Znaczenie migracji zarobkowej ludności z Ukrainy dla gospodarki Polski

master
dc.abstract.enLabor migration has become one of the main features of the modern world due to the involvement of an increasing number of countries and people in the migration processes. The main purpose of the work was to define and investigate the importance of economic migration from Ukraine for the economy of Poland. Heaved up the attempt of complex analysis of function and role of labor migration, explaining her values, investigating six spaces of influence of migration in particular, and the same her six functions - demographic, economic, political, etnokulturową, public and individual.The literature on the subject was used to broaden the knowledge in a given topic. The first chapter presents the tendencies of labor migration in Poland and Ukraine: the phenomenon of migration trends in Europe, migration in Poland after 2004, the demographic situation in Poland, as well as - specifications of labor migration to Poland from Ukraine (impulsive increase in the number of Ukrainian citizens on Polish labor market after 2014). The second chapter describes migration in a global perspective: definition of migration, typology, motives and analysis of migration processes in the contemporary world. The third chapter of the work presents the research assumption and methodology of own research, organization and course of research. Own research carried out using a questionnaire. The questionnaire was created in the form of a survey that was completely anonymous. The survey was made using the Google form (140 people filled in). The fourth chapter is an analysis and presentation of the results of own research. The sectors of employment of migrants are presented. The fifth chapter describes the importance of economic migration from Ukraine for the Polish economy. Additionally, the problems of migrants in Poland are presented, as well as the future threat to Poland, which is related to the current Polish policy regarding migrants. The substantial value of labor migration from Ukraine for an economy also businessmen of Poland has been confirmed.pl
dc.abstract.plMigracja zarobkowa stała się jedną z głównych cech współczesnego świata ze względu na zaangażowanie coraz większej liczby państw oraz ludzi w procesy migracyjne. Głównym celem pracy było określenie oraz zbadanie znaczenia migracji zarobkowej z Ukrainy dla gospodarki Polski. Podjęto próbę kompleksowej analizy funkcji i roli migracji zarobkowej, wyjaśniając jej znaczenia, badając w szczególności sześć obszarów wpływu migracji, a tym samym jej sześć funkcji - demograficzną, ekonomiczną, polityczną, etnokulturową, społeczną i indywidualną. Dla poszerzenia wiedzy w danym temacie wykorzystano literaturę przedmiotu. W pierwszym rozdziale przedstawiono tendencje migracji zarobkowej w Polsce i na Ukrainie: opisano zjawisko trendów migracyjnych w Europie, migrację w Polsce po 2004 roku, sytuację demograficzną w Polsce, a także – specyfikacje migracji zarobkowej do Polski z Ukrainy (impulsywny wzrost liczby ukraińskich obywateli na polskim rynku pracy po 2014 roku). Drugi rozdział to charakterystyka migracji w ujęciu globalnym: definicja migracji, typologia, motywy oraz analiza procesów migracyjnych we współczesnym świecie. W trzecim rozdziale pracy zaprezentowano założenie badawcze oraz metodologia badań własnych, organizacje i przebieg badań. Badania własne realizowane za pomocą kwestionariusza. Kwestionariusz stworzono w formie ankiety, która była całkowicie anonimową. Ankieta zrobiona za pomocą Google formularza (wypełniona została przez 140 osób). Czwarty rozdział to analiza i prezentacja wyników badań własnych. Przedstawione zostały sektory zatrudnienia migrantów. W piątym rozdziale opisano znaczenie migracji zarobkowej z Ukrainy dla gospodarki Polski. Dodatkowo przedstawiono problemy migrantów w Polsce, zagrożenie przyszłościowe dla Polski, które jest związane z obecną polityką Polski co do migrantów. Potwierdzono istotne znaczenie migracji zarobkowej z Ukrainy dla gospodarki oraz przedsiębiorców Polski.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorAdamus, Wiktor - 102333 pl
dc.contributor.authorBabiichuk, Dianapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerAdamus, Wiktor - 102333 pl
dc.contributor.reviewerNoworol, Czesław - 131075 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:03:34Z
dc.date.available2020-11-01T23:03:34Z
dc.date.submitted2020-10-26pl
dc.fieldofstudyekonomia menedżerskapl
dc.identifier.apddiploma-131994-251368pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252010
dc.languagepolpl
dc.subject.enmigration-labor migration-economy-world market-Ukraine-Polandpl
dc.subject.plmigracja-migracja zarobkowa-gospodarka-rynek światowy- Ukraina-Polskapl
dc.titleZnaczenie migracji zarobkowej ludności z Ukrainy dla gospodarki Polskipl
