Wpływ regularnej aktywności fizycznej na przebieg cyklu menstruacyjnego kobiet w wieku rozrodczym.

master
dc.abstract.enIntroduction: Physical activity has now become a part of the daily routine of many women, both in the form of recreation and intense exercise. Many studies confirm the positive impact of regular physical activity on the human body but relatively few publications discuss the impact of exercise on the course of menstrual cycle.The aim of the study: The aim of the study was to analyze the influence of regular physical activity on the course of menstrual cycle of women in reproductive age, depending on the intensity and duration of physical activity.Materials and methods: The research was carried out using the diagnostic survey method, by the proprietary questionnaire sheet. The study involved 186 women aged 18-45, menstruating and regularly engaged in physical activity. The theoretical part of the work and the discussion of the obtained results were based on the analysis of professional literature.Results: In connection with undertaking regular physical activity, 25.3% of women noticed changes related to the regularity of menstrual cycles of which 57.4% became more regular. 32.8% of the respondents experienced pain in the course of menstruation differently of which 38 claimed menstruation to became less painful. In 50 women there were changes in the perception of PMS symptoms, of which 96% experienced the symptoms to be reduced. As many as 44.6% of the respondents declared changes in the perception of sex drive, of which 77 experienced an increase in the level of libido.Conclusions: Regular physical activity contributed to statistically significant changes in the experience of the course of the menstrual cycle among the respondents, taking into account the regularity of menstrual cycles, the length and intensity of menstrual bleeding, the occurrence of pain during the course of the menstrual cycle, the occurrence of symptoms of the Premenstrual Syndrome - PMS and the level of libido.pl
dc.abstract.plWstęp: Aktywność fizyczna stała się obecnie częścią codziennej rutyny wielu kobiet, zarówno w formie rekreacji, jak i intensywnego wysiłku fizycznego. Wiele badań potwierdza pozytywny wpływ regularnej aktywności fizycznej na organizm człowieka, a stosunkowo niewiele publikacji porusza temat wpływu wysiłku fizycznego na przebieg cyklu menstruacyjnego. Cel pracy: Celem pracy było zbadanie wpływu regularnej aktywności fizycznej na przebieg cyklu menstruacyjnego kobiet w wieku rozrodczym, z uwzględnieniem intensywności oraz czasu podejmowanej aktywności fizycznej.Materiał i metody: Badania zostały przeprowadzone z użyciem metody sondażu diagnostycznego, za pomocą autorskiego kwestionariusza ankiety. W badaniu wzięło udział 186 kobiet w wieku 18 – 45 lat, miesiączkujących i regularnie podejmujących aktywność fizyczną. Część teoretyczna pracy oraz dyskusja uzyskanych wyników została oparta na analizie fachowej literatury.Wyniki: W związku z podjęciem regularnej aktywności fizycznej 25,3% kobiet zauważyło zmiany związane z regularnością cykli menstruacyjnych, z czego u 57,4% cykle stały się bardziej regularne. 32,8% badanych inaczej odczuwało dolegliwości bólowe w przebiegu menstruacji, z czego u 38 z nich miesiączki stały się mniej bolesne. U 50 kobiet wystąpiły zmiany w odczuwaniu dolegliwości PMS, z czego u 96% dolegliwości uległy osłabieniu. Aż 44,6% respondentek zadeklarowało zmiany w odczuwaniu popędu seksualnego, z czego 77 pań doświadczyło podwyższenia poziomu libido.Wnioski: Regularna aktywność fizyczna przyczyniła się do istotnych statystycznie zmian w doświadczaniu przebiegu cyklu menstruacyjnego wśród badanych, uwzględniając regularność cykli menstruacyjnych, długość i intensywność krwawień miesiączkowych, występowanie dolegliwości bólowych w związku z przebiegiem cyklu menstruacyjnego, występowanie objawów Zespołu Napięcia Miesiączkowego – PMS oraz poziom libido.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorLeja-Szpak, Anna - 130634 pl
dc.contributor.authorWantuch, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerLeja-Szpak, Anna - 130634 pl
dc.contributor.reviewerMierzwa, Anna - 162242 pl
dc.date.accessioned2020-10-25T23:13:57Z
dc.date.available2020-10-25T23:13:57Z
dc.date.submitted2020-10-22pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-145769-210400pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251278
dc.languagepolpl
dc.subject.enmenstrual cycle; menstrual bleeding; physical activity; sport;pl
dc.subject.plcykl menstruacyjny; krwawienie menstruacyjne; aktywność fizyczna; sport;pl
dc.titleWpływ regularnej aktywności fizycznej na przebieg cyklu menstruacyjnego kobiet w wieku rozrodczym.pl
