Badanie świadomości i zachowań andrychowskich licealistów wobec promieniowania ultrafioletowego

master
dc.abstract.enIntroduction: Due to the adverse health effects of ultraviolet radiation on the skin, and in particular the increased incidence of diseases caused by excessive exposure to solar radiation, it was decided to conduct research on the knowledge and behavior of Andrychów youth with respect to UV radiation.Aim of the study: The purpose of the study was to investigate the awareness and behavior of Andrychów high school students towards ultraviolet radiation. Materials and methods: The study consisted of an original, anonymous questionnaire containing 30 questions about the impact of UV radiation on the skin. The survey was conducted among students of the High School in Andrychów. 208 students were included in the research. The obtained results were subjected to descriptive statistics in Microsoft Excel and the analysis of differences using the chi-square test. Results: 75% of women and 55% of dark-skinned men, and 40% of women and 54% of fair-skinned men perceived a tan as attractive. There were statistically significant differences between subjects with different phototype (p<0,001), but there were no such differences depending on sex. (p = 0.439). Youth as the most important benefits from being in the sun she mentioned: the synthesis of vitamin D3 - 32%, a sun-tan – 13%, and better well-being – 6%. Among the threats, they most often mentioned: sunburn (50%), skin and melanoma cancers (44%), skin cancer (19%) and photo-aging (12%). Despite the knowledge about the adverse effects of UV radiation, only 23% of respondents admitted that they always use sun protection. 53% answered that they often use photoprotection, and 4% did not use it at all. These differences did not depend on sex or phototype (p=0,824).Conclusions: Andrychów high school students are aware of the positive and negative effects of UV radiation on the skin - they most often indicate a tan and the synthesis of vitamin D3 as a benefit. The undesirable effects of overexposure, according to respondents, are sunburn, cancer and skin cancers. Despite being aware of the harmful effects of UV radiation, a tan is more attractive to people with a higher phototype. On the other hand, people with fair skin usually do not desire or pay attention to a tan. Despite the public knowledge about the adverse effects of UV radiation, not all students are careful. When it comes to the time that can be safely spent in the sun without photoprotection, people with a low phototype are most cautious. The caution of fair-skinned people may be due to the fact that sunburn is largely more common in them than in those with a higher phototype.pl
dc.abstract.plWstęp: Obserwując wzrost zachorowalności na choroby prowokowane przez nadmierną ekspozycję na promieniowanie słoneczne i mając na uwadze niekorzystny dla zdrowia wpływ promieniowania ultrafioletowego na skórę, przeprowadzono badania wiedzy na temat i zachowań wobec promieniowania UV młodzieży andrychowskiej.Cel pracy: Celem pracy było zbadanie świadomości i zachowań andrychowskich licealistów wobec promieniowania ultrafioletowego.Materiały i metody: Badanie polegało na przeprowadzeniu anonimowej ankiety internetowej zawierającej 30 pytań dotyczących wpływu promieniowania UV na skórę. Ankieta została przeprowadzona wśród uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie, od 20.04.2020 do 1.06.2020. Badaniami objęto 208 uczniów. Uzyskane wyniki poddano statystyce opisowej w programie Microsoft Excel oraz analizie różnic przy pomocy testu chi-kwadrat. Wyniki: 75% kobiet i 55% mężczyzn z ciemną karnacją oraz 40% kobiet oraz 54% mężczyzn z jasną cerą postrzegało opaleniznę jako atrakcyjną. Istotne statystycznie były różnice między badanymi o różnym fototypie (p<0,001) natomiast nie było takich różnic w zależności od płci (p=0,439). Młodzież jako najważniejsze korzyści płynące z przebywania na słońcu wymieniała: syntezę witaminy D3 – 32%, opaleniznę – 13%, oraz lepsze samopoczucie – 6%. Wśród zagrożeń najczęściej wymieniali: oparzenia słoneczne (50%), nowotwory skóry i czerniaka (44%), raka skóry (19%) czy photo-aging (12%). Mimo wiedzy na temat niekorzystnego działania promieniowania UV, tylko 23% ankietowanych przyznało, że zawsze stosuje ochronę przeciwsłoneczną. 