Hormonalna terapia zastępcza - korzyści i zagrożenia w okresie okołomenopauzalnym

licenciate
dc.abstract.enThe entry into the perimenopause by a woman is associated with changes within herbody which gradually lead to the loss of fertility. The decrease in estrogen levels during thisperiod is the main reason for the deterioration in the quality of life and poses the risk of chronicdiseases such as osteoporosis or cardiovascular disease. The use of hormone replacementtherapy (HRT), whose aim is to supplement estrogen deficiencies and to stabilize the level ofthis hormone in blood, seems to be potentially beneficial. As a result, it may lead to thealleviation of undesirable symptoms of menopause. However, the implementation of hormonereplacement therapy during perimenopause, has disadvantages as well. Thus, the aim of thisstudy is to present the positive and negative aspects of HRT application. The main benefits ofHRT are: preventing osteoporosis, reducing the risk of neurodegenerative diseases and treatingdysfunctions in the vasomotor system. Moreover, it has a positive effect on cognitive functionsand improves the quality of sleep. But along with the benefits, there are also risks associatedwith using this therapy as HRT may contribute to the development of breast and endometrialcancers. A long-term use of this therapy increases the risk of vascular diseases. A diet rich inphytoestrogens can be an alternative to HRT. Understanding the pros and cons of HRTconstitutes the basis for the safe and effective use of hormone replacement therapy.pl
dc.abstract.plWejście kobiety w okres okołomenopauzalny objawia się zmianami w organizmie, którestopniowo prowadzą do zaniku płodności. Obserwowany w tym okresie spadek poziomuestrogenów jest główną przyczyną pogorszenia jakości życia oraz zwiększenia ryzykawystąpienia chorób przewlekłych, takich jak osteoporoza czy choroba sercowo-naczyniowa.Potencjalnie korzystnym wydaje się być zastosowanie hormonalnej terapii zastępczej (HTZ),która ma na celu uzupełnienie niedoborów estrogenów oraz ustabilizowanie ich poziomu wekrwi, co z kolei przekłada się na złagodzenie niepożądanych skutków menopauzy. Wdrożeniehormonalnej terapii zastępczej w okresie okołomenopauzalnym niesie ze sobą korzyści, jaki zagrożenia, a celem niniejszej pracy jest ich przedstawienie. Stosowanie HTZ pomagaw leczeniu zaburzeń ze strony układu naczynioruchowego i w zapobieganiu osteoporozie,zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób neurodegeneracyjnych, a także wywiera pozytywnywpływ na funkcje poznawcze oraz poprawia jakość snu. Z drugiej strony jednak HTZ możeprzyczynić się do rozwoju nowotworów piersi i endometrium, a długotrwałe stosowanie tejterapii zwiększa ryzyko wystąpienia chorób układu naczyniowego. Alternatywę dla HTZ możestanowić dieta bogata w fitoestrogeny. Poznanie wad i zalet HTZ stanowi podstawę bezpieczneji skutecznej hormonalnej terapii zastępczej.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorKnapczyk-Stwora, Katarzyna - 114404 pl
dc.contributor.authorKozłowska, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerKnapczyk-Stwora, Katarzyna - 114404 pl
dc.contributor.reviewerOpydo-Chanek, Małgorzata - 143661 pl
dc.date.accessioned2020-10-27T18:39:31Z
dc.date.available2020-10-27T18:39:31Z
dc.date.submitted2020-09-15pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-138994-244216pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251598
dc.languagepolpl
dc.subject.enhormone replacement therapy, menopause, estrogenspl
dc.subject.plhormonalna terapia zastępcza, menopauza, estrogenypl
dc.titleHormonalna terapia zastępcza - korzyści i zagrożenia w okresie okołomenopauzalnympl
