Identyfikacja elementów marketingu mix i sposobów ich dopasowania na wybranych rynkach

master
dc.abstract.enA company wishing to introduce its products or services to a previously selected market, must not only take into account legal requirements, but also the culture and traditions of potential consumers. It is a much more difficult process if a company decides to introduce a unified product to different markets that are not alike in any way. It can be said that it is a huge challenge for the company to adjust not only the product, but also advertising, promotions and prices to various recipients. This paper presents the way IKEA, by introducing slight modifications to the offered products, adapted to a diverse group of recipients.pl
dc.abstract.plPrzedsiębiorstwo chcąc wprowadzić swoje produkty czy też usługi na wcześniej wybrany rynek musi wziąć pod uwagę nie tylko wymogi prawne, ale również kulturę i tradycje potencjalnych konsumentów. Jest to proces o wiele trudniejszy, jeżeli firma postanowi wprowadzić ujednolicony produkt na różne rynki, które nie są do siebie podobne pod żadnym względem. Można powiedzieć, że jest to ogromne wyzwanie dla przedsiębiorstwa, aby dostosować nie tylko produkt, ale również reklamę, promocje oraz ceny do różnorodnych odbiorców. W niniejszej pracy przedstawiono sposób w jaki firma IKEA wprowadzając drobne modyfikacje do oferowanego asortymentu dopasowała się do zróżnicowanego grona konsumentów.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.authorKasza, Klaudiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:03:53Z
dc.date.available2020-11-01T23:03:53Z
dc.date.submitted2020-10-28pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyfinanse i controllingpl
dc.identifier.apddiploma-132101-251353pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252015
dc.languagepolpl
dc.subject.enmarketing mix – IKEA – international market – consumerpl
dc.subject.plmarketing mix – IKEA – rynek międzynarodowy – konsumentpl
dc.titleIdentyfikacja elementów marketingu mix i sposobów ich dopasowania na wybranych rynkachpl
dc.title.alternativeIdentification of marketing mix elements and methods of adjusting them on selected marketspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
A company wishing to introduce its products or services to a previously selected market, must not only take into account legal requirements, but also the culture and traditions of potential consumers. It is a much more difficult process if a company decides to introduce a unified product to different markets that are not alike in any way. It can be said that it is a huge challenge for the company to adjust not only the product, but also advertising, promotions and prices to various recipients. This paper presents the way IKEA, by introducing slight modifications to the offered products, adapted to a diverse group of recipients.
dc.abstract.plpl
Przedsiębiorstwo chcąc wprowadzić swoje produkty czy też usługi na wcześniej wybrany rynek musi wziąć pod uwagę nie tylko wymogi prawne, ale również kulturę i tradycje potencjalnych konsumentów. Jest to proces o wiele trudniejszy, jeżeli firma postanowi wprowadzić ujednolicony produkt na różne rynki, które nie są do siebie podobne pod żadnym względem. Można powiedzieć, że jest to ogromne wyzwanie dla przedsiębiorstwa, aby dostosować nie tylko produkt, ale również reklamę, promocje oraz ceny do różnorodnych odbiorców. W niniejszej pracy przedstawiono sposób w jaki firma IKEA wprowadzając drobne modyfikacje do oferowanego asortymentu dopasowała się do zróżnicowanego grona konsumentów.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.authorpl
Kasza, Klaudia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:03:53Z
dc.date.available
2020-11-01T23:03:53Z
dc.date.submittedpl
2020-10-28
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
finanse i controlling
dc.identifier.apdpl
diploma-132101-251353
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252015
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
marketing mix – IKEA – international market – consumer
dc.subject.plpl
marketing mix – IKEA – rynek międzynarodowy – konsument
dc.titlepl
Identyfikacja elementów marketingu mix i sposobów ich dopasowania na wybranych rynkach
dc.title.alternativepl
Identification of marketing mix elements and methods of adjusting them on selected markets
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
32
Views per month
Views per city
Bydgoszcz
3
Poznan
3
Warsaw
3
Wroclaw
3
Dublin
2
Krakow
2
Gdansk
1
Kwidzyn
1
Tykocin
1
Wejherowo
1

No access

No Thumbnail Available