53% odpowiedziało, że często korzysta z fotoprotekcji, a 4% nie używa jej wcale. Różnice te nie zależały od płci ani fototypu (p=0,824). Wnioski: Andrychowscy licealiści są świadomi pozytywnego i negatywnego oddziaływania promieniowania UV na skórę – jako korzyść najczęściej wskazują na opaleniznę i syntezę witaminy D3. Niepożądanymi skutkami nadmiernej ekspozycji według ankietowanych są oparzenia słoneczne, nowotwory i raki skóry. Pomimo świadomości na temat szkodliwego działania promieniowania UV, opalenizna jest bardziej atrakcyjna dla osób o wyższym fototypie. Z kolei osoby z jasną karnacją zwykle nie pożądają opalenizny, lub nie zwracają na nią uwagi. Mimo ogólnodostępnej wiedzy na temat niekorzystnego działania promieniowania UV, nie wszyscy uczniowie zachowują ostrożność. W kwestii czasu, jaki można bezpiecznie spędzić na słońcu bez fotoprotekcji największą rozwagą wykazują się osoby z niskim fototypem. Ostrożność osób z jasną karnacją może wynikać z faktu, że oparzenia słoneczne w dużej mierze występują u nich częściej niż u osób z wyższym fototypem.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorŚpiewak, Radosław - 133637 pl
dc.contributor.authorSerafin, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerŚpiewak, Radosław - 133637 pl
dc.contributor.reviewerNiewęgłowska, Magdalenapl
dc.date.accessioned2020-10-27T08:12:44Z
dc.date.available2020-10-27T08:12:44Z
dc.date.submitted2020-10-20pl
dc.fieldofstudykosmetologiapl
dc.identifier.apddiploma-138529-264031pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251426
dc.languagepolpl
dc.subject.ensolar radiation, ultraviolet radiation, photoprotection, radiation effects.pl
dc.subject.plpromieniowanie słoneczne, promieniowanie ultrafioletowe, fotoprotekcja, skutki promieniowania.pl
dc.titleBadanie świadomości i zachowań andrychowskich licealistów wobec promieniowania ultrafioletowegopl
dc.title.alternativeResearch on the knowledge and behavior of high school students in Andrychów towards ultraviolet lightpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Due to the adverse health effects of ultraviolet radiation on the skin, and in particular the increased incidence of diseases caused by excessive exposure to solar radiation, it was decided to conduct research on the knowledge and behavior of Andrychów youth with respect to UV radiation.Aim of the study: The purpose of the study was to investigate the awareness and behavior of Andrychów high school students towards ultraviolet radiation. Materials and methods: The study consisted of an original, anonymous questionnaire containing 30 questions about the impact of UV radiation on the skin. The survey was conducted among students of the High School in Andrychów. 208 students were included in the research. The obtained results were subjected to descriptive statistics in Microsoft Excel and the analysis of differences using the chi-square test. Results: 75% of women and 55% of dark-skinned men, and 40% of women and 54% of fair-skinned men perceived a tan as attractive. There were statistically significant differences between subjects with different phototype (p<0,001), but there were no such differences depending on sex. (p = 0.439). Youth as the most important benefits from being in the sun she mentioned: the synthesis of vitamin D3 - 32%, a sun-tan – 13%, and better well-being – 6%. Among the threats, they most often mentioned: sunburn (50%), skin and melanoma cancers (44%), skin cancer (19%) and photo-aging (12%). Despite the knowledge about the adverse effects of UV radiation, only 23% of respondents admitted that they always use sun protection. 53% answered that they often use photoprotection, and 4% did not use it at all. These differences did not depend on sex or phototype (p=0,824).Conclusions: Andrychów high school students are aware of the positive and negative effects of UV radiation on the skin - they most often indicate a tan and the synthesis of vitamin D3 as a benefit. The undesirable effects of overexposure, according to respondents, are sunburn, cancer and skin cancers. Despite being aware of the harmful effects of UV radiation, a tan is more attractive to people with a higher phototype. On the other hand, people with fair skin usually do not desire or pay attention to a tan. Despite the public knowledge about the adverse effects of UV radiation, not all students are careful. When it comes to the time that can be safely spent in the sun without photoprotection, people with a low phototype are most cautious. The caution of fair-skinned people may be due to the fact that sunburn is largely more common in them than in those with a higher phototype.