Wiedza kobiet ciężarnych o szczepieniach ochronnych okresu noworodkowego i niemowlęcego, a ich postawa wobec własnej kontroli zdrowia.

master
dc.abstract.enIntroduction: Protective vaccinations have changed the face of the World. They are the most effective medical intervention in history, which in the most spectacular way has contributed to reducing mortality among people. They have significantly reduced the spread of infectious diseases. Anti – vaccine movements that spread false information about the harm of vaccines are a major public health problem.Aim of the study: The aim of the study was to assess the level of knowledge of pregnant women about the protective vaccinations for newborns and infants.Materials and methods: The method of diagnostic survey was used in the work. The research technique was the author’s questionnaire and Multidimensional Health Locus of Control Scale. The form consisted of 32 questions, including 10 questions related to knowledge and 6 related to views on preventive vaccination of newborns and infants. The study included 157 pregnant users of the Facebook social network. The research was carried out from January to March 2020. There were collected 157 questionnaires.Results: The level of knowledge of the respondents about the protective vaccinations for newborns and infants ranged between 0 -90%. About one third of respondents (29, 3%) did not have knowledge about preventive vaccinations. 89% of respondents believe that the Preventive Vaccination Program is needed and should be mandatory. A large percentage of respondents derive knowledge from the above scope from a doctor (65%) or a nurse / midwife (59%). The respondents also often indicated the internet as a source of knowledge (57%).Conclusion: The level of knowledge of the respondents about vaccination is low. Most women find vaccination are safe and should be used. The most common reasons for not vaccinating are fear of complications and lack of knowledge. Education, place of live and having children do not correlate with the knowledge about vaccinations. Correlation analysis showed that people who addicted their health to others more often believe that the immunization program should be mandatory.Women who believe that their health depends on themselves have the greatest knowledge about preventive vaccinations.Keywords: vaccine, vaccinations, state of knowledge, pregnancy, sense of health controlpl
dc.abstract.plWstęp: Szczepienia ochronne zmieniły oblicze świata. Są najskuteczniejszą interwencją medyczną w historii, która w najbardziej spektakularny sposób wpłynęła na zmniejszenie śmiertelności wśród ludzi. Szczepionki doprowadziły do znacznego ograniczenia rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Sporym problemem dla zdrowia publicznego są ruchy antyszczepionkowe rozpowszechniające fałszywe informacje na temat szkodliwości szczepionek.Cel pracy: Celem pracy była ocena poziomu wiedzy kobiet ciężarnych na temat szczepień ochronnych noworodków i niemowląt.Materiał i metody: W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Technikę badawczą stanowił autorski kwestionariusz ankiety oraz kwestionariusz pomiaru umiejscowienia kontroli zdrowia MHCL. Formularz składał się z 32 pytań, w tym 10 dotyczyło wiedzy, a 6 poglądów na temat szczepień ochronnych noworodków i niemowląt. Badaniem objęto 157 ciężarnych użytkowniczek portalu społecznościowego Facebook. Badania zostały przeprowadzone w okresie od stycznia do marca 2020. Zebrano 157 kwestionariuszy ankiet.Wyniki: Poziom wiedzy badanych na temat szczepień ochronnych noworodków i niemowląt mieścił się w przedziale 0 – 90%. Prawie jedna trzecia badanych (29, 3%) nie posiadała wiedzy na temat szczepień ochronnych. 89% badanych uważa, że Program Szczepień Ochronnych jest potrzebny i powinien być obowiązkowy. Spory odsetek ankietowanych czerpie wiedzę z powyższego zakresu od lekarza (65%) lub pielęgniarki/ położnej (59%). Badani często wskazywali również internet, jako źródło wiedzy (57%).Wnioski: Wiedza badanych na temat szczepień ochronnych plasuje się na niskim poziomie, jednakże większość kobiet uważa, że szczepienia są bezpieczne i powinny być stosowane. Najczęstszym powodem rezygnacji ze szczepień jest strach przed niepożądanym odczynem poszczepiennym oraz brak wiedzy. Wykształcenie, miejsce zamieszkania i posiadanie dzieci nie koleruje z wiedzą na temat szczepień ochronnych. Analiza korelacji wykazała, że osoby uzależniające swoje zdrowie od innych częściej uważają, że Program Szczepień Ochronnych powinien być obowiązkowy, natomiast te uważające, że ich zdrowie zależy od nich samych mają największą wiedzę na temat szczepień ochronnych. Słowa kluczowe: szczepionki, szczepienia, stan wiedzy, ciąża, poczucie kontroli zdrowiapl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorMadetko, Renata - 130788 pl
dc.contributor.authorCysarz, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerMadetko, Renata - 130788 pl
dc.contributor.reviewerKlimek, Marek - 130145 pl
dc.date.accessioned2020-10-25T23:13:27Z
dc.date.available2020-10-25T23:13:27Z
dc.date.submitted2020-10-22pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-145715-203056pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251275
dc.languagepolpl
dc.subject.envaccine, vaccinations, state of knowledge, pregnancy, sense of health controlpl
dc.subject.plszczepionki, szczepienia, stan wiedzy, ciąża, poczucie kontroli zdrowiapl
dc.titleWiedza kobiet ciężarnych o szczepieniach ochronnych okresu noworodkowego i niemowlęcego, a ich postawa wobec własnej kontroli zdrowia.pl