dc.title.alternativeThe impact of regular physical activity on the course of menstrual cycle of women in reproductive age.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Physical activity has now become a part of the daily routine of many women, both in the form of recreation and intense exercise. Many studies confirm the positive impact of regular physical activity on the human body but relatively few publications discuss the impact of exercise on the course of menstrual cycle.The aim of the study: The aim of the study was to analyze the influence of regular physical activity on the course of menstrual cycle of women in reproductive age, depending on the intensity and duration of physical activity.Materials and methods: The research was carried out using the diagnostic survey method, by the proprietary questionnaire sheet. The study involved 186 women aged 18-45, menstruating and regularly engaged in physical activity. The theoretical part of the work and the discussion of the obtained results were based on the analysis of professional literature.Results: In connection with undertaking regular physical activity, 25.3% of women noticed changes related to the regularity of menstrual cycles of which 57.4% became more regular. 32.8% of the respondents experienced pain in the course of menstruation differently of which 38 claimed menstruation to became less painful. In 50 women there were changes in the perception of PMS symptoms, of which 96% experienced the symptoms to be reduced. As many as 44.6% of the respondents declared changes in the perception of sex drive, of which 77 experienced an increase in the level of libido.Conclusions: Regular physical activity contributed to statistically significant changes in the experience of the course of the menstrual cycle among the respondents, taking into account the regularity of menstrual cycles, the length and intensity of menstrual bleeding, the occurrence of pain during the course of the menstrual cycle, the occurrence of symptoms of the Premenstrual Syndrome - PMS and the level of libido.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Aktywność fizyczna stała się obecnie częścią codziennej rutyny wielu kobiet, zarówno w formie rekreacji, jak i intensywnego wysiłku fizycznego. Wiele badań potwierdza pozytywny wpływ regularnej aktywności fizycznej na organizm człowieka, a stosunkowo niewiele publikacji porusza temat wpływu wysiłku fizycznego na przebieg cyklu menstruacyjnego. Cel pracy: Celem pracy było zbadanie wpływu regularnej aktywności fizycznej na przebieg cyklu menstruacyjnego kobiet w wieku rozrodczym, z uwzględnieniem intensywności oraz czasu podejmowanej aktywności fizycznej.Materiał i metody: Badania zostały przeprowadzone z użyciem metody sondażu diagnostycznego, za pomocą autorskiego kwestionariusza ankiety. W badaniu wzięło udział 186 kobiet w wieku 18 – 45 lat, miesiączkujących i regularnie podejmujących aktywność fizyczną. Część teoretyczna pracy oraz dyskusja uzyskanych wyników została oparta na analizie fachowej literatury.Wyniki: W związku z podjęciem regularnej aktywności fizycznej 25,3% kobiet zauważyło zmiany związane z regularnością cykli menstruacyjnych, z czego u 57,4% cykle stały się bardziej regularne. 32,8% badanych inaczej odczuwało dolegliwości bólowe w przebiegu menstruacji, z czego u 38 z nich miesiączki stały się mniej bolesne. U 50 kobiet wystąpiły zmiany w odczuwaniu dolegliwości PMS, z czego u 96% dolegliwości uległy osłabieniu. Aż 44,6% respondentek zadeklarowało zmiany w odczuwaniu popędu seksualnego, z czego 77 pań doświadczyło podwyższenia poziomu libido.Wnioski: Regularna aktywność fizyczna przyczyniła się do istotnych statystycznie zmian w doświadczaniu przebiegu cyklu menstruacyjnego wśród badanych, uwzględniając regularność cykli menstruacyjnych, długość i intensywność krwawień miesiączkowych, występowanie dolegliwości bólowych w związku z przebiegiem cyklu menstruacyjnego, występowanie objawów Zespołu Napięcia Miesiączkowego – PMS oraz poziom libido.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Leja-Szpak, Anna - 130634
dc.contributor.authorpl
Wantuch, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Leja-Szpak, Anna - 130634
dc.contributor.reviewerpl
Mierzwa, Anna - 162242
dc.date.accessioned
2020-10-25T23:13:57Z
dc.date.available
2020-10-25T23:13:57Z
dc.date.submittedpl
2020-10-22
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-145769-210400
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251278
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
menstrual cycle; menstrual bleeding; physical activity; sport;
dc.subject.plpl
cykl menstruacyjny; krwawienie menstruacyjne; aktywność fizyczna; sport;
dc.titlepl
Wpływ regularnej aktywności fizycznej na przebieg cyklu menstruacyjnego kobiet w wieku rozrodczym.
dc.title.alternativepl
The impact of regular physical activity on the course of menstrual cycle of women in reproductive age.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
271
Views per month
Views per city
Warsaw
44
Krakow
22
Poznan
19
Wroclaw
16
Szczecin
10
Cieszyn
9
Katowice
8
Gmina Ryczywół
7
Wysokie Mazowieckie
7
Huntsville
5

No access

No Thumbnail Available