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Obserwując wzrost zachorowalności na choroby prowokowane przez nadmierną ekspozycję na promieniowanie słoneczne i mając na uwadze niekorzystny dla zdrowia wpływ promieniowania ultrafioletowego na skórę, przeprowadzono badania wiedzy na temat i zachowań wobec promieniowania UV młodzieży andrychowskiej.Cel pracy: Celem pracy było zbadanie świadomości i zachowań andrychowskich licealistów wobec promieniowania ultrafioletowego.Materiały i metody: Badanie polegało na przeprowadzeniu anonimowej ankiety internetowej zawierającej 30 pytań dotyczących wpływu promieniowania UV na skórę. Ankieta została przeprowadzona wśród uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie, od 20.04.2020 do 1.06.2020. Badaniami objęto 208 uczniów. Uzyskane wyniki poddano statystyce opisowej w programie Microsoft Excel oraz analizie różnic przy pomocy testu chi-kwadrat. Wyniki: 75% kobiet i 55% mężczyzn z ciemną karnacją oraz 40% kobiet oraz 54% mężczyzn z jasną cerą postrzegało opaleniznę jako atrakcyjną. Istotne statystycznie były różnice między badanymi o różnym fototypie (p<0,001) natomiast nie było takich różnic w zależności od płci (p=0,439). Młodzież jako najważniejsze korzyści płynące z przebywania na słońcu wymieniała: syntezę witaminy D3 – 32%, opaleniznę – 13%, oraz lepsze samopoczucie – 6%. Wśród zagrożeń najczęściej wymieniali: oparzenia słoneczne (50%), nowotwory skóry i czerniaka (44%), raka skóry (19%) czy photo-aging (12%). Mimo wiedzy na temat niekorzystnego działania promieniowania UV, tylko 23% ankietowanych przyznało, że zawsze stosuje ochronę przeciwsłoneczną. 53% odpowiedziało, że często korzysta z fotoprotekcji, a 4% nie używa jej wcale. Różnice te nie zależały od płci ani fototypu (p=0,824). Wnioski: Andrychowscy licealiści są świadomi pozytywnego i negatywnego oddziaływania promieniowania UV na skórę – jako korzyść najczęściej wskazują na opaleniznę i syntezę witaminy D3. Niepożądanymi skutkami nadmiernej ekspozycji według ankietowanych są oparzenia słoneczne, nowotwory i raki skóry. Pomimo świadomości na temat szkodliwego działania promieniowania UV, opalenizna jest bardziej atrakcyjna dla osób o wyższym fototypie. Z kolei osoby z jasną karnacją zwykle nie pożądają opalenizny, lub nie zwracają na nią uwagi. Mimo ogólnodostępnej wiedzy na temat niekorzystnego działania promieniowania UV, nie wszyscy uczniowie zachowują ostrożność. W kwestii czasu, jaki można bezpiecznie spędzić na słońcu bez fotoprotekcji największą rozwagą wykazują się osoby z niskim fototypem. Ostrożność osób z jasną karnacją może wynikać z faktu, że oparzenia słoneczne w dużej mierze występują u nich częściej niż u osób z wyższym fototypem.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Śpiewak, Radosław - 133637
dc.contributor.authorpl
Serafin, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Śpiewak, Radosław - 133637
dc.contributor.reviewerpl
Niewęgłowska, Magdalena
dc.date.accessioned
2020-10-27T08:12:44Z
dc.date.available
2020-10-27T08:12:44Z
dc.date.submittedpl
2020-10-20
dc.fieldofstudypl
kosmetologia
dc.identifier.apdpl
diploma-138529-264031
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251426
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
solar radiation, ultraviolet radiation, photoprotection, radiation effects.
dc.subject.plpl
promieniowanie słoneczne, promieniowanie ultrafioletowe, fotoprotekcja, skutki promieniowania.
dc.titlepl
Badanie świadomości i zachowań andrychowskich licealistów wobec promieniowania ultrafioletowego
dc.title.alternativepl
Research on the knowledge and behavior of high school students in Andrychów towards ultraviolet light
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
54
Views per month
Views per city
Krakow
8
Warsaw
8
Wroclaw
8
Ashburn
3
Boardman
1
Bydgoszcz
1
Chybie
1
Częstochowa
1
Dublin
1
Elblag
1

No access

No Thumbnail Available