dc.title.alternativeHormone replacement therapy - the pros and cons during perimenopausepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The entry into the perimenopause by a woman is associated with changes within herbody which gradually lead to the loss of fertility. The decrease in estrogen levels during thisperiod is the main reason for the deterioration in the quality of life and poses the risk of chronicdiseases such as osteoporosis or cardiovascular disease. The use of hormone replacementtherapy (HRT), whose aim is to supplement estrogen deficiencies and to stabilize the level ofthis hormone in blood, seems to be potentially beneficial. As a result, it may lead to thealleviation of undesirable symptoms of menopause. However, the implementation of hormonereplacement therapy during perimenopause, has disadvantages as well. Thus, the aim of thisstudy is to present the positive and negative aspects of HRT application. The main benefits ofHRT are: preventing osteoporosis, reducing the risk of neurodegenerative diseases and treatingdysfunctions in the vasomotor system. Moreover, it has a positive effect on cognitive functionsand improves the quality of sleep. But along with the benefits, there are also risks associatedwith using this therapy as HRT may contribute to the development of breast and endometrialcancers. A long-term use of this therapy increases the risk of vascular diseases. A diet rich inphytoestrogens can be an alternative to HRT. Understanding the pros and cons of HRTconstitutes the basis for the safe and effective use of hormone replacement therapy.
dc.abstract.plpl
Wejście kobiety w okres okołomenopauzalny objawia się zmianami w organizmie, którestopniowo prowadzą do zaniku płodności. Obserwowany w tym okresie spadek poziomuestrogenów jest główną przyczyną pogorszenia jakości życia oraz zwiększenia ryzykawystąpienia chorób przewlekłych, takich jak osteoporoza czy choroba sercowo-naczyniowa.Potencjalnie korzystnym wydaje się być zastosowanie hormonalnej terapii zastępczej (HTZ),która ma na celu uzupełnienie niedoborów estrogenów oraz ustabilizowanie ich poziomu wekrwi, co z kolei przekłada się na złagodzenie niepożądanych skutków menopauzy. Wdrożeniehormonalnej terapii zastępczej w okresie okołomenopauzalnym niesie ze sobą korzyści, jaki zagrożenia, a celem niniejszej pracy jest ich przedstawienie. Stosowanie HTZ pomagaw leczeniu zaburzeń ze strony układu naczynioruchowego i w zapobieganiu osteoporozie,zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób neurodegeneracyjnych, a także wywiera pozytywnywpływ na funkcje poznawcze oraz poprawia jakość snu. Z drugiej strony jednak HTZ możeprzyczynić się do rozwoju nowotworów piersi i endometrium, a długotrwałe stosowanie tejterapii zwiększa ryzyko wystąpienia chorób układu naczyniowego. Alternatywę dla HTZ możestanowić dieta bogata w fitoestrogeny. Poznanie wad i zalet HTZ stanowi podstawę bezpieczneji skutecznej hormonalnej terapii zastępczej.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Knapczyk-Stwora, Katarzyna - 114404
dc.contributor.authorpl
Kozłowska, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Knapczyk-Stwora, Katarzyna - 114404
dc.contributor.reviewerpl
Opydo-Chanek, Małgorzata - 143661
dc.date.accessioned
2020-10-27T18:39:31Z
dc.date.available
2020-10-27T18:39:31Z
dc.date.submittedpl
2020-09-15
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-138994-244216
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251598
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
hormone replacement therapy, menopause, estrogens
dc.subject.plpl
hormonalna terapia zastępcza, menopauza, estrogeny
dc.titlepl
Hormonalna terapia zastępcza - korzyści i zagrożenia w okresie okołomenopauzalnym
dc.title.alternativepl
Hormone replacement therapy - the pros and cons during perimenopause
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
234
Views per month
Views per city
Warsaw
46
Krakow
18
Lublin
11
Wroclaw
11
Gliwice
8
Poznan
7
Bialystok
5
Gdynia
5
Katowice
5
Gdansk
4

No access

No Thumbnail Available