Ocena kształtowania wizerunku pasma górskiego Gorgany

master
dc.abstract.enNowadays, the tourism industry is one of the fastest-growing sectors of the world economy. For the Gorgany mountain territory, tourism is an exceptional prospective area of economic life, which may have a decisive influence on economic development. Creation a positive image of the area requires finding new and creative approaches that link the efforts of local authorities and tourist entities. This work aims to outline and review the process of creating the image of the Gorgany mountain range. The master thesis is consists of four sections. The first chapter is dedicated to explaining the notion of territorial marketing and describing its instruments. This part also introduces territorial marketing as a factor in the development of tourism. The second chapter defines the concept of the touristic image of a region and includes an overview of the factors shaping it. In the third chapter, I characterize the Gorgany mountain range and its tourism potential. The last chapter describes the analysis of activities influencing shaping the image of the Gorgany mountain range.The method of analyzing source documents was used in the research process. Based on the analysis, activities that were carried out in Gorgany between 2001-2018 were distinguished, what is more, the problems in the image creation process were discussed. This study also presents proposals for actions aimed at building a positive image of the Gorgany.pl
dc.abstract.plWspółcześnie przemysł turystyczny jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki światowej. Dla terytorium górskiego Gorgany turystyka jest wyjątkowo perspektywicznym obszarem życia gospodarczego, który może mieć decydujący wpływ na rozwój gospodarki. Kształtowanie pozytywnego wizerunku obszaru wymaga znalezienia nowych, kreatywnych podejść, łączących wysiłki władz lokalnych i podmiotów turystycznych. Celem pracy jest dokonanie charakterystyki oraz oceny kształtowania wizerunku pasma górskiego Gorgany. Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym wyjaśniono pojęcie marketingu terytorialnego oraz opisano jego narzędzia. Przedstawiono marketing terytorialny jako czynnik rozwoju turystyki. Rozdział drugi definiuje pojęcie turystycznego wizerunku regionu oraz zawiera opis kształtujących go czynników. W rozdziale trzecim scharakteryzowano pasmo górskie Gorgany i jego potencjał turystyczny. Ostatni rozdział poświęcony został analizie działań, wpływających na kształtowanie wizerunku pasma górskiego Gorgany.W procesie badawczym wykorzystano metodę analizy dokumentów źródłowych. Na jej podstawie wyodrębniono działania, które zostały zrealizowane w Gorganach na przestrzeni lat 2001-2018 oraz omówiono problemy, występujące w procesie kreowania wizerunku. Przedstawiono również propozycje działań, służących budowaniu pozytywnego wizerunku Gorganów.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBatorski, Jarema - 127259 pl
dc.contributor.authorGaliv, Irenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBatorski, Jarema - 127259 pl
dc.contributor.reviewerSroślak, Grzegorz - 173757 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:02:57Z
dc.date.available2020-11-01T23:02:57Z
dc.date.submitted2020-10-30pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystycepl
dc.identifier.apddiploma-131229-214755pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252004
dc.languagepolpl
dc.subject.enGORGANY – IMAGE OF THE REGION – TERRITORIAL MARKETING – TOURISM POTENTIALpl
dc.subject.plGORGANY – MARKETING TERYTORIALNY – POTENCJAŁ TURYSTYCZNY – WIZERUNEK REGIONUpl
dc.titleOcena kształtowania wizerunku pasma górskiego Gorganypl
dc.title.alternativeEvaluation of shaping the image of the Gorgany mountain rangepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Nowadays, the tourism industry is one of the fastest-growing sectors of the world economy. For the Gorgany mountain territory, tourism is an exceptional prospective area of economic life, which may have a decisive influence on economic development. Creation a positive image of the area requires finding new and creative approaches that link the efforts of local authorities and tourist entities. This work aims to outline and review the process of creating the image of the Gorgany mountain range. The master thesis is consists of four sections. The first chapter is dedicated to explaining the notion of territorial marketing and describing its instruments. This part also introduces territorial marketing as a factor in the development of tourism. The second chapter defines the concept of the touristic image of a region and includes an overview of the factors shaping it. In the third chapter, I characterize the Gorgany mountain range and its tourism potential. The last chapter describes the analysis of activities influencing shaping the image of the Gorgany mountain range.The method of analyzing source documents was used in the research process. Based on the analysis, activities that were carried out in Gorgany between 2001-2018 were distinguished, what is more, the problems in the image creation process were discussed. This study also presents proposals for actions aimed at building a positive image of the Gorgany.
dc.abstract.plpl
Współcześnie przemysł turystyczny jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki światowej. Dla terytorium górskiego Gorgany turystyka jest wyjątkowo perspektywicznym obszarem życia gospodarczego, który może mieć decydujący wpływ na rozwój gospodarki. Kształtowanie pozytywnego wizerunku obszaru wymaga znalezienia nowych, kreatywnych podejść, łączących wysiłki władz lokalnych i podmiotów turystycznych. Celem pracy jest dokonanie charakterystyki oraz oceny kształtowania wizerunku pasma górskiego Gorgany. Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym wyjaśniono pojęcie marketingu terytorialnego oraz opisano jego narzędzia. Przedstawiono marketing terytorialny jako czynnik rozwoju turystyki. Rozdział drugi definiuje pojęcie turystycznego wizerunku regionu oraz zawiera opis kształtujących go czynników. W rozdziale trzecim scharakteryzowano pasmo górskie Gorgany i jego potencjał turystyczny. Ostatni rozdział poświęcony został analizie działań, wpływających na kształtowanie wizerunku pasma górskiego Gorgany.W procesie badawczym wykorzystano metodę analizy dokumentów źródłowych. Na jej podstawie wyodrębniono działania, które zostały zrealizowane w Gorganach na przestrzeni lat 2001-2018 oraz omówiono problemy, występujące w procesie kreowania wizerunku. Przedstawiono również propozycje działań, służących budowaniu pozytywnego wizerunku Gorganów.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Batorski, Jarema - 127259
dc.contributor.authorpl
Galiv, Irena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Batorski, Jarema - 127259
dc.contributor.reviewerpl
Sroślak, Grzegorz - 173757
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:02:57Z
dc.date.available
2020-11-01T23:02:57Z
dc.date.submittedpl
2020-10-30
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce
dc.identifier.apdpl
diploma-131229-214755
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252004
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
GORGANY – IMAGE OF THE REGION – TERRITORIAL MARKETING – TOURISM POTENTIAL
dc.subject.plpl
GORGANY – MARKETING TERYTORIALNY – POTENCJAŁ TURYSTYCZNY – WIZERUNEK REGIONU
dc.titlepl
Ocena kształtowania wizerunku pasma górskiego Gorgany
dc.title.alternativepl
Evaluation of shaping the image of the Gorgany mountain range
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Dublin
2
Korzenna
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Kalisz
1

No access

No Thumbnail Available