
kapitał - źródła finansowania - struktura finansowania - strategia finansowania działalności gospodarczej - przedsiębiorstwa budowlane
dc.titlepl
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W BRANŻY BUDOWLANEJ NA PRZYKŁADZIE MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. W POLSCE I SPÓŁKI HOLDINGOWEJ „KYIVMISKBUD” S.A. NA UKRAINIE
dc.title.alternativepl
THE SOURCES OF FINANCING IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY ON THE EXAMPLE OF MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE IN POLAND AND HOLDING COMPANY "KYIVMISKBUD" IN UKRAINE
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
89
Views per month
Views per city
Warsaw
19
Krakow
6
Katowice
4
Wroclaw
4
Czluchow
3
Gmina Morawica
3
Lublin
3
Poznan
3
Dublin
2
Gdansk
2

No access

No Thumbnail Available