Problem konieczności istnienia przedmiotu czynności wykonawczej w czasie czynu a ochrona życia ludzkiego w fazie prenatalnej

master
dc.abstract.enThe given Master’s Thesis analyzes the essentiality of the existence of the criminal’s act subject. The issue of child’s protection in both prenatal and postnatal phases constitutes for the basis of the aforementioned considerations. The given thesis consists of three chapters. The first chapter focuses on the subject of the act and its position in the structure of the crime. The second chapter is devoted to the issue of human’s life protection since the moment of conception in the constitutional, international and above all, criminal law terms. Based on the latter, it becomes crucial to define the concept of a ”human being” in the penal act and elaborate on certain discrepancies related to the given term in the judicature of common courts and the Supreme Court. In the last chapter, the author attempts to answer the question whether the existence of the subject of the act is necessary at the time when the act is being committed, and what consequences it entails during application of the law.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca magisterska poddaje analizie problem konieczności istnienia przedmiotu czynności wykonawczej w czasie popełnienia czynu sprawczego. Podłożem do powyższych rozważań będzie kwestia ochrony dziecka zarówno w fazie prenatalnej, jak i postnatalnej. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich poświęcony jest charakterystyce pojęcia przedmiotu czynności wykonawczej oraz jego umiejscowienia w strukturze przestępstwa. Drugi rozdział przechodzi do problematyki ochrony życia ludzkiego od momentu poczęcia w ujęciu konstytucyjnym oraz prawnokarnym. Na kanwie tego ostatniego wyłania się problem zdefiniowania pojęcia „człowiek” w ustawie karnej i związane z nim rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych, a także Sądu Najwyższego. Ostatni rozdział podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy przedmiot czynności wykonawczej musi istnieć w czasie czynu i jakie to pociąga za sobą konsekwencje na etapie stosowania prawa.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBarczak-Oplustil, Agnieszka - 127232 pl
dc.contributor.authorWójcik, Sylwiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerBarczak-Oplustil, Agnieszka - 127232 pl
dc.contributor.reviewerZontek, Witoldpl
dc.date.accessioned2020-10-25T23:14:15Z
dc.date.available2020-10-25T23:14:15Z
dc.date.submitted2020-10-09pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-145860-210324pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251282
dc.languagepolpl
dc.subject.encriminal law, the subject of the act, causative act, fetus, protection of human's life in prenatal phase, criminal responsibility for medical malpractice;pl
dc.subject.plPrawo karne, przedmiot czynności wykonawczej, czynność sprawcza, dziecko poczęte, ochrona życia ludzkiego w fazie prenatalnej, odpowiedzialność karna lekarza;pl
dc.titleProblem konieczności istnienia przedmiotu czynności wykonawczej w czasie czynu a ochrona życia ludzkiego w fazie prenatalnejpl
dc.title.alternativeThe necessity of a criminal’s act subject at the time of the act in regard to the protection of human life in prenatal phasepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The given Master’s Thesis analyzes the essentiality of the existence of the criminal’s act subject. The issue of child’s protection in both prenatal and postnatal phases constitutes for the basis of the aforementioned considerations. The given thesis consists of three chapters. The first chapter focuses on the subject of the act and its position in the structure of the crime. The second chapter is devoted to the issue of human’s life protection since the moment of conception in the constitutional, international and above all, criminal law terms. Based on the latter, it becomes crucial to define the concept of a ”human being” in the penal act and elaborate on certain discrepancies related to the given term in the judicature of common courts and the Supreme Court. In the last chapter, the author attempts to answer the question whether the existence of the subject of the act is necessary at the time when the act is being committed, and what consequences it entails during application of the law.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca magisterska poddaje analizie problem konieczności istnienia przedmiotu czynności wykonawczej w czasie popełnienia czynu sprawczego. Podłożem do powyższych rozważań będzie kwestia ochrony dziecka zarówno w fazie prenatalnej, jak i postnatalnej. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich poświęcony jest charakterystyce pojęcia przedmiotu czynności wykonawczej oraz jego umiejscowienia w strukturze przestępstwa. Drugi rozdział przechodzi do problematyki ochrony życia ludzkiego od momentu poczęcia w ujęciu konstytucyjnym oraz prawnokarnym. Na kanwie tego ostatniego wyłania się problem zdefiniowania pojęcia „człowiek” w ustawie karnej i związane z nim rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych, a także Sądu Najwyższego. Ostatni rozdział podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy przedmiot czynności wykonawczej musi istnieć w czasie czynu i jakie to pociąga za sobą konsekwencje na etapie stosowania prawa.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Barczak-Oplustil, Agnieszka - 127232
dc.contributor.authorpl
Wójcik, Sylwia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Barczak-Oplustil, Agnieszka - 127232
dc.contributor.reviewerpl
Zontek, Witold
dc.date.accessioned
2020-10-25T23:14:15Z
dc.date.available
2020-10-25T23:14:15Z
dc.date.submittedpl
2020-10-09
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-145860-210324
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251282
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
criminal law, the subject of the act, causative act, fetus, protection of human's life in prenatal phase, criminal responsibility for medical malpractice;
dc.subject.plpl
Prawo karne, przedmiot czynności wykonawczej, czynność sprawcza, dziecko poczęte, ochrona życia ludzkiego w fazie prenatalnej, odpowiedzialność karna lekarza;
dc.titlepl
Problem konieczności istnienia przedmiotu czynności wykonawczej w czasie czynu a ochrona życia ludzkiego w fazie prenatalnej
dc.title.alternativepl
The necessity of a criminal’s act subject at the time of the act in regard to the protection of human life in prenatal phase
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Chicago
1
Dublin
1
Opole
1
Ujazd
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available