Media społecznościowe w procesach poszukiwania partnerów w firmie CallPage

master
dc.abstract.enThe main objective of this thesis was the attempt to define which strategy of managing social media is the most effective in the process of searching for business partners in CallPage Company. The first chapter is a theoretical background in which the most basic terms and definitions connected with social media were provided and explained and the origin and the most popular tools of social media were presented and characterized. The third chapter explains the methodological issues of an empirical study. The practical part of the thesis includes CallPage case study, the proposition of strategy in searching for business partners in the company and the results of the analysis. The strategic analysis was performed with SWOT/TOWS method. Based on the analyses, it can be concluded that the company is in a very favorable situation. The company has more strengths, one of which is the maintenance of social media profiles related to industry portals. Another important action is using an aggressive strategy in social media and conducting online events deserves special attention. Another observation is that in the company’s environment there are more opportunities than threats, and the most important opportunities are: promoting an affiliate program using ads in social media, using various content formats. The strategy matrix for the CallPage company shows that the best strategy is an aggressive strategy - focused on the expansion and development of the company, by maximizing the use of internal strengths by means of external opportunities.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest weryfikacja najbardziej efektywnej strategii prowadzenia mediów społecznościowych przydatnych w procesie poszukiwania partnerów biznesowych dla firmy CallPage. W części teoretycznej pracy wyjaśnione zostały podstawowe pojęcia oraz definicje terminów z zakresu mediów społecznościowych, a także zaprezentowana została geneza ich rozwoju oraz charakterystyka najpopularniejszych narzędzi. Trzeci rozdział wyjaśnia zagadnienia metodologiczne badania empirycznego. W rozdziale czwartym i piątym zawarte zostały: opis przypadku firmy CallPage, propozycja strategii poszukiwań partnerów w firmie oraz przedstawione zostały wyniki analizy. Analiza strategiczna została wykonana za pomocą metody SWOT/TOWS. Na podstawie przeprowadzonych analiz można wywnioskować, że przedsiębiorstwo jest w bardzo korzystnej sytuacji. Firma posiada więcej mocnych strony, z których na szczególną uwagę zasługują prowadzenie profilów w social media powiązanych z portalami branżowymi, wykorzystanie agresywnej strategii w mediach społecznościowych oraz prowadzenie eventów online. Drugim spostrzeżeniem jest, że w otoczeniu firmy znajduje się więcej szans niż za-grożeń, a najbardziej istotnymi szansami są: wypromowanie programu partnerskiego korzystając z reklam w social media, wykorzystanie przy tym różnych formatów treści. Macierz strategii dla firmy CallPage wskazuje, że najlepszą strategią jest strategia agresywna - nastawiona na ekspansję i rozwój firmy, poprzez maksymalnie wykorzystanie mocnych stron wewnętrznych za pomocą szans płynących z zewnątrz.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGancarczyk, Jacek - 185651 pl
dc.contributor.authorSamsonova, Katerynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerGancarczyk, Jacek - 185651 pl
dc.contributor.reviewerNajda-Janoszka, Marta - 173388 pl
dc.date.accessioned2020-10-27T08:17:02Z
dc.date.available2020-10-27T08:17:02Z
dc.date.submitted2020-10-19pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudymedia społecznościowe w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-140187-258260pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251455
dc.languagepolpl
dc.subject.enBUSINESS, E-MARKETING, SOCIAL MEDIA, STRATEGY, SWOTpl
dc.subject.plBIZNES, E-MARKETING, MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE, STRATEGIA, SWOTpl
dc.titleMedia społecznościowe w procesach poszukiwania partnerów w firmie CallPagepl
dc.title.alternativeSocial media in the processes of searching for partners at CallPage Companypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main objective of this thesis was the attempt to define which strategy of managing social media is the most effective in the process of searching for business partners in CallPage Company. The first chapter is a theoretical background in which the most basic terms and definitions connected with social media were provided and explained and the origin and the most popular tools of social media were presented and characterized. The third chapter explains the methodological issues of an empirical study. The practical part of the thesis includes CallPage case study, the proposition of strategy in searching for business partners in the company and the results of the analysis. The strategic analysis was performed with SWOT/TOWS method. Based on the analyses, it can be concluded that the company is in a very favorable situation. The company has more strengths, one of which is the maintenance of social media profiles related to industry portals. Another important action is using an aggressive strategy in social media and conducting online events deserves special attention. Another observation is that in the company’s environment there are more opportunities than threats, and the most important opportunities are: promoting an affiliate program using ads in social media, using various content formats. The strategy matrix for the CallPage company shows that the best strategy is an aggressive strategy - focused on the expansion and development of the company, by maximizing the use of internal strengths by means of external opportunities.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest weryfikacja najbardziej efektywnej strategii prowadzenia mediów społecznościowych przydatnych w procesie poszukiwania partnerów biznesowych dla firmy CallPage. W części teoretycznej pracy wyjaśnione zostały podstawowe pojęcia oraz definicje terminów z zakresu mediów społecznościowych, a także zaprezentowana została geneza ich rozwoju oraz charakterystyka najpopularniejszych narzędzi. Trzeci rozdział wyjaśnia zagadnienia metodologiczne badania empirycznego. W rozdziale czwartym i piątym zawarte zostały: opis przypadku firmy CallPage, propozycja strategii poszukiwań partnerów w firmie oraz przedstawione zostały wyniki analizy. Analiza strategiczna została wykonana za pomocą metody SWOT/TOWS. Na podstawie przeprowadzonych analiz można wywnioskować, że przedsiębiorstwo jest w bardzo korzystnej sytuacji. Firma posiada więcej mocnych strony, z których na szczególną uwagę zasługują prowadzenie profilów w social media powiązanych z portalami branżowymi, wykorzystanie agresywnej strategii w mediach społecznościowych oraz prowadzenie eventów online. Drugim spostrzeżeniem jest, że w otoczeniu firmy znajduje się więcej szans niż za-grożeń, a najbardziej istotnymi szansami są: wypromowanie programu partnerskiego korzystając z reklam w social media, wykorzystanie przy tym różnych formatów treści. Macierz strategii dla firmy CallPage wskazuje, że najlepszą strategią jest strategia agresywna - nastawiona na ekspansję i rozwój firmy, poprzez maksymalnie wykorzystanie mocnych stron wewnętrznych za pomocą szans płynących z zewnątrz.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Gancarczyk, Jacek - 185651
dc.contributor.authorpl
Samsonova, Kateryna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Gancarczyk, Jacek - 185651
dc.contributor.reviewerpl
Najda-Janoszka, Marta - 173388
dc.date.accessioned
2020-10-27T08:17:02Z
dc.date.available
2020-10-27T08:17:02Z
dc.date.submittedpl
2020-10-19
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
media społecznościowe w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-140187-258260
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251455
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
BUSINESS, E-MARKETING, SOCIAL MEDIA, STRATEGY, SWOT
dc.subject.plpl
BIZNES, E-MARKETING, MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE, STRATEGIA, SWOT
dc.titlepl
Media społecznościowe w procesach poszukiwania partnerów w firmie CallPage
dc.title.alternativepl
Social media in the processes of searching for partners at CallPage Company
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
27
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Wroclaw
4
Krakow
3
Poznan
2
Augustów
1
Bialystok
1
Bisztynek
1
Boguszów-Gorce
1
Dublin
1
Gdynia
1

No access

No Thumbnail Available