Predyktory kłamstw w związkach romantycznych

master
dc.abstract.enThe phenomenon of lies has accompanied man since the dawn of time. It is usually seen as immoral, but at the same time fascinating and inspiring. The universality of the use of lying has a profound effect on both to build relationships with strangers and with those we love the most. The scientific literature distinguishes between lies serving one's own interests (selfish) as well as those whose task is to work for the benefit of others (altruistic).The aim of this study was to describe the predictors of the use of these lies in romantic relationships.Adult persons of heterosexual orientation who are currently in a relationship participated in the study. The respondents were obliged to answer the questions includedin the questionnaires concerning lying, narcissism, self-esteem, commitment, relationship satisfaction, as well as the extent of including the partner in one's own self. As a result of the analysis of the conducted research, several of them were identified as predictors of cheating their partners. Self-esteem, as well as the partner's age, can influence how often we decide to lie. After all, the strongest link was found between grandiose and oversensitive narcissism and deception in defense of the interests of one's own and loved ones. The basis of this clear relationship is likely the tendency to build a false image of oneself in order to defend one's self-esteem, discernible in lies and narcissism.pl
dc.abstract.plZjawisko kłamstwa towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Zazwyczaj postrzegane jest jako niemoralne, ale jednocześnie fascynujące i inspirujące. Powszechność stosowania kłamstwa wywiera ogromny wpływ zarówno na budowanie relacji z nieznajomymi, jak i z tymi, których kochamy najbardziej. W literaturze naukowej wyodrębniono kłamstwa służące własnym interesom (egoistyczne), jak i takie, których zadaniem jest działanie na rzecz innych (altruistyczne). Celem niniejszej pracy było poznanie predyktorów stosowania tych kłamstw w relacjach romantycznych.W badaniu uczestniczyły pełnoletnie osoby o orientacji heteroseksualnej, aktualnie będące w związku. Obowiązkiem respondentów było udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszach dotyczących kłamstwa, narcyzmu, samooceny, zaangażowania, satysfakcji ze związku, a także obszaru włączania partnera we własne Ja. W wyniku analizy danych wyodrębniono kilka predyktorów oszukiwania swoich partnerów. Deklarowana samoocena, a także wiek partnera mogą wpływać na to, jak często podejmujemy decyzjęo kłamstwie. Mimo wszystko, najsilniejszy związek wykazano pomiędzy narcyzmem wielkościowym i nadwrażliwym, a oszustwami w obronie interesów własnych jak i ukochanych. Można przypuszczać, że podstawą tego wyraźnego związku jest tendencja do budowania fałszywego obrazu siebie, celem obrony własnej samooceny, dostrzegalna i w kłamstwie i w narcyzmie.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorCzarna, Annapl
dc.contributor.authorMurzyn, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerCzarna, Annapl
dc.contributor.reviewerŚpiewak, Sławomir - 132340 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:01:37Z
dc.date.available2020-11-01T23:01:37Z
dc.date.submitted2020-10-26pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-130292-198358pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251997
dc.languagepolpl
dc.subject.enlies in romantic relationships, selfish lies, altruistic lies, lying to your partner. narcissism, grandiose narcissism, vulnerable narcissism, predictors of lies in intimate relationships, relationship satisfaction, inclusion in one's own self, self-esteempl
dc.subject.plkłamstwa w związkach romantycznych, kłamstwo egoistyczne, kłamstwo altruistyczne, okłamywanie partnera. narcyzm, narcyzm wielkościowy, narcyzm nadwrażliwy, predyktory kłamstwa w relacjach intymnych, satysfakcja ze związku, włączanie we własne Ja, samoocenapl
dc.titlePredyktory kłamstw w związkach romantycznychpl
dc.title.alternativePredictors of lies in romantic relationshipspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The phenomenon of lies has accompanied man since the dawn of time. It is usually seen as immoral, but at the same time fascinating and inspiring. The universality of the use of lying has a profound effect on both to build relationships with strangers and with those we love the most. The scientific literature distinguishes between lies serving one's own interests (selfish) as well as those whose task is to work for the benefit of others (altruistic).The aim of this study was to describe the predictors of the use of these lies in romantic relationships.Adult persons of heterosexual orientation who are currently in a relationship participated in the study. The respondents were obliged to answer the questions includedin the questionnaires concerning lying, narcissism, self-esteem, commitment, relationship satisfaction, as well as the extent of including the partner in one's own self. As a result of the analysis of the conducted research, several of them were identified as predictors of cheating their partners. Self-esteem, as well as the partner's age, can influence how often we decide to lie. After all, the strongest link was found between grandiose and oversensitive narcissism and deception in defense of the interests of one's own and loved ones. The basis of this clear relationship is likely the tendency to build a false image of oneself in order to defend one's self-esteem, discernible in lies and narcissism.
dc.abstract.plpl
Zjawisko kłamstwa towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Zazwyczaj postrzegane jest jako niemoralne, ale jednocześnie fascynujące i inspirujące. Powszechność stosowania kłamstwa wywiera ogromny wpływ zarówno na budowanie relacji z nieznajomymi, jak i z tymi, których kochamy najbardziej. W literaturze naukowej wyodrębniono kłamstwa służące własnym interesom (egoistyczne), jak i takie, których zadaniem jest działanie na rzecz innych (altruistyczne). Celem niniejszej pracy było poznanie predyktorów stosowania tych kłamstw w relacjach romantycznych.W badaniu uczestniczyły pełnoletnie osoby o orientacji heteroseksualnej, aktualnie będące w związku. Obowiązkiem respondentów było udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszach dotyczących kłamstwa, narcyzmu, samooceny, zaangażowania, satysfakcji ze związku, a także obszaru włączania partnera we własne Ja. W wyniku analizy danych wyodrębniono kilka predyktorów oszukiwania swoich partnerów. Deklarowana samoocena, a także wiek partnera mogą wpływać na to, jak często podejmujemy decyzjęo kłamstwie. Mimo wszystko, najsilniejszy związek wykazano pomiędzy narcyzmem wielkościowym i nadwrażliwym, a oszustwami w obronie interesów własnych jak i ukochanych. Można przypuszczać, że podstawą tego wyraźnego związku jest tendencja do budowania fałszywego obrazu siebie, celem obrony własnej samooceny, dostrzegalna i w kłamstwie i w narcyzmie.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Czarna, Anna
dc.contributor.authorpl
Murzyn, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Czarna, Anna
dc.contributor.reviewerpl
Śpiewak, Sławomir - 132340
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:01:37Z
dc.date.available
2020-11-01T23:01:37Z
dc.date.submittedpl
2020-10-26
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-130292-198358
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251997
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
lies in romantic relationships, selfish lies, altruistic lies, lying to your partner. narcissism, grandiose narcissism, vulnerable narcissism, predictors of lies in intimate relationships, relationship satisfaction, inclusion in one's own self, self-esteem
dc.subject.plpl
kłamstwa w związkach romantycznych, kłamstwo egoistyczne, kłamstwo altruistyczne, okłamywanie partnera. narcyzm, narcyzm wielkościowy, narcyzm nadwrażliwy, predyktory kłamstwa w relacjach intymnych, satysfakcja ze związku, włączanie we własne Ja, samoocena
dc.titlepl
Predyktory kłamstw w związkach romantycznych
dc.title.alternativepl
Predictors of lies in romantic relationships
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
83
Views per month
Views per city
Warsaw
14
Wroclaw
11
Krakow
10
Sosnowiec
7
Gdansk
6
Tarnobrzeg
4
Szczecin
3
Bydgoszcz
2
Gdynia
2
Katowice
2

No access

No Thumbnail Available