dc.title.alternativeKnowledge of pregnant women about preventive vaccinations in the neonatal and infancy period, and their attitude towards their own health control.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Protective vaccinations have changed the face of the World. They are the most effective medical intervention in history, which in the most spectacular way has contributed to reducing mortality among people. They have significantly reduced the spread of infectious diseases. Anti – vaccine movements that spread false information about the harm of vaccines are a major public health problem.Aim of the study: The aim of the study was to assess the level of knowledge of pregnant women about the protective vaccinations for newborns and infants.Materials and methods: The method of diagnostic survey was used in the work. The research technique was the author’s questionnaire and Multidimensional Health Locus of Control Scale. The form consisted of 32 questions, including 10 questions related to knowledge and 6 related to views on preventive vaccination of newborns and infants. The study included 157 pregnant users of the Facebook social network. The research was carried out from January to March 2020. There were collected 157 questionnaires.Results: The level of knowledge of the respondents about the protective vaccinations for newborns and infants ranged between 0 -90%. About one third of respondents (29, 3%) did not have knowledge about preventive vaccinations. 89% of respondents believe that the Preventive Vaccination Program is needed and should be mandatory. A large percentage of respondents derive knowledge from the above scope from a doctor (65%) or a nurse / midwife (59%). The respondents also often indicated the internet as a source of knowledge (57%).Conclusion: The level of knowledge of the respondents about vaccination is low. Most women find vaccination are safe and should be used. The most common reasons for not vaccinating are fear of complications and lack of knowledge. Education, place of live and having children do not correlate with the knowledge about vaccinations. Correlation analysis showed that people who addicted their health to others more often believe that the immunization program should be mandatory.Women who believe that their health depends on themselves have the greatest knowledge about preventive vaccinations.Keywords: vaccine, vaccinations, state of knowledge, pregnancy, sense of health control
dc.abstract.plpl
Wstęp: Szczepienia ochronne zmieniły oblicze świata. Są najskuteczniejszą interwencją medyczną w historii, która w najbardziej spektakularny sposób wpłynęła na zmniejszenie śmiertelności wśród ludzi. Szczepionki doprowadziły do znacznego ograniczenia rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Sporym problemem dla zdrowia publicznego są ruchy antyszczepionkowe rozpowszechniające fałszywe informacje na temat szkodliwości szczepionek.Cel pracy: Celem pracy była ocena poziomu wiedzy kobiet ciężarnych na temat szczepień ochronnych noworodków i niemowląt.Materiał i metody: W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Technikę badawczą stanowił autorski kwestionariusz ankiety oraz kwestionariusz pomiaru umiejscowienia kontroli zdrowia MHCL. Formularz składał się z 32 pytań, w tym 10 dotyczyło wiedzy, a 6 poglądów na temat szczepień ochronnych noworodków i niemowląt. Badaniem objęto 157 ciężarnych użytkowniczek portalu społecznościowego Facebook. Badania zostały przeprowadzone w okresie od stycznia do marca 2020. Zebrano 157 kwestionariuszy ankiet.Wyniki: Poziom wiedzy badanych na temat szczepień ochronnych noworodków i niemowląt mieścił się w przedziale 0 – 90%. Prawie jedna trzecia badanych (29, 3%) nie posiadała wiedzy na temat szczepień ochronnych. 89% badanych uważa, że Program Szczepień Ochronnych jest potrzebny i powinien być obowiązkowy. Spory odsetek ankietowanych czerpie wiedzę z powyższego zakresu od lekarza (65%) lub pielęgniarki/ położnej (59%). Badani często wskazywali również internet, jako źródło wiedzy (57%).Wnioski: Wiedza badanych na temat szczepień ochronnych plasuje się na niskim poziomie, jednakże większość kobiet uważa, że szczepienia są bezpieczne i powinny być stosowane. Najczęstszym powodem rezygnacji ze szczepień jest strach przed niepożądanym odczynem poszczepiennym oraz brak wiedzy. Wykształcenie, miejsce zamieszkania i posiadanie dzieci nie koleruje z wiedzą na temat szczepień ochronnych. Analiza korelacji wykazała, że osoby uzależniające swoje zdrowie od innych częściej uważają, że Program Szczepień Ochronnych powinien być obowiązkowy, natomiast te uważające, że ich zdrowie zależy od nich samych mają największą wiedzę na temat szczepień ochronnych. Słowa kluczowe: szczepionki, szczepienia, stan wiedzy, ciąża, poczucie kontroli zdrowia
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Madetko, Renata - 130788
dc.contributor.authorpl
Cysarz, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Madetko, Renata - 130788
dc.contributor.reviewerpl
Klimek, Marek - 130145
dc.date.accessioned
2020-10-25T23:13:27Z
dc.date.available
2020-10-25T23:13:27Z
dc.date.submittedpl
2020-10-22
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-145715-203056
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/251275
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
vaccine, vaccinations, state of knowledge, pregnancy, sense of health control
dc.subject.plpl
szczepionki, szczepienia, stan wiedzy, ciąża, poczucie kontroli zdrowia
dc.titlepl
Wiedza kobiet ciężarnych o szczepieniach ochronnych okresu noworodkowego i niemowlęcego, a ich postawa wobec własnej kontroli zdrowia.
dc.title.alternativepl
Knowledge of pregnant women about preventive vaccinations in the neonatal and infancy period, and their attitude towards their own health control.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Lublin
2
Szczecin
2
Debrzno
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available