Kontestacja kulturowa Hip-Hopowców w gettach miejskich Ameryki Północnej

master
dc.abstract.enThis thesis is devoted to examining the influence of cultural contestation and broadly understood rebellion of people "on the margins of society" on the development of the cult genre of hip-hop music. The issue of contestation becomes the main foundation and axis around which the genesis of the genre, the behavior of representatives of the hip-hop subculture and, above all, the texts of the songs that became the manifesto of the ghetto inhabitants were analyzed. A significant part of the work is devoted to the characterization of contestations, subculture, ghettos - as well as the resulting social background and emotions, which constitute a special value in this work.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca poświęcona jest zbadaniu wpływu kontestacji kulturowej i szeroko rozumianego buntu ludzi “z marginesu społecznego” na rozwój kultowego gatunku muzyki hip - hop. Problematyka kontestacji staje się w tej pracy głównym fundamentem i osią, wokół której analizie poddano genezę gatunku, zachowania przedstawicieli subkultury hip-hopowej, a przede wszystkim teksty utworów, które stały się manifestem mieszkańców gett. Znaczącą część pracy poświęcono scharakteryzowaniu kontestacji, subkulturze, gettom - a także wynikającemu z nich tłu społecznemu i emocjom, które w tej pracy stanowią wartość szczególną.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPaleczny, Tadeusz - 131244 pl
dc.contributor.authorPociej, Elżbietapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerKościółek, Jakubpl
dc.contributor.reviewerPaleczny, Tadeusz - 131244 pl
dc.date.accessioned2020-10-25T23:14:08Z
dc.date.available2020-10-25T23:14:08Z
dc.date.submitted2020-10-15pl
dc.fieldofstudyrelacje międzykulturowepl
dc.identifier.apddiploma-145833-194834pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251280
dc.languagepolpl
dc.subject.encontestation, culture, subculture, ghetto, society, exclusion, racial inequality, hip-hop, rap, performance studiespl
dc.subject.plkontestacja, kultura, subkultura, getto, społeczeństwo, wykluczenie, nierówność rasowa, hip-hop, rap, performatykapl
dc.titleKontestacja kulturowa Hip-Hopowców w gettach miejskich Ameryki Północnejpl
dc.title.alternativeCultural Contestation of Hip-Hoppers in the City Ghettos of North Americapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis is devoted to examining the influence of cultural contestation and broadly understood rebellion of people "on the margins of society" on the development of the cult genre of hip-hop music. The issue of contestation becomes the main foundation and axis around which the genesis of the genre, the behavior of representatives of the hip-hop subculture and, above all, the texts of the songs that became the manifesto of the ghetto inhabitants were analyzed. A significant part of the work is devoted to the characterization of contestations, subculture, ghettos - as well as the resulting social background and emotions, which constitute a special value in this work.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca poświęcona jest zbadaniu wpływu kontestacji kulturowej i szeroko rozumianego buntu ludzi “z marginesu społecznego” na rozwój kultowego gatunku muzyki hip - hop. Problematyka kontestacji staje się w tej pracy głównym fundamentem i osią, wokół której analizie poddano genezę gatunku, zachowania przedstawicieli subkultury hip-hopowej, a przede wszystkim teksty utworów, które stały się manifestem mieszkańców gett. Znaczącą część pracy poświęcono scharakteryzowaniu kontestacji, subkulturze, gettom - a także wynikającemu z nich tłu społecznemu i emocjom, które w tej pracy stanowią wartość szczególną.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Paleczny, Tadeusz - 131244
dc.contributor.authorpl
Pociej, Elżbieta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Kościółek, Jakub
dc.contributor.reviewerpl
Paleczny, Tadeusz - 131244
dc.date.accessioned
2020-10-25T23:14:08Z
dc.date.available
2020-10-25T23:14:08Z
dc.date.submittedpl
2020-10-15
dc.fieldofstudypl
relacje międzykulturowe
dc.identifier.apdpl
diploma-145833-194834
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251280
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
contestation, culture, subculture, ghetto, society, exclusion, racial inequality, hip-hop, rap, performance studies
dc.subject.plpl
kontestacja, kultura, subkultura, getto, społeczeństwo, wykluczenie, nierówność rasowa, hip-hop, rap, performatyka
dc.titlepl
Kontestacja kulturowa Hip-Hopowców w gettach miejskich Ameryki Północnej
dc.title.alternativepl
Cultural Contestation of Hip-Hoppers in the City Ghettos of North America
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Krakow
4
Wroclaw
3
Dublin
1
Gdansk
1
Poznan
1
Płock
1
Rzeszów
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available