Koncepcja człowieka w filozofii Niccolo Machiavellego i Benedykta Spinozy

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of this work is to explain and compare concepts of human in philosophies of Niccolo Machiavelli and Benedict de Spinoza to evaluate if opinion of Machiavelli being a pessimist is an earned one. The other philosopher was chosen because he does not share such reputation while still can have some similarities in his perspective. Taking that into account, this work will focus mostly on political philosphy.For correct introspection to be possible, a wider context will be needed, explanation of philosophers enviroments in which they created, as well as the more broad philofophies that they preached.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy było przedstawienie i zestawienie koncepcji człowieka w filozofii Niccolo Machiavellego i Benedykta Spinozy, oraz ocena, czy Machiavelli rzeczywiście zasłużył sobie na tytuł pesymisty. Drugi filozof został wybrany ze względu na to, że takiej reputacji nie posiada, ale wciąż mógłby mieć pewne punkty wspólne w swojej koncepcji. Ze względu na powyższe, praca będzie głównie poruszać wątki filozofii politycznej.Aby właściwy wygląd w temat był możliwy, konieczne będzie wyjaśnienie szerszego kontekstu - przybliżenie środowiska, w którym obaj filozofowie tworzyli i ogólniejszej filozofii, jaką głosili.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorMiklaszewska, Justyna - 130601 pl
dc.contributor.authorDubrowski, Krzysztofpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerMiklaszewska, Justyna - 130601 pl
dc.contributor.reviewerSpryszak, Przemysław - 132021 pl
dc.date.accessioned2020-10-25T23:14:41Z
dc.date.available2020-10-25T23:14:41Z
dc.date.submitted2020-10-16pl
dc.fieldofstudyfilozofiapl
dc.identifier.apddiploma-145973-180297pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251287
dc.languagepolpl
dc.subject.enMachiavelli, Pinoza, human, concept, political philosophy, Renaissance, Enlightment, Prince, Discoursespl
dc.subject.plMachiavelli, Spinoza, człowiek, koncepcja, filozofia polityczna, Renesans, Oświecenie, Książę, Rozważania, Traktatypl
dc.titleKoncepcja człowieka w filozofii Niccolo Machiavellego i Benedykta Spinozypl
dc.title.alternativeThe concept of human in philosophy of Nicollo Machiavelli and Benedict de Spinozapl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this work is to explain and compare concepts of human in philosophies of Niccolo Machiavelli and Benedict de Spinoza to evaluate if opinion of Machiavelli being a pessimist is an earned one. The other philosopher was chosen because he does not share such reputation while still can have some similarities in his perspective. Taking that into account, this work will focus mostly on political philosphy.For correct introspection to be possible, a wider context will be needed, explanation of philosophers enviroments in which they created, as well as the more broad philofophies that they preached.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy było przedstawienie i zestawienie koncepcji człowieka w filozofii Niccolo Machiavellego i Benedykta Spinozy, oraz ocena, czy Machiavelli rzeczywiście zasłużył sobie na tytuł pesymisty. Drugi filozof został wybrany ze względu na to, że takiej reputacji nie posiada, ale wciąż mógłby mieć pewne punkty wspólne w swojej koncepcji. Ze względu na powyższe, praca będzie głównie poruszać wątki filozofii politycznej.Aby właściwy wygląd w temat był możliwy, konieczne będzie wyjaśnienie szerszego kontekstu - przybliżenie środowiska, w którym obaj filozofowie tworzyli i ogólniejszej filozofii, jaką głosili.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Miklaszewska, Justyna - 130601
dc.contributor.authorpl
Dubrowski, Krzysztof
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Miklaszewska, Justyna - 130601
dc.contributor.reviewerpl
Spryszak, Przemysław - 132021
dc.date.accessioned
2020-10-25T23:14:41Z
dc.date.available
2020-10-25T23:14:41Z
dc.date.submittedpl
2020-10-16
dc.fieldofstudypl
filozofia
dc.identifier.apdpl
diploma-145973-180297
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251287
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Machiavelli, Pinoza, human, concept, political philosophy, Renaissance, Enlightment, Prince, Discourses
dc.subject.plpl
Machiavelli, Spinoza, człowiek, koncepcja, filozofia polityczna, Renesans, Oświecenie, Książę, Rozważania, Traktaty
dc.titlepl
Koncepcja człowieka w filozofii Niccolo Machiavellego i Benedykta Spinozy
dc.title.alternativepl
The concept of human in philosophy of Nicollo Machiavelli and Benedict de Spinoza
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
46
Views per month
Views per city
Krakow
8
Wroclaw
6
Warsaw
5
Rzeszów
2
Bialystok
1
Cieszyn
1
Dublin
1
Lodz
1
Lukow
1
Ostrów Wielkopolski
1

No access

No Thumbnail Available