Mediacje i sprawiedliwość naprawcza w prawie karnym materialnym - zagadnienia wybrane

master
dc.abstract.enThe following thesis is the accurate and detailed analysis of the mediation processes and other alternative dispute resolution methods in the Polish penal code. The author presents the basic principles of mainstream restorative justice and it’s elements in the Polish penal code, with particular emphasis on compensatory measures and possibility to successfully conduct mediation. This thesis takes into account the legal and psychological aspects of mediation proceedings, the role and powers of the mediator, the subject of the settlement and its impact on the court’s decisions. In the following thesis there is also a discussion and assessment of the concept of crime as a conflict and the issue of dispute in substantive criminal law. It contains reflections on the state’s reaction to committing a crime and the possibility of its modification in accordance with the restorative justice paradigm. There is also an analysis of the institution of the compensation redemption under the repealed art. 59a of the penal code. The author discusses the elements of the classic view on the penal justice, comparing and confronting it with the idea of restorative justice. One of the main goals of the following thesis is to attempt to answer the question about the possibility of re-including compensatory measures in the catalog of penalties or penal measures.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca zawiera analizę instytucji mediacji i innych alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów w prawie karnym materialnym. Autorka przedstawia podstawowe założenia nurtu sprawiedliwości naprawczej i jego elementy w polskim kodeksie karnym ze szczególnym uwzględnieniem środków kompensacyjnych i możliwości przeprowadzenia mediacji. W pracy uwzględniono również prawne i psychologiczne aspekty postępowania mediacyjnego, rolę i uprawnienia mediatora, przedmiot ugody i jej wpływ na rozstrzygnięcie sądowe. Praca obejmuje także omówienie i ocenę koncepcji przestępstwa jako konfliktu oraz zagadnienie sporności prawa karnego materialnego. W pracy zawarto refleksje na temat reakcji państwa na popełnienie przestępstwa i możliwości jej modyfikacji zgodnie z paradygmatem sprawiedliwości naprawczej. Zaprezentowano również analizę instytucji umorzenia kompensacyjnego z uchylonego art. 59a k.k. Autorka omawia elementy klasycznego ujęcia sprawiedliwości karnej, konfrontując je z ideą restorative justice. Jednym z celów pracy jest próba odpowiedzi na pytanie o możliwość ponownego włączenia środków kompensacyjnych do katalogu kar lub środków karnych.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBarczak-Oplustil, Agnieszka - 127232 pl
dc.contributor.authorPyzio, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerBarczak-Oplustil, Agnieszka - 127232 pl
dc.contributor.reviewerZontek, Witoldpl
dc.date.accessioned2020-10-25T23:14:00Z
dc.date.available2020-10-25T23:14:00Z
dc.date.submitted2020-10-09pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-145815-192609pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251279
dc.languagepolpl
dc.subject.enrestorative justice, mediation, ADR, victim, alternative dispute resolutions, compensation, restitution, damage compensations, interest, substantive criminal law, penalty, conflict in criminal law, settlementpl
dc.subject.plsprawiedliwość naprawcza, mediacja, ADR, pokrzywdzony, alternatywne sposoby rozwiązywania sporów, kompensacja, naprawienie szkody, nawiązka, prawo karne materialne, kara, spór w prawie karnym, ugodapl
dc.titleMediacje i sprawiedliwość naprawcza w prawie karnym materialnym - zagadnienia wybranepl
dc.title.alternativeMediation and restorative justice in substantive criminal law - selected issuespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The following thesis is the accurate and detailed analysis of the mediation processes and other alternative dispute resolution methods in the Polish penal code. The author presents the basic principles of mainstream restorative justice and it’s elements in the Polish penal code, with particular emphasis on compensatory measures and possibility to successfully conduct mediation. This thesis takes into account the legal and psychological aspects of mediation proceedings, the role and powers of the mediator, the subject of the settlement and its impact on the court’s decisions. In the following thesis there is also a discussion and assessment of the concept of crime as a conflict and the issue of dispute in substantive criminal law. It contains reflections on the state’s reaction to committing a crime and the possibility of its modification in accordance with the restorative justice paradigm. There is also an analysis of the institution of the compensation redemption under the repealed art. 59a of the penal code. The author discusses the elements of the classic view on the penal justice, comparing and confronting it with the idea of restorative justice. One of the main goals of the following thesis is to attempt to answer the question about the possibility of re-including compensatory measures in the catalog of penalties or penal measures.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca zawiera analizę instytucji mediacji i innych alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów w prawie karnym materialnym. Autorka przedstawia podstawowe założenia nurtu sprawiedliwości naprawczej i jego elementy w polskim kodeksie karnym ze szczególnym uwzględnieniem środków kompensacyjnych i możliwości przeprowadzenia mediacji. W pracy uwzględniono również prawne i psychologiczne aspekty postępowania mediacyjnego, rolę i uprawnienia mediatora, przedmiot ugody i jej wpływ na rozstrzygnięcie sądowe. Praca obejmuje także omówienie i ocenę koncepcji przestępstwa jako konfliktu oraz zagadnienie sporności prawa karnego materialnego. W pracy zawarto refleksje na temat reakcji państwa na popełnienie przestępstwa i możliwości jej modyfikacji zgodnie z paradygmatem sprawiedliwości naprawczej. Zaprezentowano również analizę instytucji umorzenia kompensacyjnego z uchylonego art. 59a k.k. Autorka omawia elementy klasycznego ujęcia sprawiedliwości karnej, konfrontując je z ideą restorative justice. Jednym z celów pracy jest próba odpowiedzi na pytanie o możliwość ponownego włączenia środków kompensacyjnych do katalogu kar lub środków karnych.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Barczak-Oplustil, Agnieszka - 127232
dc.contributor.authorpl
Pyzio, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Barczak-Oplustil, Agnieszka - 127232
dc.contributor.reviewerpl
Zontek, Witold
dc.date.accessioned
2020-10-25T23:14:00Z
dc.date.available
2020-10-25T23:14:00Z
dc.date.submittedpl
2020-10-09
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-145815-192609
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251279
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
restorative justice, mediation, ADR, victim, alternative dispute resolutions, compensation, restitution, damage compensations, interest, substantive criminal law, penalty, conflict in criminal law, settlement
dc.subject.plpl
sprawiedliwość naprawcza, mediacja, ADR, pokrzywdzony, alternatywne sposoby rozwiązywania sporów, kompensacja, naprawienie szkody, nawiązka, prawo karne materialne, kara, spór w prawie karnym, ugoda
dc.titlepl
Mediacje i sprawiedliwość naprawcza w prawie karnym materialnym - zagadnienia wybrane
dc.title.alternativepl
Mediation and restorative justice in substantive criminal law - selected issues
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Olsztyn
2
Wroclaw
2
Bytom
1
Błonie
1
Dublin
1
Katowice
1
Krakow
1
Lodz
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available