dc.title.alternativeThe importance of labor migration from Ukraine for the economy of Polandpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Labor migration has become one of the main features of the modern world due to the involvement of an increasing number of countries and people in the migration processes. The main purpose of the work was to define and investigate the importance of economic migration from Ukraine for the economy of Poland. Heaved up the attempt of complex analysis of function and role of labor migration, explaining her values, investigating six spaces of influence of migration in particular, and the same her six functions - demographic, economic, political, etnokulturową, public and individual.The literature on the subject was used to broaden the knowledge in a given topic. The first chapter presents the tendencies of labor migration in Poland and Ukraine: the phenomenon of migration trends in Europe, migration in Poland after 2004, the demographic situation in Poland, as well as - specifications of labor migration to Poland from Ukraine (impulsive increase in the number of Ukrainian citizens on Polish labor market after 2014). The second chapter describes migration in a global perspective: definition of migration, typology, motives and analysis of migration processes in the contemporary world. The third chapter of the work presents the research assumption and methodology of own research, organization and course of research. Own research carried out using a questionnaire. The questionnaire was created in the form of a survey that was completely anonymous. The survey was made using the Google form (140 people filled in). The fourth chapter is an analysis and presentation of the results of own research. The sectors of employment of migrants are presented. The fifth chapter describes the importance of economic migration from Ukraine for the Polish economy. Additionally, the problems of migrants in Poland are presented, as well as the future threat to Poland, which is related to the current Polish policy regarding migrants. The substantial value of labor migration from Ukraine for an economy also businessmen of Poland has been confirmed.
dc.abstract.plpl
Migracja zarobkowa stała się jedną z głównych cech współczesnego świata ze względu na zaangażowanie coraz większej liczby państw oraz ludzi w procesy migracyjne. Głównym celem pracy było określenie oraz zbadanie znaczenia migracji zarobkowej z Ukrainy dla gospodarki Polski. Podjęto próbę kompleksowej analizy funkcji i roli migracji zarobkowej, wyjaśniając jej znaczenia, badając w szczególności sześć obszarów wpływu migracji, a tym samym jej sześć funkcji - demograficzną, ekonomiczną, polityczną, etnokulturową, społeczną i indywidualną. Dla poszerzenia wiedzy w danym temacie wykorzystano literaturę przedmiotu. W pierwszym rozdziale przedstawiono tendencje migracji zarobkowej w Polsce i na Ukrainie: opisano zjawisko trendów migracyjnych w Europie, migrację w Polsce po 2004 roku, sytuację demograficzną w Polsce, a także – specyfikacje migracji zarobkowej do Polski z Ukrainy (impulsywny wzrost liczby ukraińskich obywateli na polskim rynku pracy po 2014 roku). Drugi rozdział to charakterystyka migracji w ujęciu globalnym: definicja migracji, typologia, motywy oraz analiza procesów migracyjnych we współczesnym świecie. W trzecim rozdziale pracy zaprezentowano założenie badawcze oraz metodologia badań własnych, organizacje i przebieg badań. Badania własne realizowane za pomocą kwestionariusza. Kwestionariusz stworzono w formie ankiety, która była całkowicie anonimową. Ankieta zrobiona za pomocą Google formularza (wypełniona została przez 140 osób). Czwarty rozdział to analiza i prezentacja wyników badań własnych. Przedstawione zostały sektory zatrudnienia migrantów. W piątym rozdziale opisano znaczenie migracji zarobkowej z Ukrainy dla gospodarki Polski. Dodatkowo przedstawiono problemy migrantów w Polsce, zagrożenie przyszłościowe dla Polski, które jest związane z obecną polityką Polski co do migrantów. Potwierdzono istotne znaczenie migracji zarobkowej z Ukrainy dla gospodarki oraz przedsiębiorców Polski.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Adamus, Wiktor - 102333
dc.contributor.authorpl
Babiichuk, Diana
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Adamus, Wiktor - 102333
dc.contributor.reviewerpl
Noworol, Czesław - 131075
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:03:34Z
dc.date.available
2020-11-01T23:03:34Z
dc.date.submittedpl
2020-10-26
dc.fieldofstudypl
ekonomia menedżerska
dc.identifier.apdpl
diploma-131994-251368
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252010
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
migration-labor migration-economy-world market-Ukraine-Poland
dc.subject.plpl
migracja-migracja zarobkowa-gospodarka-rynek światowy- Ukraina-Polska
dc.titlepl
Znaczenie migracji zarobkowej ludności z Ukrainy dla gospodarki Polski
dc.title.alternativepl
The importance of labor migration from Ukraine for the economy of Poland
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
30
Views per month
Views per city
Krakow
10
Warsaw
6
Lublin
4
Gdansk
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Lodz
1
Rzeszów
1
Wloszczowa
1
Zawiercie
1

No access

No Thumbnail Available